Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Gvozdenoviću, moram da konstatujem da je vreme vaše poslaničke grupe utrošeno.
...
Srpska napredna stranka

Slobodan Gvozdenović

Srpska napredna stranka
Čekajte da završim još jednu rečenicu.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Vreme poslaničke grupe je utrošeno.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović kao ovlašćeni predstavnik. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Nema vremena više ni jedna poslanička grupa.

Narodni poslanik Borislav Stefanović je iskoristio svoje preostalo vreme. Dakle, poslaničke grupe više nemaju vremena.

Po Poslovniku, narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gospodine Babiću, ja sam stvarno uvek spreman da se izvinim svakome ovde i bili ste svedoci takvih pojava kada sam ja pogrešio i nema nikakvih problema što se toga tiče uopšte. Smatram da mi neće pasti dlaka s glave zbog toga što ću se ja nekome izviniti, i vama ću se izviniti i bilo kome, ako sam stvarno ja pogrešio.

Znači, evo, sad vam obećavam, ako mi to dokažete, ali ja isto tvrdim da nisam rekao da je moje diskreciono pravo da li ću nekome, nego koristim član 104. po kojem kaže o korišćenju prava, govori se u ona dva stava, na repliku odlučuje predsednik odnosno predsedavajući Narodne skupštine.

On je zatražio repliku, smatrao sam da on ima pravo iz nekih razloga, vi smatrate da nije, ali ja sam odlučio da ima pravo i dao sam mu. Prema tome, smatram da nisam prekršio poslovnik. Izvinite.

(Borislav Stefanović, s mesta: Javljam se po amandmanu kao ovlašćeni predstavnik.)
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Kao ovlašćeni? Onda ćete morati da sačekate pošto ima još po amandmanu. Moraćete da sačekate, imate pravo pošto imate vreme kao ovlašćeni predstavnik, imate pravo po amandmanu, ali imaju još prvo Slobodan Gvozdenović.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Slobodan Gvozdenović

Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Mislim da bi bilo dobro da demistifikujemo neke stvari, kada su u pitanju ovi amandmani po ovim članu.

Prvo, kada se radi o porodiljskom odsustvu, jasno je da žena koja je na porodiljskom odsustvu dobija doznaku koja važi godinu dana i od dana kada se porodila to bolovanje traje godinu dana, tako da se ona ne može nalaziti na radnom mestu i svi ovi navodi predlagača amandmana koji su navedeni, gde kaže – ako ne postiže rezultate rada, nesavesno izvršava radne obaveze, neopravdano odbija radne zadatke, apsolutno štite zaposlenu jer ona i nije na poslu. Ona je na porodiljskom odsustvu, samim tim ne može nečijom samovoljom dobiti otkaz.

Ako se radi o trudničkom bolovanju, jasno je isto tako da otvaranjem bolovanja, radi održavanja trudnoće do porođaja, žena uživa punu zaštitu, upravo iz ovih razloga koje sam ja naveo, a koji je lepo ministar Vulin obrazložio.

Do sada se radilo, ne uvek, ali u pojedinim slučajevima o samovolji pojedinaca gde su ženama i na trudničkom i na porodiljskom bolovanju davali otkaz i to upravo baš one firme koje su velike donacije dobijale od prethodnog režima, dobijajući i po 10.000 evra za otvaranje novih radnih mesta, da ih sada ovde ne reklamiram, jer reklama je skupa u ovom parlamentu.

Moramo biti svesni činjenice da ne postoji poslodavac koji bi trudnu ženu, koja nije na trudničkom bolovanju, naterao da radi posao koji ona ne može da izvrši upravo zbog činjenice da je trudna, izuzev ako se ne radi o nekim ekstremnim slučajevima. Pa nije svaki privatni poslodavac Adolf Ajhman, šef logora pa će sada da tera svoje zaposlene kao da su u koncentracionom logoru.

Ovaj amandman apsolutno ne stoji i ministar Vulin je lepo objasnio svrhu amandmana, da pruža bolju zaštitu trudnicama i današnja cela rasprava, gospodine predsedavajući, pokazuje nam da se ne može politika voditi histerično žlezdama.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Član 107. ponovo dostojanstvo i ponovo bezbroj uvreda od strane gospodina Stefanovića iz nemoći, iz srdžbe, iz besa, iz mržnje, iz ne znam više čega. Dokle će više i gde mislite da je prag tolerancije SNS?

Šta znači doktor nad doktorima? Za vas jeste i doktor na kub je za vas, gospodine Borislave Stefanoviću. Izmislio je demokratiju i uradio je, a sličnih ste godina, ono što vi za tri života nećete uraditi zato što vas sprečava mržnja, zato što vas sprečava pakost, zato što vas sprečava zavist i zato što jednom moramo da stavimo tačku na bahatosti navike 2012. godine.

Jednostavno, tačku moramo da stavimo na prošlost. Dokle više omalovažavanja? Dokle više ta pakost? Dokle više ta mržnja? Kuda to vodi? Na omalovažavanju Narodne skupštine. Recite kada je jednom dosta? Šta znači sve to? Koji je to put danas? Šta smo – centralna otadžbinska, oni, kozaci, doktori nad doktorima? Ne mogu da popamtim uvrede. U aleji smo. Na to sve se ćuti. Molim vas da jednom stavimo tačku, da uvedemo raspravu u jedan normalan, civilizovan, demokratski tok ako je ikako moguće.

Inače, pozivanje na ovo što radi gospodin Stefanović, permanentno, to je najhrabrije kada čovek nije tu, kada nije tu gospodin Stefanović da mu odgovori. Kada je tu, onda je bio manji od makovog zrna.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Odgovoriću i onda dajem pauzu zato što smo potpuno izašli iz teme.

Mislim da predsedavajući, bilo koji od nas, smenjujemo se, nisu krivci za to. Član 107. dostojanstvo Narodne skupštine, svi smo se menjali ovde, zaista mislim da poslanici snose veliki deo odgovornosti zajedno sa nama što nismo rigidni i što izgleda uopšte dozvoljavamo poslanicima da govore.

Trebalo bi da prekidamo striktno ako ne govorite o amandmanu. Ja obećavam, posle pauze je striktno. Samo će se govoriti o amandmanima, verujte mi. To svi vi tražite.

Da li želite da se glasa?

(Zoran Babić, s mesta: Ne.)

Zahvaljujem.

(Predrag Mijatović, s mesta: Povreda Poslovnika.)

Po Poslovniku posle pauze.

Predsedavajući smatra da smo izašli potpuno iz teme. Duže vreme se govori o povredama Poslovnika. Niko više ne govori o amandmanima. Uvrede sa svih strana.

Određujem pauzu u trajanju od 15 minuta.

Ceo dan nismo imali pauzu. Mislim da je sada pravo vreme.

Nastavljamo i dalje sa radom, to da znate, dok god ne završimo raspravu.

(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 82. u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Olgica Batić i narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Slobodan Homen, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović i dr Blagoje Bradić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić.