Peto vanredno zasedanje, 02.02.2015.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Naučili smo sve, ako možete nešto o rešenju o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka stečaja iz člana 4.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
To je u vezi sa članom 154. našeg Poslovnika. Nema nikakve dileme za mene i da se prizna to ovde, gospodin Babić, da prihvati da je pogrešio. Hvala
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Puno vam hvala, sve smo razumeli, ako možete konkretno o amandmanu.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Borislav Stefanović i Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički, i poštovani gosti, gospođo Šuput i gospodo Milikiću i Kokotoviću, ja ću naravno sada da uvažim i ovu intervenciju predsednice Narodne skupštine, gospođe Gojković, koju razumem na sledeći način.
Dakle, veoma je važno, a oko toga smo se dogovorili jutros, da naši građani koji se neprestano javljaju i kažu – zainteresovani smo za sadržinu ovih Predloga zakona, da čuju šta je to predviđeno članovima ovog Predloga zakona i po kakvoj proceduri se to usvaja, a prethodno i po kakvoj proceduri se raspravlja u Narodnoj skupštini.
U članu 7. ovog Predloga zakona piše – nadležni sud je dužan da u rešenju o pokretanju postupka stečaja iz člana 6. ovog zakona, to je dakle prethodni član, odredi rok koji ne može biti kraći od 30 niti duži od 90 dana od dana objavljivanja obaveštenja o pokretanju postupka stečaja u „Službenom glasniku RS“, u kojem poveriocu mogu prijaviti svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Poštovana predsednice Narodne skupštine, sada vidimo čega se tiče sadržina člana 7. ovog Predloga zakona, mi smo predložili da se briše, zbog dva razloga sada ovde, jednog neprimerenog pristupa, ja mislim Vlade Srbije u pogledu rasprave o ovom Predlogu zakona, a potom, pazite sada, pa evo u ovom članu piše – izvesni rok koji se tiče pokretanja postupka stečaja, ne može biti kraći od 30 niti duži od 90 dana, a Vlada nama sedam predloga zakona, koji se tiču ovako važnih stvari, šalje da u dva dana sve to ovde raspravimo, uz rizike da u pojedinim odborima usvojimo nešto i što ne stoji, poštovana gospodo. Samo molim da se još jednom zamislimo oko toga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naziv odeljka 2. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, gospođo Gojković, poštovana gospođo Udovički, i poštovani gosti, gospođo Šuput i gospodo Milikiću i Kokotoviću, mi smatramo da treba da se menja i član 8. ovog Predloga zakona i ponudili smo jedan naš osnovni argument u amandmanu na član 1. zašto treba da se menja ovaj član, a ja sada poštovana predsednice hoću da ponudim još jedan argument koji nismo uputili u pisanoj formi, a mislim da može da bude važan za poslanike, pre svega Napredne stranke.
Mi smo dobili, svi narodni poslanici ovde i jedan nacrt jednog izveštaja, koji će da raspravljaju poslanici Evropskog parlamenta u martu, poštovana predsednice Narodne skupštine, koji se između ostalih stvari, gospodine Babiću, tiču i procedura kojima se služimo u Narodnoj skupštini.
Podneseno je mnogo amandmana na taj nacrt, koliko ja znam, ali očigledno da će u tom izveštaju ostati jedna velika primedba našem radu. Ja to shvatam kao kritiku i sebi, iako nisam učestvovao u tome, ali deo sam ovog zakonodavnog tela, da se neprimereno veliki broj predloga zakona šalje u ovu Skupštinu po neprimerenoj proceduri u smislu važnosti tih predloga zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče molim vas, da bi vas građani razumeli, pošto se njima obraćate, da nam objasnite organe postupka stečaja.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Ja to objašnjavam, a vezano za proceduru.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moju komšinicu najviše to interesuje. Verujte. Ona je običan građanin.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Došli smo sada na član 8. Ovaj član 8. je nešto malo obimniji da bih mogao da pročitam i komšinici i drugim građankama i građanima, ali sigurno njih interesuje i ocena Evropskog parlamenta, upravo ovoga.
Šta sada kada u martu Evropski parlament usvoji taj izveštaj i kaže – evo kako se usvajaju zakoni u zakonodavnom telu. Šta ćemo onda da kažemo toj gospodi, poštovana gospodo? Hvala.