Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Srpska napredna stranka
Predlažem da se ovaj amandman ne prihvati iz razloga koji su jasno precizirani u odgovoru koji smo dobili od Vlade i koji je predlagač i sam citirao.

Dakle, ovo definitivno nije materija koja treba da se reguliše kroz sam zakon. Ako se slažemo da je to stvar ličnog integriteta i pitanje samo pojedinca, kako će se kao čovek postaviti? Da li, dakle, želi da sebi postavi neka ograničenja koja postavlja isključivo sam, to onda definitivno nije nešto što treba da bude rešeno u okviru zakona.

Mi možem diskutovati na temu da li takvih pojava u društvu ima ili nema, ali da li treba da budu zakonsko rešenje bez mogućnosti da ih zakon prati, a i bez potrebe da to zakon radi, jer je to opet lična stvar, mislim da je više nego jasno. Hvala
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala, uvažena predsedavajuća.
Ovde prosto moram da reagujem, inače uvažavam uvaženu koleginicu Karavidić, zato što je zaista bila na samom Odboru veoma konstruktivna, ali uvoditi termin autocenzura, to je pomalo vređanje prema novinarima, jer bi to otprilike značilo da se novinar trudio da napravi tekst ili prilog, radio je ko zna koliko na tome, a onda iz čista mira sam sebe cenzurisao i to povukao. Sada bi to trebalo kao zakonom da se reguliše.
Potpuno je besmisleno, kako mi znamo da li uopšte neko uvodi sebi nekakvu cenzuru, jedino da špijuniramo njegov hard disk možda ili da vidimo šta je on to pisao pa ne želi da pusti, a to je potpuno bezveze.
Zašto o ovome govorim? Zato što je, to mi je nekako ostalo nedorečeno, sadašnji Zakon o informisanju, koji je inače tadašnja vlast donela, u liku i delu poslanika preko puta, uvela je potpunu cenzuru u medijima, i to isključivo da bi zadržali vlast jer ih je Mlađan Dinkić tada uslovio da mora takav zakon da se donese i onda su naravno glasali za jedan takav zakon koji su osudili svi, OEBS, Saša Janković kao zaštitnik građana i sva novinarska udruženja. Apsolutno su svi to osudili i to su se najviše oslonili na cenzuru.
Znači, Zakon koji je potpuno cenzorski je trenutno na delu, a sada se ovde traži nekakva termin, autocenzura, znate, ja stvarno da ulazim u misli nekog novinara ili bilo koga ne mogu, a nisam sklon ka tome da vređam kolege novinare, da su skloni tome da sami svoje tekstove povlače posle tolikog truda.
Tako da, zaista ovako nešto je potpuno besmisleno i jednostavno to je nemoguće čak regulisati zakonom i da hoćete. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.         
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, potpuno prihvatajući argumente prethodne dvojice poslanika, ja samo želim da još nešto dodam vezano za definisanje autocenzure koja se ovde spominje.
Autocenzura je više puta spomenuta i na Odboru za kulturu informisanje od uvažene gospođe poslanice iz DS, pokušavajući da se autocenzura veže za takozvanu cenzuru, s tim da se ona sprovodi na takav način što Vlada ili predstavnici vlasti i policije, ili već ko, sprovodi cenzuru, pa se onda ona kao reflektuje na autocenzuru kod novinara u Srbiji. To, pre svega, nije slučaj i svako ko se bavi ovim poslom u poslednjih desetak godina zna da to tako ne funkcioniše.
Autocenzura u Srbiji je, pre svega, produkt mita i korupcije. Autocenzura u Srbiji se sprovodi preko marketinškog prostora, preko prostora reklame, preko prostora finansijskog stanja u samim medijima i tu treba tražiti rešenje za autocenzuru. Onog trenutka kada uradite neki tekst ili neku emisiju, a javi se marketinški mag, jave se dežurni sponzori i kaže – od 1. više nemate ugovor, tu je u stvari koren glavnih problema.
Mene čudi da ovi predlozi dolaze iz poslaničke grupe ili dolaze od opozicije koja je u svojim redovima doskora imala predsednika koji na Harvardu može predaje kako se sprovodi autocenzura i marketinška ucena u Srbiji.
Prema tome, to što postoji neznanje, sasvim je u redu, ali imate načina da se informišete. Pitajte svog dojučerašnjeg predsednika, on će vam objasniti kako ovo funkcioniše. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, nemojte niko da napada poslanike zato što podnose amandmane. To je pravo svakog poslanika, da podnese amandman na način na koji zna to da uradi i sa sadržinom koju želi.
Reč ima narodni poslanik Branka Karavidić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Ja ću se opet obratiti ministru, a ne ostalim kolegama i nadam se da neću proći kao kolege Pavićević i Živković juče, da neću biti optužena za opstrukciju.
Naime, ako se u kodeksu kaže da je autocenzura kršenje profesionalnih normi, ne razumem zašto formulacija autocenzure ne može da uđe u Zakon o informisanju? To je pod broj jedan. Znači, ponovo pitanje ministru.
Još jednom bih samo da potkrepim svoju tvrdnju. Ako se desi da šef deska „Novosti“ u danu kada se formira Vlada iznese svoje mišljenje o tome kako vidi ministre i funkcionisanje Vlade i nakon toga bude smenjen, ako se novinar Spajić i još mnogi nađu u situaciji da posle nekog vremena budu smenjeni zbog toga što su izneli svoje mišljenje, gospodo, to se zove autocenzura. Znači, zastrašuju se drugi da iznesu svoje mišljenje.
Navešću na kraju orkestrirani napad na urednike RTS, gde je Otadžbinska uprava reagovala time što je rekla da se orkestrirano vrši napad na premijera Vučića. Molim vas, to je moje mišljenje i ne odustajem od njega. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
To vam je neki fiktivan primer izgleda, pošto  vidim da ste pomešali nešto.
Za reč se javio ministar. Izvolite.

Ivan Tasovac

Poštovana predsednice, uvaženi poslanici, moram da vam skrenem pažnju da kodeks koji ste pročitali predstavlja samo regulaciju, a zakon predstavlja pravni akt.
Čini mi se da upravo ovim zakonom je napravljen okvir kojim je moguće osnažiti, između ostalog, i samo regulaciona tela, kakva predstavlja, recimo, Savez za štampu.
Čini mi se da u ovom trenutku fokusiranje na autocenzuru, koju je zapravo nemoguće sankcionisati. Kako mislite da kaznite nekog novinara koji, po vašem mišljenju, je sam sebe cenzurisao?
Čini mi se da ulazimo ovde u raspravu o nečemu što je bilo pre mesec dana, godinu dana, tri godine, pet godina. Mi smo napravili jedan takav okvir koji može da omogući daleko bolji i sigurniji položaj i novinara i njihovih udruženja i da napravi daleko bolji sistem informisanja i objektivniji sistem informisanja za naše građane, a pri tome mi sada ovde donosimo novi zakon posle jednog zakona u kome su mnoge odredbe proglašene neustavnim.
Nadam se da sam vam dao zadovoljavajući odgovor.