Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Amandman koji smo predložili glasio bi, odnosno član bi glasio – visina prevremene starosne penzije određuje se na isti način kao i visina starosne penzije, s tim što je iznos tako određene penzije umanjen, dok osiguranik ne navrši 65 godina života, za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života, a u članu 11. stav 2. Predloga zakona član 70b, nakon reči: „Izuzetno od člana 70a ovog zakona, osiguraniku ženi se prevremena starosna penzije određuje na način kako se određuje starosna penzija, s tim što se iznos te penzije“, briše se reč: „trajno“, a preostali deo teksta stava ostaje isti.

Naime, radi se o tome da se u ovom predloženom amandmanu, u pogledu utvrđivanja visine prevremene starosne penzije, njeno umanjenje za 0,34% za svaki mesec ranijeg ostvarivanja starosne penzije u odnosu na opštu starosnu granicu sprovodi samo dok osiguranik ne napuni 65 godina života, čime bi se primenilo rešenje poznato, kao što smo već i čuli, u evropskoj praksi, primera radi u Nemačkoj, da se umanjenje vrši samo do ispunjenja uslova za dobijanje pune starosne penzije, a da nakon toga osiguranici primaju njen pun iznos.

Takođe, ja apelujem, kao i moja prethodnica gospođa Čomić, da pogotovo članice naše Ženske parlamentarne mreže imaju u vidu kada su žene u pitanju kako će se ovakva norma odraziti na život i zdravlje žena i koliko će žena uopšte moći da doživi period korišćenja penzije. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Momo Čolaković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 22. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Martinović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Narodne skupštine, Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva podneo je amandman na član 22.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč želi ministar Aleksandar Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Vrlo kratko.

Kao što znate, kada se usvoji Zakon o PIO, on će početi da važi od 1. januara, ali nema nijednog razloga da Upravni odbor PIO i Nadzorni odbor PIO nastave da funkcionišu sve do 1. januara.

Dakle, ovim predviđamo različite rokove. Odmah od proglašenja ovog zakona u „Službenom glasniku“, on će početi da proizvodi efekte na Upravni odbor PIO i na Nadzorni odbor PIO. Samo da znate, to je 28 ljudi, u kojima je Vlada Republike Srbije imala dva čoveka, slovom i brojem, a to zadovoljstvo nas je ukupno koštalo blizu dva miliona dinara mesečno. Dakle, samo usvajanjem ovog amandmana uštedećemo preko 55.000 evra.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li prihvatate amandman? Izjasnite se, molim vas, zbog zapisnika.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Da, prihvatam, naravno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, pošto smo završili raspravu o prvoj i drugoj tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas na odredbu člana 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, prema kojoj predsednik Narodne skupštine može da odredi da dan za glasanje o predlogu pojedinog zakona bude odmah po završetku pretresa tog predloga zakona.
U skladu sa ovom odredbom, određujem petak, 18. jul 2014. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao dan za glasanje o prve dve tačke dnevnog reda ove sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Dakle, vidimo se sutra, u petak, 18. jula, sa početkom u 10.00 časova, na glasanju. Zahvaljujem.