Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 1. se odnosi na obavezno osiguranje poljoprivrednika. Zakonom je predviđeno da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno najmanje jedan član domaćinstva porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ili mešovitog domaćinstva se smatra obaveznim osiguranikom u smislu penzijskog osiguranja.

Predložio sam da ukoliko su članovi domaćinstva stariji od 50 godina da nemaju tu obavezu, s obzirom da bi penziju stekli moraju da imaju 65 godina i najmanje 15 godina staža. Ukoliko su članovi domaćinstva svi, dvoje ili jedno ili više njih, ukoliko su stariji od 50 godina, onda je sasvim bez predmeta da se ljudi nateraju da moraju da se obavezno osiguraju i ako ne mogu da budu korisnici te penzije.

Dakle, možemo biti generacijski solidarni, ali po meni je neprimereno stare zemljoradnike terati da se osiguravaju ukoliko ne mogu nikada da budu korisnici te penzije. Da bi se ta situacija prevazišla u stavu 2. sam predvideo da ukoliko su stariji od 50 godina da imaju pravo da dokupe neophodan broj staža i na takav način se osiguraju, a da kasnije imaju pravo na penziju, jer ukoliko imaju 52 godine u 65 godini će imati 13 godina staža i neće imati pravo da ostvare penziju. Zato sam predvideo da ukoliko žele mogu taj staž da dokupe.

Takođe sam dodao da svaki osiguranik može da dokupi staž, ko nije zadovoljan sa 15, 18 godina staža može da dokupi staž i da se tako ojača poljoprivredni fond.

Takođe sam predvideo da pravo na osiguranje iz ovog člana mogu da imaju radnici koji rade na poljoprivrednom gazdinstvu i da se na takav način…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem. Vreme je isteklo.

Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodna poslanica Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, kolege poslanici, ovaj amandman se odnosi na uslova sticanja prava na starosnu penziju, pre svega na granicu odlaska u penziju koji se odnosi na žene.

Naš predlog je bio da se član 3. Predloga zakona briše, odnosno predlažemo da se zadrži postojeće zakonsko rešenje, kojim se predviđa da osiguranik stiče pravo na starosnu penziju, kada su žene u pitanju 60 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ovo smo predložili zbog toga što je pitanje odlaska žena u penziju sa 65 godina jedno od najosetljivijih pitanja. Žene su najveći gubitnici tranzicije i u periodu sankcija, bez pomoći u odgajanju dece, lošeg materijalnog stanja. Položaj žena je ugrožen a briga za zdravlje žena je na niskom nivou. Uslovi života naših žena se ne mogu upoređivati sa uslovima života žena u EU.

Recimo, po Izveštaju Svetske banke o položaju i pravima žena, od 15. maja Srbija je u pogledu zdravlja žena među najlošijim zemljama. Po jednom kriterijumu za očekivani broj godina života bez ozbiljnih bolesti i udeo ženske dece u ukupnom broju rođenja Srbija je na 111. mestu od 136 zemalja.

Zbog toga smo smatrali da bez obzira na sve okolnosti ovo ne treba da bude pogoršanje za uslove odlaska u penziju. Ujedno sam i jako razočarana u Žensku parlamentarnu mrežu zbog toga što smo pali na ovom testu, jer smo obećale međusobno da ćemo kada su prava žena i zaštita žena voditi računa o tim pravima bez obzira koja je naša stranačka pripadnost. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Martinović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Gordana Čomić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, starosna penzija je penzija sa 65 godina starosti i 40 godina staža. Prevremena starosna penzija je 60 godina i 40 godina staža. Predvideo sam amandmanom da svi koji nastave da rade posle 65 godina da im se po istom osnovu kako se umanjuje penzija i uvećava, da svako ko posle 65 godine radi i ima više od 40 godina staža, da mu se penzija mesečno uvećava za staž 0,34%, kao što se i umanjuje ukoliko nema 65 godina. Dakle, da se nagradi onaj ko radi duže od 65 godina i onaj ko je duže uplaćivao staž od 40 godina.

Takođe sam predvideo da lica koja su otišla u prevremenu penziju sa 60 godina sa 40 godina radnog staža i koja će imati manju penziju za 20,4% od istog osiguranika koji je počeo da radi pet godina kasnije, predvideo sam da u situacijama kada neko ima 60 godina starosti, a sa tom starošću ima recimo 44 godine staža, da mu se za one četiri godine po istom principu dodaje 0,34% mesečno, s obzirom da ima čak četiri godine staža više nego onaj ko ima punu penziju, koji je ostvaruje, a on će biti kažnjen tako što će imati penziju manju za 20,4%, iako ima četiri godine staža više.

Što je ovo bitno? Bitno je iz razloga tog što lica koja dođu do 60. godine imaju 40 godina staža, mogu da se odjavljuju i da čekaju 65 godinu, da ne uplaćuju staž, da steknu punu starosnu penziju i time mi u kasi PIO fonda gubimo.

Predložio sam da svaka godina posle 40, svaki mesec bude nagrađen sa 0,34% mesečno, kao što i lica mlađa…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Na član 11. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Amandmanom se menja odredba o kaznenim poenima za prevremenu penziju. Kazneni poeni su uobičajeni u evropskom zakonodavstvu. Razlikuju se od Nemačke, gde se oni vraćaju osiguraniku ili osiguranici onda kada dođe do starosne granice normalne starosne penzije, do posebnog rukovanja tim umanjenjima od strane države, kao što je u Francuskoj ili u Danskoj.

Predlažem da kazneni poeni, da kazneni iznosi za onog ko ide u prevremenu penziju budu manji iz razloga što duboko verujem, a volela bih da nisam u pravu, da će sva ova ideja o tome da svi radni ljudi, da ljudi koji rade i muškarci i žene da rade duže pet, sedam ili osam godina, proizvesti dodatne profesionalne bolesti, proizvesti dodatna teška zdravstvena stanja i da ćemo vrlo brzo, nažalost, ne mi, nego i druge razvijene zemlje, morati skraćivati i prava koja imamo trenutno u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim fondovima i zdravstvenoj nezi koju garantuje država, kako naša, tako i druge slične nama.

Usvajanjem ovog amandmana pokazali bi da imamo svest o tome da je nepravedno da se kazneni poeni zadrže i nakon godina koje srećom žena koja odlazi u prevremenu penziju doživi do 63 godine.

Još jednom vas pozivam, sve poslanice Narodne skupštine, sa apelom svim kolegama muškarcima u Narodnoj skupštini, da dogovorite glasanje o bar nekim amandmanima koji se tiču interesa žena. To neće biti dovoljan broj glasova da zaista popravimo, ali će značiti mnogo za mnogo nas koji znamo da su rešenja koja predlažemo ovim amandmanima o ženinom pravu na izbor do 65 da radi ako želi, do 63 da…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme, hvala.

Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsednice, poštovane kolege i koleginice poslanici, poštovani ministre, ovaj amandman smo predložili upravo iz sličnih razloga kao i…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike samo za malo tišine. Govornici se javljaju, ništa se ne čuje. Polako privodimo kraju, ali molim vas za samo malo tišine.

Izvolite, vraćamo vreme.