Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Dakle, hteo bih da na ovom amandmanu još jednom utvrdimo gradivo i dokažemo da Vlada neprihvatanjem ovog amandmana potvrđuje sledeće – 25. marta kada je, tada potpredsednik Vlade, gospodin Vučić obećao da će ukinuti TV pretplatu, nije rekao sledeću stvar – uvešću taksu, i umesto 500 dinara pretplate plaćaćete taksu i osnov za to biće da imate električno brojilo, kao što je bilo i do sada, i to će biti jedini osnov da plaćate tu taksu i tačka.
Dakle, u tom smislu obmanuti su građani. Vi ministre to sada svedočite, prihvatamo zakon kojim će građani Srbije plaćati taksu umesto pretplate, osnov za to će biti električno brojilo. U istom iznosu 500 dinara, s tim što će im plate i penzije biti 10-15% manje, najmanje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 41. amandman…
Da li ste želeli po ovom amandmanu, gospodine ministre.
Imate reč, ministar Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Znači, ovo je zvučalo vrlo efektno, naročito sa ovim delom taksa od 500 dinara. Još jedanput ponavljam, to je maksimalno koliko će iznositi taksa i još jedanput kažem ovo je najracionalniji način da dođemo do baze podataka. Druga opcija je, kako? Da uvedemo one švedske detektore koji su bili u vreme stare Jugoslavije, nepostojeće.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Srpska napredna stranka
Hvala. Još jednom da zamolim kolege poslanike da budemo demokratični i da budemo otvoreni ka nekoj konstruktivnoj raspravi. To sam ponovila nekoliko desetina puta danas i da ne plašimo građane biće, neće biti lokalnih medija, svi ćete plaćati, plašite se električnih brojila, sakrivajte ih u vašim domovima.
Ne znam kakve poruke se šalju građanima ovog puta. Više puta je i ministar spomenuo, a i ja ću takođe insistirati na tome, da je to jedan način pravljenja evidencije i da je to početak. I da postoje naravno brojan podzakonska akta kojima će biti detaljnije regulisane određene odredbe, a naš je posao poslanika da pored toga što donosimo zakone i nadziremo, da kontrolišemo kako se sprovode ti zakoni. Da li su doneta neophodna podzakonska akta i da pratimo kako se to sprovodi. E, naše će obaveze biti da sve ono što nije definisano ovog puta i što ste čuli i što su zamerke opozicije koje stoje u dobrom delu, da probamo da kroz podzakonska akta da to regulišemo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Za reč se javio narodni poslanik dr Janko Veselinović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ministru samo jedan predlog da se složimo oko nečega. Taksa jeste maksimilizovana na 500 dinara,jel tako, ali plata koju će građani primati i penzije nije dovoljno minimalizovana u narednom periodu. Dakle, ne znamo koliko će malu platu i penziju primati građani i da li će moći da plaćaju tu taksu od recimo 450 dinara.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Dragan Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, hteo sam da prokomentarišem samo ovo što je moj kolega uvaženi gospodin Janko Veselinović, rekao, a to je da će se taksa plaćati i da će taksu plaćati svi oni koji imaju električna brojila. To jednostavno nije tačno i služi za stvaranje jedne histerične atmosfere i u ovoj skupštini i plašenje građana Srbije.
Naime, električno brojilo će služiti samo kao reper za utvrđivanje ko to ima električnu struju, a po logici stvari taj može da ima i tv prijemnik i radio prijemnik. Ali postoje izjave koje su korišćene i u ranijem periodu i koje će biti korišćene i nadalje, da tamo gde imate električnu brojilo u pomoćnom nekom objektu, u nekom magacinu u nekoj kući na selu, gde inače ne živite i gde nemate električno brojilo i sa tom izjavom pod materijalnom, krivičnom i moralnom odgovornošću se obavezujete i izjavljujete zapravo da tamo nemate tv prijemnik, da ne primate nikakav signal i tamo neće biti naplaćivana ova taksa. To je samo zbog javnosti.
Inače, ovo je još jedan u nizu besmislenih amandmana. Imam pravo da to kažem jer svaki od poslanika ima pravo da da amandman. Ali isto tako ja kao narodni poslanik mogu da kažem da li je taj amandman smislen, da li ima smisla ili nema smisla. Kada nema smisla onda kažete da je besmislen. Prema tome, ovi amandmani „briše se“ bez ikakve ideje, bez ikakve inovacije, dopune, davanja novih ideja, za mene može samo da se okvalifikuje, jednom rečju, a to u javnosti Srbije zvuči na pravi način – ovo su besmisleni amandmani. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Za reč se javio prof. dr Janko Veselinović po Poslovniku. Povreda Poslovnika.