Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 82. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Vesna Martinović, narodni poslanik Zoran Živković, zajedno narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ovaj član govori o tome, i ja vas molim gospodine predsedavajući da stvorite uslove da možemo normalno da se obraćamo. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Molim narodne poslanike.

 
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Znači, ja sam, gospodine ministre pročitao ceo član. Nisam ga čitao javno, ovde. Znači, rečenica ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu tačka. Takvo je bilo do sada rešenje. Vi uvodite rešenje osim ako su se stekli uslovi iz člana 179. stavovi 1 do 3. Ja sam pobrojao, recimo četiri samo tačke, a tu ih ima petnaestak, uslova pod kojima može da se da nekom otkaz. Znači, ovo o čemu je govorio kolega poslanik da se dešavalo do sada, nažalost se dešavalo, ali to nije bilo po zakonu. Ovim se otvara mogućnost da otkazi budu dati po zakonu. Ja sam namerno pobrojao tačke, gospodine ministre koje nemaju veze sa krivičnim delom. Ima i krivično delo, to nisam pobrojao. Vi kažete krivično delo. Ja vam kažem pored krivičnog dela postoji  još petnaestak stvari i tačno sam ih pročitao, da ne bude zabune.

Znači, ne ostvaruje rezultate rada, nesavesno i nenamerno izvršava radne obaveze, to su sve osnove. Ne, ne govori pre. Kako pre? Znači, osim ako su se stekli uslovi iz člana 179. znači, vi ste sada dali zakonske osnov da trudnice, žene na porodiljskom odsustvu i zaposleni koji koriste pravo na negu deteta mogu da dobiju otkaz. To se do sada dešavalo, ali je bilo nezakonito. Ja ne vidim kako je ovo veća zaštita ove kategorije stanovništva. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Dobro, pošto ovde očito ima različitog tumačenja, znači potreban je stručnjak koji će to rastumačiti.

Na član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Olena Papuga. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala vam.

Ovaj član je vrlo važan, ja vas molim za još malo pažnje, zato što se ovde govori o tome da trudnice, odnosno za vreme trudnoće porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Tako je glasio prvi stav člana 187.

Izmenama Vlade koja je predložena posle ove tačke dodaje se zarez i reči – osim ako su se stekli uslovi iz člana 179. stav od 1. do 3. ovog zakona. Govorili smo o tome, član 179. nabraja uslove za razloge za otkaz. Znači, do sada trudnice, žene na porodiljskom, odnosno zaposleni koji na odsustvu zbog nege deteta nisu mogli da dobiju otkaz.

Ministar je rekao – sada se pruža veća zaštita tako što se dodaju reči „osim“ i nabrajaju razlozi pod kojima mogu da dobiju otkaz. Ne vidim logiku kako je to veća zaštita. Pročitaću, pre svega zbog građana da znaju koji su to razlozi zbog kojih trudnica, porodilja ili zaposleni koji ostvaruje pravo na negu deteta može sada kada se ovaj zakon usvoji, a verovatno će biti usvoje, da dobije otkaz. Koji su to razlozi iz člana 179. – ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi. Između ostalog, ako ne savesno ili nemarno izvršava radne obaveze, ako učini drugi povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom, odnosno ugovor o radu. Ako neopravdano odbije da obavlja poslove, izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom i razne druge stvari o kojima smo raspravljali ovde kada smo govorili o članu 179. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Replika, Marko Đurišić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala predsedavajući.

Amandman koji je podnela LSV, takođe se odnosi na porodiljsko odsustvo kao što su i naši prethodnici rekli. Predloženim amandmanom predviđa se zadržavanje zakonskih odredbi. Stav 1. i tri člana 187. su koliziji, jer ne može zaposleni da bude na porodiljskom odsustvu bez zvanične dokumentacije sa kojom poslodavac nije upoznat.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Predrag Mijatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
Hvala lepo gospodine predsedavajući.

Ovo što je uvaženi kolega izneo, je apsolutna neistina i dobro je da je zakonodavac regulisao kada može da dobije žena koja je trudna ili na porodiljskom bolovanju može da dobije otkaz.

Znamo da su, i to je bilo u štampi do sada, i diskutovano je o tome, žene masovno su dobijale od privatnih poslodavaca otkaz kada zatrudne. Čak su dolazile u situaciju da su morale nekad da potpišu da ako se zaposle u toj firmi, neće ostajati u drugom stanju, što je surovo bilo do maksimuma.

Velike korporacije, čak, kao što je recimo, firma gospodina Draškovića je masovno otpuštala sve žene koje su ostajale u drugom stanju ili su morale da u toku trudnoće budu na bolovanju. Tako da sada sa ovim zakonom bar donekle su žene koje su trudne, su zaštićene na izvestan način. Ne, možda u potpunosti, ali daleko su zaštićenije, nego što su bile do sada, jer surovost je bila apsolutno prisutna u dosadašnjim situacijama, dosadašnjim slučajevima zapošljava.

Tako da ovo što je sada izrečeno, odnosno amandman koji je iznet dovodi u zabludu i dobro je da je to Vlada prepoznala situaciju do sada i da je dala uslove pod kojim eventualno može žena koja je na porodiljskom bolovanju ili koja vodi trudnoću da bude otpuštena sa posla. Hvala lepo.