Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Ne po Poslovniku, on traži repliku.

(Narodni poslanik Zoran Babić, sa mesta: Repliku na šta?)
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Repliku na to što ste se obraćali direktno podnosiocu amandmana.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
On je podneo amandman, vi ste govorili o tom amandmanu, za koji on smatra da ste ga pogrešno protumačili. Po tom osnovu mu dajem pravo na repliku.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Da li možete da mi vratite vreme?

Ne mora niko da se boji ko radi odgovorno, pošteno, savesno. Inače, to se zovu pravni standardi, za one koji ne znaju. To je ono što mi ne znamo ko će, ako nije iz Centralne otadžbinske uprave, da utvrdi šta je savesno i odgovorno. Ali ono što je nesumnjivo utvrđeno sada, jeste da su i trudnice i šefovi sindikata i porodilje u istoj korpi. Nema nezaštićenih.

Da, po amandmanu.

Dakle, šta je suština? Da pokušamo da vratimo razgovor u onome što jeste predlog, uz komentar da Ajhman nije bio komandant logora, bio je zadužen za više logora, ali dobro.

Ja ovde primećujem da imamo jedno dubinsko nerazumevanje i nepotrebne emocije i nervozu. Vlada je smislila situaciju u kojoj je stavila zarez nakon suštinske odredbe koja je do sada onemogućavala otkaze za porodilje, trudnice i žene koje po prirodi nisu na poslu, ali je dodala Vlada zarez i rekla – osim ako su se stekli uslovi iz člana 179. stav 1. koji kaže: „Ako ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslovima na kojima radi…“ Trudnica, porodilja? Da li razumete? Onda ja shvatam zašto neko ovde ustane pa viče, pa je nervozan, pa priča o mržnji, pa o privatizacijama. Pa, ovo je suština.

Ima među vama dosta lekara, časnih ljudi. Zamislite šta ovo stvarno znači? Ovo stvarno znači da žena koja je po prirodi svog stanja kod kuće, na osnovu ove odredbe ima pravo da je čovek otpusti. Tako piše. Ja ne izmišljam ovo. Znači, to je cela filozofija. Sve ostalo jedan, čini mi se često nevešt pokušaj da se izvrda odgovornost.

Ljudi, usvajate stvar koja je u koliziji sa zakonom koji smo mi doneli na predlog dr Stefanovića, doktora nad doktorima, koji je to ovde podneo i mi svi glasali za to. Zašto onda ovu stvar izglasavate koja je u suprotnosti? Vrlo jednostavno pitanje, čak retoričko, pošto ne očekujem odgovor. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Stefanoviću, neću vam dozvoliti. Dogovorili smo se. Vi sad širite temu i to vam neću dozvoliti. Molim vas, prijateljski i drugarski, sedite da vam ne bih dao opomenu.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Čekajte, ovde to jasno piše. Zašto je to…
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ja ću se pozvati na član 107, na dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo Narodne skupštine ste prekršili zato što ne poštujete Poslovnik.

Poštujem situaciju i činjenicu da je opozicija mala, sa sitnim argumentima, da ih treba podržati, da ne treba nikoga ugnjetavati, ni većina manjinu, ni manjina većinu. Ali mi samo objasnite na osnovu čega, ako sam govorio o amandmanu, ako nisam pomenuo ni poslaničku grupu, nikoga lično, na osnovu čega ste dali pravo na repliku gospodinu Stefanoviću, ukoliko je potrošeno vreme i poslaničke grupe i šefa poslaničke grupe? Koje vreme ste potrošili? Evo, recite, daćemo vam od poslaničke grupe SNS, imamo dovoljno vremena, hvala bogu, častićemo Demokratsku stranku, ionako imaju vrlo malo vremena, kao i poslanika. Nema nikakvih problema.

Ali, nemojte kršiti Poslovnik i davati nešto na šta nemaju pravo. Onda ćemo se svi javljati. Onda ćemo svi misliti da imamo pravo na ne znam ti šta. Poslovnik je svetinja. Nije postojao razlog da se da reč gospodinu Stefanoviću, da bi opet vređao, da bi opet pominjao Centralnu otadžbinsku upravu. Kakve veze ima Centralna otadžbinska uprava sa trudnicama i sa pravom i sa ovim zakonom?

Ovo je kršenje Poslovnika. Svako javljanje za reč je nova uvreda SNS. Jel možete tome jednom da stanete na put? Nemam protiv ništa da suočimo stavove. Ali, imam protiv kada neko vređa, i to ne zbog mene, ne dozvoljavam da vređa 135 mojih kolega. A to se permanentno radi u ovoj Skupštini.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Babiću, počeću od poslednjeg što ste rekli. To što je u ovoj Skupštini permanentno vređanje, nisam ja kriv za to i uopšte se ne osećam u vezi s tim odgovornim.

Drugo, molim vas nemojte sa mnom polemisati. Gospodine Babiću, ni ja ne dozvoljavam da vi uskraćujete moje pravo da vodim sednicu po Poslovniku. Dobro znate da je po Poslovniku isključivo moje pravo hoću li nekom dati repliku ili neću. Moja je procena i ne možete mi zbog toga osporavati to moje pravo. Pročitajte Poslovnik, molim vas.

Isto ste tako svedok da sam mislio da je demokratski da se dogovorim sa čovekom, ako ima nešto da kaže, vezano za taj amandman, smatrajući da nešto nije u redu. Čim je počeo da govori, video sam da je odstupio od teme i ja sam mu praktično oduzeo reč.

Smatram da nije povređen Poslovnik.

Ja vas molim da u tom smislu i vi mene uvažavate, kao predsedavajućeg, da mi omogućite, i nemojte mi spočitavati ono što ja nisam ni doprineo, niti sam uticao, pogotovo ne na vređanje koje ja izuzetno osuđujem. Kamo sreće da se svi poslanici stvarno dostojanstveno ponašaju.

Izvolite, povreda Poslovnika, ponovo Zoran Babić.

Izvinjavam se, nisam vas pitao jel hoćete da se u Danu za glasanje izjasnimo? (Ne)
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Povreda Poslovnika, član 27. Dve stvari.

„Ukoliko bilo koji narodni poslanik vređa drugog narodnog poslanika, obaveza, pravo i dužnost predsednika ili predsedavajućeg je da ga opomene ili da mu oduzme reč“, bilo da je iz vlasti, bilo da je iz opozicije. Ukoliko to ne uradi, prekršio je Poslovnik.

Druga stvar, spreman sam, gospodine predsedavajući, da iz stenograma, ukoliko nađete jedan zarez iz moje diskusije kojim ćete dobiti to diskreciono pravo da mislite da ima neko drugi pravo na repliku, ja ću se javno izviniti. Ali, ukoliko tog zareza i te tačke nema, a siguran sam da nema, očekujem takvo izvinjenje.

Zato što to diskreciono pravo ne znači da svako može da radi šta god hoće. Ova knjiga – Poslovnik o radu Narodne skupštine, je svetinja, dok smo u njoj. I ja tražim i zahtevam da se svi poštujemo, da se svi krećemo u okvirima Poslovnika o radu.

Ukoliko sam dao, a zatražiću ovog trenutka stenogram svega onoga što sam rekao, ukoliko sam dao pravo na repliku, jednim gestom, pogledom, bilo čime, izviniću se i vama i ostalim kolegama. Ali, ukoliko to nisam uradio, to izvinjenje ću tražiti od vas.