Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da, ali vi znate da treba meni da se obraćate, a ja ću zamoliti poslanika...
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
A on zna da ne treba meni da obraća.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte se svađati sa manom.
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
Ne svađam se uopšte, nego on zna valjda da ne treba meni da se obrati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Znači, nećete više da postavljate pitanje?
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
Ne, naravno da hoću, nego ako ne možete da uspostavite red u parlamentu, onda mi oduzmite reč.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja bih molila poslanike da mi pomognu da uspostavim red u parlamentu, pa da međusobno ne dobacuju jedni drugima, ne viču - šta je, bre i slično, pošto stvarno dostojanstvo ove Skupštine ne može da brani samo predsedavajući, nego svi poslanici svojim ponašanjem. Izvolite.
...
Zeleni Srbije

Ivan Karić

Socijalistička partija Srbije
Prema tome, Pančevci po lokalnim medijima saznaju veoma uznemirujuće vesti, a to je da će žuti dim iz „Azotare“ i dalje trovati pančevački vazduh, jer nažalost nema novca za nabavku neophodne opreme.
U međuvremenu Pančevci su neopravdano tri dana i tri noći bili izloženi panici i strahu zbog buke i velikog plamena iz fabričke baklje „Petrohemije“, jer nadležni nisu objasnili šta podrazumeva pokretanje proizvodnje i šta ono može da izazove.
Frapantno je da fabrika, koja je i dalje u nadležnosti države, ne smatra svojom obavezom da građane obaveštava o onome što radi, a što može da utiče na javnu bezbednost i zdravlje građana.
U Srbiji je 2009. godine usvojena i ratifikovana Arhuska konvencija, kao međunarodni instrument zaštite životne sredine, kojom se građanima garantuje dostupnost informacija kada je u pitanju životna sredina, a i Ustav države Srbije u članu 74. garantuje pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju.
Pitanje koje se postavlja je kakvu poruku država Srbija šalje građanima ako ne poštuje i ne primenjuje sopstveni Ustav i međunarodne sporazume na čije odredbe se obavezala?
Tvrdnje da i pored buke i visokog plamena u gradu nije bilo povećane koncentracije zagađenja u vazduhu nisu uverljive, jer gradski monitoring u Pančevu zbog toga što su novci iz Fonda za zaštitu životne sredine uzurpirani i troše se nenamenski već tri godine, ne meri parametre i nije mogao da izmeri zbog pokvarenih analizatora i zbog toga što ne radi monitoring sistem koji je već par meseci u kvaru.
Pančevci su preživeli pokretanje proizvodnje u „Petrohemiji“, preživeće i pokretanje „Azotare“, ali u 21. veku nije ideal preživeti, nego živeti.
Da li će zbog toga što se prebacuju nadležnosti sa jednih na druge i neispravni gradski monitorinzi, zbog odbijanja rukovodstva „Azotare“ da se oglasi u javnosti, da li će Pančevci i dalje biti u opasnosti?
Nijedan biznis, ni industrija ne mogu zagađivati životnu sredinu i uništavati zdravlje ljudi ako želimo da budemo deo EU i ako želimo da postojimo pre svega kao država. Ekološka propast Srbije, koja se mesecima odigrava, biće najveća prepreka integracijama, ali, ono što je najvažnije, biće najveća prepreka zdravlju ljudi.
Moje pitanje za nadležne ministre energetike i rudarstva i nadležne ministre zaštite životne sredine i poljoprivrede je šta tačno obuhvata remont „Azotare“ i da li fabrička postrojenja „Azotare“ neće više zagađivati vazduh nakon pokretanja proizvodnje? Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik dr Dušan Milisavljević. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovana predsednice, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, kao lekar i kao poslanik želim da postavim jedno pitanje ministru zdravlja i ministru policije.
Dragi građani, ja želim da kroz postavljeno pitanje pošaljem poruku svima vama da vodite računa o sve prisutnijem nadrilekarstvu u Srbiji.
Svedoci smo da u Srbiji na internetu, u štampanim medijima, elektronskim medijima, sve više se pojavljuju neki beli magovi, sve više se pojavljuju neki vidari, sve više se pojavljuju prevaranti koji pokušavaju da upravo bolesne ljude koji traže lek da prevare i da na njihovoj muci zarade novac.
Postoje brojni primeri kroz istoriju zadnjih 15-20 godina šta se sve dešavalo od Alana Čumaka, koji je lečio bolesne ljude sa svojom fotografijom koju je stavljao u čaj da ti ljudi piju do toga da je Vladimir Madić uhapšen koji je prodavao prah za čišćenje kanalizacionih cevi, gde je nudio građanima Srbije da je to lek protiv side i lek protiv tumora.
Svedoci smo da ogroman broj nekih vidara nudi meleme koji su takozvani lek protiv karcinoma i protiv tumora. Imamo neke takozvane vidovnjake koji nude izlečenje tako što ćete hodati bosi. Imate neke vidovnjake i vidare koji kažu da ne trebate ništa da jedete, da ćete tako da uništite tumor. Imate bezbroj prevaranata koji nažalost koriste vašu muku.
Pitanje postavljam ministru policije i ministru zdravlja pošto dva zakona tretiraju ove prevarante, ove takozvane nadrilekare. Moramo biti stroži prema njima. Moramo da zabranimo njihovo reklamiranje u elektronskim medijima. Moramo da zabranimo njihovo oglašavanje u štampanim medijima, jer oni iz dana u dan sve više uzimaju maha. Oni iz dana u dan pogoršavaju zdravlja.
Reći ću vam na primeru kao lekara otorinolaringologije i profesora na fakultetu u Nišu, svedok sam zadnjih 20 godina da mi dolaze pacijenti kojima neki vidari, neki takozvani nadrilekari lekari leče zapaljenje sinusa sa morskim krastavčetom, leče zapaljenje sinusa i zapaljenje nosa sa morskim dinčetom. To su, nažalost, preparati koje kada stavite u nos mogu da izazovu anafilaktičku reakciju, mogu da izazovu šok, mogu da izazovu smrt.
Znači, nemojte da idete kod takvih ljudi, kod takvih prevaranata. Imate brojne terapije koje oni preporučuju, da zapaljenje uva lečite sa čuvarom kuće. Imate bezbroj primera da preporučuju stavljanje belog luka.
Dragi moji građani, to je sve jedna velika prevara i mi kao zdravstvena struka i kao Skupština moramo da ustanemo protiv tih prevaranata koji svakodnevno obmanjuju građane Srbije, bolesne građane Srbije koji se hvataju za zadnju slamku spasa kada zvanična medicina nema odgovor na neko pitanje i na neku bolest. Međutim, hvatanje u koštac sa ovim prevarantima samo vam uzima novac i samo vam dodatno pogoršava vaše zdravstveno stanje.
Drugo pitanje bih postavio ministru Vulinu pošto imamo sve veći broj radnika u firmama u restrukturiranju, u firmama u stečaju, u firmama koje ne uplaćuju zdravstveno osiguranje svojim radnicima. Kroz jedan primer ja želim i vas da upoznam da sam kao narodni poslanik podneo prijavu protiv uprave jednog kolektiva koje nije, iako je imalo para, uplatilo doprinos za zdravstveno osiguranje svojim zaposlenima.
U tom kolektivu radi jedan momak koji, nažalost, boluje od teške bolesti. Njemu je zdravstveno stanje pogoršano. Ja sam zato po prvi put napisao zvanično kao poslanik prijavu protiv tog kolektiva i uputio je Ministarstvu zdravlja, pa ga pitam šta je uradio, pošto nema već 15 dana odgovora iz Ministarstva? Šta ste, gospodine ministre Vulin, uradili? Da li ste poslali inspekciju rada u taj kolektiv gde sam tražio da se pošalje? Što pre me obavestite o tome, zato što zdravstveno stanje ovog zaposlenog tridesetdvogodišnjaka je jako loše.
Još jednom, na kraju mog pitanja se vraćam na nadrilekarstvo. Još jednom, apel građanima Srbije, nemojte da verujete prevarantima koji su svakodnevno na internetu, u štampanim i elektronskim medijima. Moramo da verujemo i da podržimo zvaničnu medicinu i zvanični zdravstveni sistem Republike Srbije. Hvala puno.