Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Dakle, ovim amandmanom predložio sam da se ispravi nejednakost u koju se stavljaju građani Srbije suprotno ustavnom načelu jednakosti svih građana i suprotno svim zakonskim načelima koje građane stavljaju u jednak položaj.
Ovim amandmanom predložio sam da vlasnici radio i TV prijemnika, koji su po osnovu Zakona o radiodifuziji redovno izmirivali svoju obavezu i plaćali radio televizijsku pretplatu javnim radiodifuznim servisima, oslobode obaveze plaćanja takse za javni medijski servis do visine iznosa plaćene radio televizijske pretplate u periodu od 1. juna 2013. do dana stupanja na snagu ovog zakona.
Dakle, u ovom predlogu se daje mogućnost da se ispravi nepravda i da se ona pretplata koja je plaćana od 1. juna… Zašto je uzet 1. jun? Zato što je bivši potpredsednik Vlade 23. maja najavio ukidanje TV pretplate i od tada je TV pretplata rapidno pala i ona je u 2013. godini, od mogućih dve i po milijarde dinara, naplaćena svega u iznosu od 379 miliona dinara.
Najveću štetu su pretrpeli građani koji su plaćali TV pretplatu. Oni građani koji nisu plaćali TV pretplatu, u odnosu na ove građane, su ostali u privilegovanom položaju. Ovim amandmanom, ministre, predlažemo da se to ispravi, da se ta nejednakost ukloni.
U obrazloženju, koje ste dali zašto ne prihvatate ovaj amandman, kažete da se amandman ne prihvata, jer to bio poziv na dalje nepoštovanje zakona i u potpisu i pečat Aleksandar Vučić. Isti čovek koji je najavio ukidanje TV pretplate, tragikomično.
Dakle, još jednom ponavljam, prihvatanje ovog amandmana bio bi poziv na dalje nepoštovanje zakona. Dakle, dalje neplaćanje pretplate. Šta, ministre?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme vam je isteklo.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Želim da se pridružim kolegi Veselinoviću i da pružim svima nama priliku da usvajanjem ovog amandmana ispravimo jednu nepravdu. Znači, najveći broj građana nije plaćao pretplatu i verujem da obaveštenje na Fejsbuk nalogu gospodina Vučića, od 23. maja, sigurno nije doprinelo naplati pretplate u periodu od 1. juna do današnjeg dana.
Građani koji su plaćali pretplatu, ja sam među njima, pošto ministar nije hteo sa nama da podeli da li on plaća. Ja sam doneo moj račun za električnu energiju za poslednji mesec, možete da vidite 500 dinara je bilo zaduženje. Znači, nisam imao dug. Petsto dinara sam uplatio i za ovaj mesec, iako smo tog dana kada smo plaćali vodili raspravu i najavili ukidanje, ali ja sam platio kao odgovoran građanin.
Sada bih želeo da mi ministar kaže, onako bez uvrede, u jednom stripu koji juče izašao u dnevnim novinama, ima dve životinje koje se smeju građaninu koji je redovno plaćao TV pretplatu, koja sam ja od ove dve životinje. Neću se uvrediti, ali mislim da svi oni koji su plaćali pretplatu u poslednjih godinu dana…
(Predsedavajući: Nemojte pokazivati karikature u ovom domu. Ja bih vas zamolio.)
Koga je to vređam?
(Predsedavajući: Nije prikladno za ovaj visoki dom.)
Koga sam uvredio?
(Predsedavajući: Ako mislite da niste, nastavite. Izvolite.)
Mislim da jedino mogu da budu uvređeni ljudi koji su plaćali pretplatu. Mislim da je neophodno da usvojimo ovaj amandman. Ne razumem kako bi usvajanje ovog amandmana bio poziv da se i dalje ne poštuje zakon. Znači, mi ćemo, kada usvojimo ovaj zakon, ukinuti pretplatu. To smo ustanovili.
Mi samo želimo da oni koji su plaćali pretplatu, u periodu od 1. juna 2013. do danas, tada je već finansiranje bilo iz budžeta, minimalan broj ljudi je plaćao tu pretplatu, da se ti ljudi ne bi osećali, kao što je predsedavajući mislio da bi bilo uvredljivo, kako sam ja opisao, da budu nagrađeni i da ne plaćaju taksu dok ne dođe do onog iznosa koji su platili ovih godinu i dva meseca. Tako da ne vidim kako je prihvatanje ovog amandmana poziv za nepoštovanje zakona.
Mislim da je neplaćanje pretplate i sve što je govoreno u poslednjih, ne samo godinu dana, nego dve i više godina unazad, od strane nekih, da ne treba da se plaća pretplata, da je to loše, da je to poziv za nepoštovanje zakona.
Želimo da zaštitimo one ljude koji su poštovali zakon do današnjeg dana, kako bi ga poštovali u najvećem broju i kada usvojimo ovaj zakon i kada hoćemo da plaćamo taksu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.
Sada smo bili svedoci jednog neverovatnog licemerja od strane određenih poslanika, čija je nekadašnja politička opcija baš uvela televizijsku pretplatu. Uporna je bila u toj televizijskoj pretplati, iako građani Srbije, jednim delom, to nisu plaćali. Umesto da su tada preduzeli neke mere, eventualno da ukinu, oni su to sve puštali i dopuštali su da se urušava sistem RTS, pa i ako je neko postao ta životinja, ne daj bože, možda bi mogli da se zahvale baš vama zbog vaše promašene politike i načina kako da se finansira RTS. Tačno, možda ovo jeste jedna vrsta nepravde, ali izvinite, nismo mi krivi za nju, nego ste krivi vi, koji ste uveli ovakav sistem i potpuno građane Srbije doveli do toga da dobiju javni servis koji suštinski to nije bio i da dobiju nešto što navodno je dug, a nikako ne može da se naplati.
Moramo da obezbedimo finansije za javni servis. Pitao sam vas danas i molim vas da nam kažete – imate li alternativu kako da se on finansira? Ako nemate, nemojte da kritikujete čisto radi kritike. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Janko Veselinović, sa mesta: Replika.)
Gospodine Veselinoviću, nemate pravo na repliku, jer izlaganje govornika nije bilo uvredljivo prema vama.
Narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo zajedno su podneli amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 61a.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, smatrajući da ne narušimo, kako da kažem, poštovanja građana, koji su bili redovne platiše i sada se pitaju šta će biti sa njima, odnosno kakav će imati tretman, ako se neplatišama otpiše dosadašnji dug zbog neplaćanja TV pretplate, a i dalje stižu računi, odnosno stizali su do prošlog meseca, da je obavezno plaćanje. U tom smislu, da se ovako nešto ne bi vuklo dalje, smo ubacili član 61. u kome kažemo – ovlašćuje se RTV da na teritoriji APV preuzme sprovođenje naplate ne naplaćene pretplate od fizičkih i pravnih lica.
Naime, po Zakonu o radiodifuziji, RTS je bila odgovorna za opominjanje neodgovornih obveznika pretplate i njihovo eventualno utuživanje. Kako je ovaj posao nažalost veoma, hajde da upotrebim reč traljavo rađen i onako neefikasan sistem naplate pretplate potpuno se zapravo urušio. U skladu sa rešenjima iz Predloga zakona, posebno iz člana 41. stav 10. prema kojem RTV na teritoriji APV ubuduće vodi postupak naplate neizvršene obaveze plaćanja takse, celishodno je, smatrali smo, omogućiti RTV da se pobrine za naplatu nenaplaćene pretplate, jer još uvek ne znamo šta će biti sudbina onoga što onih koji nisu platili, odnosno kako će to sve izgledati u očima redovnih platiša, kojih je u Vojvodini ipak veći procenat. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Lazić.
Na član 62. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima ovlašćeni predstavnik SNS poslaničke grupe, narodna poslanica Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
Hvala.
Želim da se zahvalim predstavnicima ministarstva jer su prihvatili i ovaj amandman ispred SNS. Istovremeno da se zahvalim i na saradnji tokom pripreme ovog predloga zakona i tokom diskusije u Narodnoj skupštini.
Želim da se zahvalim i kolegama poslanicima koji su zaista dali značajan doprinos da unapredimo onaj prvobitni predlog zakona. Iako su se mogle čuti mnoge paušalne ocene i uvrede tokom ove diskusije, posebno upućene vladajućoj većini, zaboravimo to, hajde da upoznamo građane vrlo kratko sa par činjenica.
Mi smo govoreći o medijskim zakonima razmatrali oko 220 amandmana. Usvojena su 23 amandmana, uglavnom opozicije, kroz izuzetno konstruktivnu raspravu, posebno na Odboru za kulturu i informisanje.
Želim da informišem građane da smo sinoć u 22,00 časa održali sednicu Odbora za kulturu i informisanje gde smo razmatrali ove amandmane, gde su zaista učestvovali i predstavnici ministarstva i opozicioni i pozicioni poslanici i da se vredno radilo.
Ova poslednja četiri dana smo zaista vredno radili punom snagom, sve kolege poslanici, sve skupštinske službe i njima se posebno zahvaljujem i u svoje ime i u ime svoje stranke i mislim da ovako predan i efektivan rad može mnogo da pomogne Vladi Srbije, da istraje na ovom jako dugom, teškom i napornom putu.
Sutra ćemo po ovoj diskusiji izglasati svih pet reformskih zakona, Zakon o privatizaciji i stečaju i set od tri reformska medijska zakona i time ćemo štiklirati jedan veliki korak napred na onoj listi koraka koja nas čeka ka putu evropskih integracija i unapređenja standarda života građana u Srbiji.
Hvala svima još jednom. Posebno se zahvaljujem građanima koji su sa izuzetno velikom pažnjom pratili zasedanje ove sednice poslednjih četiri dana, ovo vanredno zasedanje i još jednom se zahvaljujem kolegama koji su u svojim granicama probali da budu maksimalno konstruktivni.
Drage kolege, mislim da je ovo jedini način da ovako pristojnom raspravom i argumentovanom unapredimo sopstveni imidž poslanika i Skupštine Srbije kao najvišeg doma u Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar u Vladi Ivan Tasovac.