Osmo vanredno zasedanje, 25.02.2015.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Osmo vanredno zasedanje

01 Broj: 06-2/79-15

2. dan rada

25.02.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 14:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, po amandmanu. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se  predsedavajući.
Imajući u vidu tok diskusije, a i sadržinu diskusija koje su vođene, nameće se jedan zaključak koji bi trebalo da se pod hitno izbegne, kako bi izbegli da ode jedna jako loša poruka prema građanima Republike Srbije, a to je da se stvara jedan odijum i to krajnje negativan odijum prema javnim beležnicima sa jedne strane, kao što je to do nedavno bio odijum potpuno negativan prema advokatima, s druge strane, pa se u političkom žargonu i u političkim govorima zloupotrebljava i jedna i druga profesija. Komentarišu se, pre svega, tarife javnobeležničke i advokatske na jedan nedopustiv način.
U konkretnoj situaciji treba reći ono što je istina, a pošto poslanička grupa SPS od samog početka insistira isključivo na činjenicama kada su u pitanju rasprave povodom zakona koji se vezuju kako za ovaj zakon o kome danas raspravljamo, tako i za zakone o javnim beležnicima i drugim pratećim zakonima, onda je ta činjenica nešto što se ne može dovoditi u sumnju, a to je da je upravo ovde pred poslanicima Narodne skupštine RS kada smo prvi put govorili o odnosu javnih beležnika i njihovih tarifa rečeno upravo od predstavnika izvršne vlasti da će se te tarife prilagođavati finansijskim mogućnostima građana.
I opet zarad činjenice i opet zarad istine treba istaći da su korekcije u međuvremenu vršene, da su te tarife smanjivane. Mi smo samo postavili pitanje – da li je i pored toga što su korekcije izvršene konačan iznos javnobeležničkih tarifa adekvatan mogućnostima i to finansijskim mogućnostima građana i to je uvažena koleginica Batić na samom početku svog uvodnog izlaganja jasno i nedvosmisleno istakla.
Stoga, nema potrebe više da se lamentira i prikupljaju politički poeni na nečemu što je potpuno nepotrebno. Mi ovde treba da budemo potpuno saglasni u jednoj činjenici, a ta činjenica podrazumeva da se upravo ovim zakonom izbegava diskriminacija građana, izbegava se ono što podrazumeva teret građana, odnosno teret na građane, prevashodno finansijski, a taj teret bi nesumnjivo postojao ukoliko se ovaj zakon ne bi usvojio i izglasao.
Ovde je rečeno nešto od mojih uvaženih kolega što ipak pravno-formalno ne može da se prihvati, a to je trajnost ili kontinuitet u pogledu naplaćivanja naknada ili bolje reći taksi kada su u pitanju overe kod organa lokalnih samouprava.
Gospodo narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, mi imamo Zakon o republičkim taksama i taj zakon je i dalje na snazi i po tom zakonu se takse i naplaćuju i tu se ništa ne menja i u tom pravcu nema potrebe da bilo ko diskutuje, kao što nema potrebe da bilo ko diskutuje o tarifama advokata bez obzira ko ih je potpisao ili ne, jer je Advokatska komora Srbije prihvatila da se tarifa advokata primeri i da se istovremeno kada se bude radila korekcija javnobeležničke tarife izvrši i korekcija tarife koja se odnosi na advokate, da ne bi bilo zloupotrebe kada su u pitanju advokati i advokatura.
Na kraju, mi treba da vodimo računa i o onoj činjenici koju je poslanička grupa SPS veoma precizno istakla. Ovim zakonom se pored cilja koji je proklamovan, a ovde se lamentira sa time, a to je zaštita interesa građana, govori u drugom cilju, a to je zaštita budžeta RS. A budžet se štiti upravo na taj način što će sudovi, sudske jedinice, organi jedinica lokalnih samouprava naplaćivati one naknade na ime taksi koje će se prelivati u budžet. To je ono što građani treba da znaju i to je ono što je činjenica koju ovde niko nije, niti može da dovede u sumnju, a kolegi Bradiću se sada u ime nas, advokata, ovaj put, prvi put kažem – advokata, pre nego što ću reći narodnih poslanika, zahvaljujem zato što je prepoznao da je ovo zaista jedna iskrena, dobra namera, pokušaj da se na savestan i odgovoran način reaguje na zakonski akt koji mora biti izmenjen zaista i iskreno isključivo u interesu građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Jovanoviću.
Reč ima dr Blagoje Bradić po amandmanu. Izvolite.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Nemam pravo na repliku? Ne?
Ne mislim na izlaganje gospodina Neđe, mislim na izlaganje gospodina Petra…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
To je bilo afirmativno, njegovo izlaganje. Niko vas nije u negativnom pomenuo, niti pomenuo vaše ime i prezime.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Dobro, niste me razumeli.
Jel mogu samo pošto imam dva minuta da me…
Zahvaljujem.
Dakle, poštovani građani Srbije, u proteklih dva sata smo slušali različito viđenje rešenja i ocene kvaliteta našeg amandmana koji smo podneli na Predlog zakona grupe poslanika i da vas podsetim, mi smo predložili da potpise, rukopise i prepise overava javni beležnik ili organ opštinske uprave, to se misli na trajan proces, znači da nije vremenski ograničen, a onda smo dali mogućnost da ono, što će predložiti Odbor za pravosuđe do 1. marta 2017. godine, bude do 1. januara 2016. godine, jer smo želeli da ograničimo mogućnost sudova da vrše overu potpisa, prepisa i rukopisa, kako bi imali više vremena da se bavi ovom svojom osnovnom delatnošću.
Nadam se da ćemo u narednom periodu videti vrlo jasno i brzo, mimo svih ovih diskusija, kritika, razmišljanja, poruka koje su slali kolege iz skupštinske većine, iz skupštinske pozicije, videti ko je u pravu. Mi smo samo želeli da predupredimo eventualne nove sednice i ja nisam kada sam rekao da sednice koštaju, one stvarno koštaju, svaka sednica, ovo je neki rad, trošimo struju, trošimo resurse ove skupštine u lošem smislu, nego sam iz konteksta kako sam ja to rekao mislio da je nepotrebno ova sednica danas kada je to moglo da se uradi pre nedelju dana, ovaj član zakona da se stavi.
No, samo da još odgovorim kolegi Petru. Ne košta ništa 50 dinara, to je participacija na bolnički dan koji je neuporedivo skuplji i da, privatni stomatolozi će raditi po cenovniku Republičkog fonda. Ja mislim da sam bio dovoljno jasan.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Narodni poslanik Petar Petrović po amandmanu.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Vrlo kratko.
Ja bi voleo, uvaženi kolega, doktore, da sutradan…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas da se ne obraćate drugom narodnom poslaniku.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
… stomatolozi popravljaju moje zube po istoj ceni po kojoj popravljaju i stomatolozi koji rade u državnim ustanovama.  Bio bih srećan i doneću vam račun ako bude tako bilo, a garantujem da neće biti. Hvala.