Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Hvala.
Uvažena predsedavajuća, uvažena gospođo Karavidić, ja sam rekao da volim sa vama da polemišem, jer mislim da ste konstruktivni. Ja razumem vaše nastojanje vezano za ovaj amandman, ali ovo što ste malopre navodili, to nije autocenzura. To bi možda mogli da budu neki primeri cenzuri, ali pošto ste i prošli put rekli da znate ko stoji iza smene šefa deska u „Večernjim novostima“, ja vas pozivam da nam kažete ime i prezime čoveka koji stoji iza smene šefa deska „Večernjih novosti“, tim pre što čoveka i poznajem, jer mi je bio urednik i smatram ga čak i dobrim novinarom, ako baš hoćete da znate.
Ja bih voleo da nam kažete, a ne ovako, nabaci se javnosti, a onda nećete da kažete ko stoji iza toga. Pozivam vas da kažete ime i prezime, ko je ta osoba koja ovde navodno cenzuriše novinare.
Možda ćete se vi prisetiti nekih perioda ne tako davnih, kada je, recimo, jedna šefica informativne službe predsedništva izbacivala jednu televiziju za konferencije za štampu ili kada je, recimo, smenjen glavni i odgovorni urednik dnevnog lista „Alo“. Možda se toga ne sećate, ali je direktno iz predsedništva Srbije tada, dok je bio gospodin Tadić predsednik, stigao nalog da se smeni taj urednik. Evo, ja vam kažem ime i prezime kako je to bilo.
Zaista bih vas zamolio da kažete ime i prezime, lepo primer, eklatantno i da svi znamo ko to stoji iza smene urednika bilo kog medija. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Povreda Poslovnika. „Poslanik ne može da se obraća drugom poslaniku direktno“.
Molim vas, kolega se direktno obratio drugom poslaniku, što je suprotno Poslovniku.
Takođe, u Poslovniku stoji da i predsednik, ako hoće da uzme učešće u raspravi, treba da sedne u klupe i da se javi za reč, a ne da koristi mesto na kome sedi i odatle da učestvuje u raspravi.
Vi ste malopre dali sebi za pravo da učestvujete direktno u raspravi na način koji je suprotan Poslovniku.
Molim vas da poštujete Poslovnik. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ovo sam shvatila kao molbu. Probaću kao robot da čitam – član onaj, član ovaj i biće svi zadovoljni, nadam se.
Što se tiče direktnog obraćanja, u neku ruku ste vi u pravu, ali ja zaista se trudim više od sto dana da nateram poslanike da se obraćaju samo meni. To je mali problem sa poslanicima.
Nemamo odredbu gde poslanici krše Poslovnik, tako da razmislite svi kada budete radili na novom tekstu kako je bivša nomenklatura 2009. ili 2011. godine zamislila rad ove Skupštine i sada svi mi ispaštamo.
Da li želite da se glasa o povredi Poslovnika?
(Marko Đurišić, s mesta: Da.)
Zahvaljujem.
Po Poslovniku, narodni poslanik Janko Veselinović.
Znate da postoji i zloupotreba povrede Poslovnika po Poslovniku.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Član 109. Opomena se izriče narodnom poslaniku, predsedavajuća, stav 4, ako se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku. Nemate vi šta da naterujete narodne poslanike. Vi imate Poslovnik i treba da ga primenjujete. Ako treba da ga još jednom pročitate, pročitajte ga. Možemo sačekati da ga pročitate.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne treba. Znam to sve.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ako znate Poslovnik, onda nema potrebe da vi sa narodnim poslanicima sto dana razgovarate o primeni Poslovnika. Jeste Poslovnik donet u vreme u kome vi niste bili narodni poslanik, ali ovaj Poslovnik i sada važi. Zakoni koji budu doneti, podzakonski akti, pa i Poslovnik, koji praktično uređuje rad Narodne skupštine, važi dok ga god vi ne izmenite. Pošto ga niste izmenili…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne mogu ja da ga izmenim. To znate.
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
To može vaša poslanička grupa, odnosno vladajuća koalicija, odnosno Narodna skupština, kada bude pripremljen novi. Pošto niste pripremili novi, ja vas molim, ne samo u ovom slučaju, nego inače da primenjujete Poslovnik i da ne izvrdavate primenu Poslovnika time što vi niste sposobni to da primenite. Ako niste sposobni, podnesite ostavku.