Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milena Bićanin, prof. dr Vladimir Marinković i dr Milorad Mijatović.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik dr Milorad Mijatović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući.

Kada poslodavac otkaže ugovor o radu zaposlenom, tada, prema važećem zakonu, on može novog radnika da zaposli za šest meseci. U predlogu ovog zakona to može da uradi za tri meseca. Mi smatramo, ako je neko otkazao zbog tehnoloških razvoja ugovor o radu, da je tada dovoljno šest meseci da se stvore novi uslovi. Ovo je prekratak rok i može se zloupotrebljavati tako da radnici mogu i neopravdano dobijati otkaze. Naše mišljenje je da je bolje rešenje u zakonu koje sada postoji, koje je važeće.

Kada sam već uzeo reč, želim da objasnim još nekoliko stvari. Socijaldemokratska partija Srbije je za reformski Zakon o radu i smatramo da ovaj zakon daje upravo okvir za to. Zašto? Mi hoćemo novo zapošljavanje, nova radna mesta, mi hoćemo da dođemo u mogućnost da radnik radi i zaradi. Hoćemo da se Srbija zaposli.

Imali smo jednu tranziciju. Ovde oni koji su vršili pljačkašku privatizaciju govore i koji su stvorili nepristojno bogate i veliki broj ljudi koji nemaju posla. Upravo Socijaldemokratska partija želi da se Srbija zaposli, da se stvara nova vrednost i da se ta nova vrednost poštenije deli, da nemamo više enormno i nepristojno bogate, a veliki je broj ljudi koji nema. Da bismo mogli da stvaramo takvo društvo, moramo stvarati okvir da se otvaraju nova radna mesta, da imamo nove investicije, a to je ono što želimo.

Isto tako, da nema nikakve dileme, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije će glasati za ovaj zakon.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 81. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Predloženim izmenama povećava se rok zastarelosti prava na davanje otkaza ugovora o radu od strane poslodavca u slučaju povrede određenih radnih obaveza, čime se opet poslodavcu omogućava da čak i u roku od godinu dana od nastalog događaja, kada je možda sve i zaboravljeno i čak nema ni posledica po poslodavca, zaposlenom da otkaz po ovom osnovu. Ovo je još jedan način indirektnog pružanja podrške i usluga poslodavcima i mogućnost da bez problema zaposlenom ekspresno da otkaz, iako ne postoji realan razlog za tako nešto.

Što se tiče svih ovde deklamovanih levičara, i SDPS i SPS i PUPS, mislim da debelo moraju da razmisle šta ovo konkretno znači, za šta kažete da dižete ruku i za kakav zakon. Nemojte sada za šest meseci da se svi pravite da niste bili za ovaj zakon. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Naravno, da predlažem da se odbije ovaj amandman na član 81. koji je podneo gospodin Stefanović. Opet smo, kao što vidite, u situaciju da je amandman u tekstu „briše se“, opet bez argumenata, opet bez stvarnog obrazloženja ali to govori o njihovom shvatanju i pristupu ovom poslu.

Lično mislim da je Vlada Republike Srbije u svom obrazloženju kojim odbija ovaj amandman navela sve relevantne faktore, navela sve činjenice i argumente i zaista ne vidim šta je sporno, šta je tu nejasno? Šta vam je nejasno, gospodine Stefanoviću iz obrazloženja? Koji deo teksta? Koja rečenica?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Nemojte, nemojte se obraćati narodnom poslaniku. Molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Ali, mislim da se iza predlaganja ovog amandmana ne krije nerazumevanje argumentacije već namera da se na taj način stekne neki politički pojam. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 81. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milan Petrić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Vlada je članom 81. u vezi člana 184. predložila da otkaz ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 1. i stav 2. i tačka 3. ovog zakona, poslodavac može dati zaposlenom u roku od šest meseci od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od godinu dana od dana nastupanja činjenice koje su osnov za davanje otkaza. Otkaz ugovora o radu iz člana 179. stav 1. tačka 2. ovog zakona poslodavac može dati zaposlenom najkasnije do isteka roka zastarelosti, za krivično delo utvrđeno zakonom.

Mi mislimo da je mnogo bolje rešenje da ostane stari način tumačenja ovog člana gde se za rok „šest meseci“ zamenjuje rokom od „tri meseca“ od dana saznanja, i da rok od godinu dana se zamenjuje rokom od šest meseci od nastupanja činjenice koje su osnov za davanje otkaza jer se predloženom izmenom uvode subjektivni i objektivni rok zastarelosti od tri tj, šest meseci koji su premereniji u radnom pravu i garantuju veći stepen sigurnosti zaposlenima kod otkaza ugovora o radu.

Pored toga rokovi koje je predlagač predložio su neprimereno dugi i mogu otvoriti velike mogućnosti, zloupotrebe, diskriminacije i mobinga od strane poslodavaca. Vlada nije prihvatila amandman iz razloga što su rešenjem u predlogu zakona, kakvo ona kaže, predviđeni adekvatni rokovi zastarelosti, a u cilju sprovođena obavezne procedure koja prethodi utvrđivanju odgovornosti zaposlenog i davanju otkaza ugovora o radu od strane poslodavaca.

Mi mislimo, a to je naša ideja kroz sve ove amandmane koje smo imali na predloženi Zakon o radu, da trebamo maksimalno da se trudimo da zaštitimo radnika ugovorom o radu kao slabije strane u ugovornom postupku za razliku od vas koji štitite interese poslodavaca i što je vaše legitimno pravo. Zahvaljujem se.