Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Molim vas gospodine Stefanoviću.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Ja sam baš hteo da čujem šta je problem sa „Beopetrolom“? Jedva čekam to da čujem. Jedva čekam da UBPOK počne radi ono što ovi rade sada.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
To nije tema. Molim vas nemojte gospodine Stefanoviću.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Znate vi šta će tu sve da bude predsedavajući?
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala vam.

Znači ja prihvatam što se tiče povrede Poslovnika deo koji se odnosi na prekoračenje vremena od jednog minuta.

Samo malo, molim vas. Znači, ja sam to prihvatio i odmah se izvinuo i taj minut smo na račun vremena koji imaju uračunali i na taj način smo taj problem otklonili.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.

Povreda dostojanstva član 107. Ponovo se kolege u ovoj Narodnoj skupštini nazivaju - ovi.

Ne znam čemu više sve to. Ne znam čemu služi ta mržnja, to nipodaštavanje. Čemu? Pa, pričao sam o bumerangu, evo obleteo je oko moje glave i ponovo će se vratiti ka gospodinu Stefanoviću. To je tako pravilo u životu. Zar ne može da se ponese dovoljno kulture iz kuće? Zar ne možete vi kao predsedavajući da organizujete kao jedan, poštujući vaše godine da okupite i da kažete šta je dobro kućno vaspitanje, šta je dobro ophođenje prema ljudima.

S druge strane niste reagovali gospodine predsedavajući i mogu da razumem kada je neko tamo u holu rekao neke stvari koje nemaju veze sa istinom, ali da se sad to iznosi ovde u Narodnoj skupštini da neko nas čuva naoružani momci, majice, farmerice, duge cevi, kratke cevi, znate, tu u toj sali u centralnom holu, tu su novinari, tu su kamere, tu su foto aparati.

Kako to da niko nije video te duge cevi osim Zorana Živkovića, ili ih priziva? Zajedno sa onima koji prizivaju danima ukrajinski scenarijo, a evo hvala Bogu miran je Beograd, nema nikoga ispred Skupštine. Čitav Beograd, čitavi ljudi, propao projekat ukrajinskog scenarija, beogradskog leta ili tako nečega.

Nije to dovoljno za povratak na vlast. Za povratak na vlast je potrebna odgovorna politika koju je vodila SNS. I onda kada smo imali 100.000 ljudi ispred Narodne skupštine iza nas, iza tih mitinga nije ostala ni jedna razbijena čaša, ni jedna flaša, pokupili smo čak i ono što je ostalo iza nas. E, to je odgovorno. To su građani Srbije cenili…
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Vreme, gospodine Babiću
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
… već kažnjavaju prizivanje ukrajinskog scenarija u Beogradu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Moram da odgovorim gospodinu Babiću.

Ja ovde nisam zadužen da vaspitavam ljude. Onda otvorite poseban seminar i ja ću rado da pokušam da to odradim. Znači, ja vas molim, nemojte me doviti u poziciju. Ako mene pitate, ja bih stvarno voleo da se ovde vodi akademska rasprava. Ali, morate priznati da za to treba da postoji obostrana volja.

I ministar i ja sam molio da se vratimo zakonu, ali morate i jedna i druga strana da mi to dozvolite. Evo, četvoro, petoro se javljaju kao reklamacije Poslovnika. Drugo, da je za vreme mog predsedavanja i ko govorio o načinu obezvređenja Skupštine. Molim vas nemojte mi to spočitavati. Šta imam sa tim?

Prema tome, smatram da nisam povredio Poslovnik ni u jednom stavu. Ako mislite da treba da se izjasnite o povredi, ne? Hvala.

Reč ima narodna poslanica Aleksandra Tomić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, da vratimo raspravu svom toku kako treba da izgleda.

Imali smo po amandmanu predlagača pozivanje na zakon iz 2001. godine i upravo na onaj deo kada govorio o ugovoru o radu i o delu kada dolazi do raskida ugovora, odnosno određene izrade aneksa ugovora.

Šta je rekao zakon u 2001. godini? Rekao je da poslodavac može da ponudi zaposlenom zaključenje aneksa, rekao je da može da ponudi određene delove u kojima će biti određeni deo gde će zaposleni sam prihvatiti mere u kojima će biti kontrolisan i po pitanju alkohola, i po pitanju analize krvi ukoliko su opojne droge. Šta smo dobili?

U praksi su se dešavali mnogi sudski sporovi koji nikada nisu rešavani, a da ne pričamo o tome da otpremnine i obaveze i poslodavaca i zaposlenih su završile kroz sudske sporove koji nikada nisu procesuirani. Sudovi su bili zatrpani sa takvim procesima i jednostavno je došlo do umrtljavanja poslovnih aktivnosti i zaposlenih i poslodavaca. Rezultat toga je da je 318.000 otišlo iz privatnog sektora u državni sektor.

Danas pričamo o Zakonu o radu, a ne o ne radu i danas je prosto ne čuveno da neko priča o tome da zastupa prava radnika koji ne rade, odnosno koji imaju nedovoljnu radnu sposobnost za vreme radnog vremena i koju mi podržavamo. Stoga predlažem predlagaču da povuče ovaj amandman i pokaže na neki način da zaista želi dobro ovoj Srbiji. Hvala.