Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Članovi 106. i 107. Prethodni govornik ne samo što nije pričao o tački dnevnog reda, već je po meni narušio dostojanstvo zato što je po ko zna koji put, iako nemam loše mišljenje o kolegi poslaniku, ali mislim da je jako pogrešio, a vi naročito, jer ga niste prekinuli i ponovo smo čuli jednu lekciju o tome koji amandmani su dobri, koji nisu i koji su uvredljivi i koji zamislite, neko piše da se nešto briše.
Kada neko nešto drugo napiše što ne može da se popravi, onda mora da se briše. Mislim da nije korektno ovakve stvari ovde da slušamo i da nam ponovo neko meri šta sme narodni poslanik da radi, a šta ne sme.
Još jedna stvar, zakoni fizike kažu da nešto što stoji ne može da se pomeri unazad. Dakle, nijedno poglavlje sa EU nismo otvorili. Kako mislite da vas neko usporava kada stojimo?
Dajte malo ozbiljnosti. Razmislite malo o onome što pričate. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.) Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Možda bih i podržao ovakav amandman da se zaista ovako nešto obriše, ali kada bi ste ponudili alternativu. Ali niste ponudili nikakvu alternativu. Želite na neki način da lišite RTS sredstava.
Saberite se, kažite šta hoćete. Hoćete li da to bude državna televizija, ali onda objasnite ljudima iz EU zašto ste to tražili, jer to tamo više ne može. Ili hoćete da bude javni servis. Ako je javni servis građani moraju na neki način da ga plate. Ili hoćete da ugasite RTS?
Morate da se opredelite. Jednostavno, tako je kako je, mada građani Srbije u svakoj varijanti plaćaju RTS, čak i da je državna televizija i da Vlada iz budžeta to plaća, budžet se puni od poreskih obveznika, tj. svih nas. Prema tome kako god da okrenete neko mora da plati RTS.
Ali ono što bih vas pitao ministre, to je veoma važno posebno sada kada idemo u eru digitalizacije. Znate, pitanje je da li će svi građani Srbije, nadam se da će moći svi da imaju digitalni signal, ali znate kako će neko plaćati tu taksu i da li je država do kraja spremna da svim ljudima omogući digitalni signal, to je veoma važno pitanje.
Pitao bih još nešto, dešavalo se, lično znam nekoliko primera, recimo znam ljude koji uopšte nemaju televizor kod kuće. Jednostavno ne žele da gledaju televiziju, izbacili su televizor, uredno im je stizala pretplata. Kako ćemo to rešiti ako imate i dalje ljude koji ne žele da koriste televizor, ne gledaju televiziju, a stiže im taksa da plate za RTS? Kako ćemo u toj situaciji rešiti? Voleo bih da čujem odgovor.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Đukanoviću.
Gospodine ministre, znam da ste imali pitanje, ali nemate mogućnost po ovom amandmanu, pa bih vas zamolio po sledećem da odgovorite.
Nemate vremena, nemate mogućnost za repliku, takođe ni narodna poslanica Gordana Čomić, isto tako.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima ministar u Vladi, Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Samo da odgovorim na pitanje.
Dakle, rok za digitalizaciju je 17. jun 2015. godine, a ovo što ste rekli za ljude koji nemaju televizor, ni u jednom zakonu iz Evropske unije nije predviđeno. Neko se tu, kako da kažem, referisao na priču oko zdravstvenog osiguranja, ali naprosto nije predviđeno da neko nema televizor.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Za reč se javio podnosilac amandmana, narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Malopre smo imali ubeđivanja da strujomer nema nikakve veze sa ovom taksom, a onda u članu 39. gde se navodi da javni medijski servis vodi evidenciju obveznika plaćanja takse, itd.
Na dva mesta se pominje ED broj, to verovatno znači broj Elektrodistribucije, odnosno neka šifra iz distribucije, tako da je to još jedan jasan dokaz, čak ni onima koji to nikako ne mogu da shvate, čak ni onima koji sa svim svojim kapacitetom umnim ne mogu da shvate osnovnu realnost, a to je da je taksa i dalje vezana za struju, odnosno za strujomer.
To je jasno kao dan, a ta igra reči, da li je to taksa ili pretplata, to je potpuno nevažna stvar. To je porez koji se uvodi građanima Srbije dodatni, jer su oni kroz pretplatu referendumski pokazali šta misle o tome, ne toliko o programu van politike i informisanja, nego onome što gledaju kroz informativni i politički program od onih koji sada drže vlast, za koje ja ne mogu da shvatim šta im smeta vreme od 2001. do 2004. godine, kada oni tada nisu postojali kao stranka, koliko se ja sećam, ili su možda tada bili u nekoj drugoj stranci. E, to bi trebalo oni sami da reše sami sa sobom.
Generalno, tražimo brisanje ovog člana i da se javni servis Radio televizija Srbije i javni servis Radio televizija Beograd finansiraju iz budžeta, na način koji je vrlo jednostavno objašnjen i taj način je mogao da shvati svako, ko ili nije glup ili nije zlonameran. Ja mislim da ovde nema loših ljudi.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za reč se javio ministar Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Ponavljam još jedanput, EDB broj isključivo je da bi se napravila baza podataka i najracionalniji način da dođemo do te baze podataka, odnosno da RTS i RTV mogu posle toga da počnu da naplaćuju taksu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Za reč se javio narodni poslanik Dragan Nikolić.