Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Dodat je stav koji upozorava na rukovanje podacima o ličnosti. Ja vas molim, kad smo razumeli da ovo treba da se unese u član koji definiše ko rukuje podacima o ličnosti, da se onda podsetimo nepotrebnosti, besmislenosti člana 38.
Radio televizija Srbije i RTV prikupljaju podatke od obveznika. Ne može ni jedan ni drugi ništa da ima sa brojilom. Možemo da imamo potpuno nepotreban problem o rukovanju podacima o ličnosti, zato što ste stavili član 38, a u članu 39. kažete da javni medijski servisi prikupljaju na pismeni zahtev od obveznika. Slučajno, greškom, bez ikakvo smisla je ostao podatak.
Nedozvoljivo je da RTS i RTV nakon usvajanja ovog zakona direktno komuniciraju sa elektrodistribucijama, nedozvoljivo. To više ne postoji kao treća strana. Ti podaci ne mogu biti u prometu, jer vas član 40. obavezuje. Sami sebe obavezujemo da tražimo na pismeni zahtev od obveznika. Onaj ko će biti obveznik takse će vam dostaviti „ED“. Ovo ne sme da ostane. Nepotrebno pravimo problem i mesto sumnje da će se rukovati podacima o ličnosti na nedozvoljen način. Treća strana prestaje da postoji.
Ovde ste mogli da napišete bilo šta onda, jer ne smete da uzimate podatke od elektrodistribucija i to jasno piše u članu 40. gde se kaže – obraćamo se pismenim zahtevom za podatke. Izbrišite taj član 38. i ostavimo van svake sumnje da će se rukovati podacima o ličnosti na zakonom propisan način.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospođo Čomić.
Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, mi smo sličnu intervenciju izvršili u istom stavu 2. člana 40. koji se odnosi na jedinstvenu evidenciju podataka o obveznicima, kojom zajedno rukuju RTS i RTV. Mi smo predložili da ovde stoji  za RTV za obveznike sa teritorije APV, upravo zbog toga što je suština ovog amandmana da evidencija o obveznicima, koja predstavlja jedinstvenu bazu podataka, a kojom ruku RTS i RTV, za obveznike sa teritorije AP Vojvodine, koja se vodi elektronski itd, da ta taksa predstavlja javni prihod i, u skladu sa propisima koji regulišu oblast javnih prihoda, korisnici, u ovom slučaju RTS i RTV, moraju voditi evidenciju obveznika jer se na osnovu nje vrši naplata i prinudna naplata.
Nama je ovaj amandman odbijen. U odbijanju stoji da se ne prihvata iz razloga što je rešenje sadržano u Predlogu zakona celishodnije. Pošto je prihvaćen amandman gospođe Čomić, onda bi trebalo valjda da nam stoji u obrazloženju da je celishodniji amandman koji je predložila gospođa Čomić. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
U članu 41. se obrazlaže način plaćanja takse. Pošto smo mi protiv te takse, potpuno je prirodno da tražimo da se briše taj član i to je logika koju će, ja mislim, shvatiti svako dobronameran. Ali, opet imamo jedno vrlo interesantno obrazloženje za odbijanje ovog amandmana.
Dakle, na član 41. briše se, obrazloženje za odbijanje glasi – amandman se ne može prihvatiti jer je navedenim članom utvrđen način plaćanja takse, što jeste zakonska materija. To je genijalno. Znači, mi predlažemo da se taksa ukine, a obrazloženje da se ne prihvati taj naš amandman je, da ponovim još jednom – zato što je ovim članom utvrđen način plaćanja takse, što jeste zakonska materija. Pa svako slovo, svaki znak interpunkcije u ovom tekstu je zakonska materija, kao što je u prethodnom obrazloženju bilo da je taj član potreban za sprovođenje zakona. Naravno da je potreban za sprovođenje zakona, jer na početku ovog papira piše – predlog zakona, i on će verovatno sutra postati predlog. Naravno da sve što je u njemu jeste potrebno za sprovođenje zakona.
Dakle, farsa prebacivanje iz pretplate u taksu preko brojila na potpuno isti način, što, naravno, nema veze sa Ministarstvom kulture i informisanja. Ovo ima više veze sa finansijama, tako da nema razloga, ministre, da vi branite ovo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik dr Blagoje Bradić. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Gospodine ministre, kolege narodni poslanici, pročitaću samo deo člana na koji se odnosi moj amandman. Govori se o načinu plaćanja takse i kaže se da se sredstva prikupljena na osnovu takse uplaćuju na podračun RTS i RTV otvoreno kod uprave za trezor. Sredstva uplaćena na području Republike Srbije van teritorije AP Vojvodine su prihodi RTS. Sledeći stav je – sredstva naplaćena na području teritorije AP Vojvodine raspoređuju se tako što se 70% uplaćenih sredstava raspoređuje Radio-televiziji Vojvodine, a 30% uplaćenih sredstava se raspoređuje Radio-televiziji Srbije.
Ja sam predložio da se sredstva koja se naplaćuju van teritorije AP Vojvodine, ne razumem ovu formulaciju, ali ajde, nije bitno, dele tako što će 70% ići Radio-televiziji Srbije kao krovnom javnom servisu u Republici Srbiji, a 30% za regionalne servise koje zagovaram, jer kad ugasimo lokalne medije po samoupravama, po našim opštinama i gradovima južno od Save i Dunava, Šumadija, istočna, zapadna i južna Srbija neće imati isti kvalitet i isti nivo javnog servisa i zadovoljenje javnog interesa kao što je u Vojvodini.
Napominjem, da RTS kao krovni servis na celoj teritoriji Republike Srbije, mi južno od Save i Dunava ćemo plaćati 100% i gledaćemo onoliko koliko on može da proizvede program, a u Vojvodini će gledati isto koliko i mi, ali će plaćati 30%.
Predlažem, i ja sa tim nemam problem, ali imam problem sa tim da se južno od Save i Dunava u Nišu, Vranju, Leskovcu, Šapcu, gde god, ne dozvoljava formiranje javnih servisa pravdajući se da nema novaca. O novcu odlučujemo mi, Narodna skupština, narodni poslanici, ne Ministarstva. Vi dajete predloge, mi odgovaramo za budžet, a ne Vlada. Narodna skupština usvaja taj akt.
Molio bih vas, narodni poslanici, naročito one koji dolaze iz Niša da sutra, u Danu za glasanje podržite amandmane i date šansu da postoje regionalni servisi, da ljudi južno od Save i Dunava koji će imati iste obaveze i moramo da imamo iste obaveze i moramo da plaćamo tu taksu svi, apsolutno, ja sam za to, ali dajte šansu da svi imamo ista prava, ma na kom delu teritorije Srbije mi živeli. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem dr Obradović.
Za reč se javio narodni poslanik Marko Đurišić, izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Podržao bih kolegu iz moje poslaničke grupe i njegove argumente, ali želim i da ukažem na to da nas je ministar pokušao da obmane malo pre kada je rekao da će se evidencije električnih brojeva koristiti samo za pravljenje baze podataka.
Znači, u ovom članu stav 5. RTS dostavlja obrazac iz stava 2. ovog člana o obvezniku koji je korisnik merila i električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koje se nalazi van teritorije AP Vojvodine. Znači, vi postajete obveznik ako imate električno brojilo. To stoji jasno. Znači, niste obveznik zato što vas je u evidenciji obveznika uveo RTS ili RTV, nego ste obveznik zato što imate brojilo. A vi ste nama rekli da će se evidencija brojila koristiti za pravljenje baze. Znači, o tome možemo da govorimo u članu 39.
Ali, zašto u članu 41. se govori da se dostavlja obvezniku koji je korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici. Znači, mi želimo da se jasno odvoji da se naplaćuje taksa u budućnosti, to je naša ideja, ali vi ovim pravite jednu šaradu i govorite da nije ovo što je bilo pretplata. Jeste, ovo su sve rešenja koja su bila vezana za naplaćivanje pretplate. Ne sme da se spominje nigde električno brojilo. To je prošlost, to ukidamo ovim zakonom.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, samo mi recite koje vreme koristite?
(Janko Veselinović, s mesta: Koristim vreme poslaničke grupe.)
U redu, imate tri minuta.