Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Evo, na zadnji osvrt po ovom zakonu prethodne poslanice, želela bih da kažem sledeće. Mislim da su danas izrečene kritike na bazi rekla kazala, na bazi dezinformacija, ne na bazi činjenica i ne na bazi stanja koje je evidentno u ovoj oblasti.
Država je preuzela obavezu i odgovornost da u redi pitanja u oblasti raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u javnoj svojini. To joj je i obaveza i odgovornost i pred građanima i pred poljoprivrednicima.
Mi smo pripremili zakon koji je uvažio trenutno stanje i koji je uvažio činjenicu da 98% čine mala i srednja poljoprivredna gazdinstva i želeli smo pre svega njima da pomognemo. Zbog toga je i predloženo i verujem da će biti i usvojeno rešenje da oni mogu da kupe izvestan deo državnog poljoprivrednog zemljišta. Dakle, oni do 30 hektara mogu kupiti do 20 hektara državnog zemljišta, uvećaće svoj posed, povećaće svoju ekonomsku snagu i biće za neku godinu konkurentniji i spremniji na tržištu poljoprivrednim proizvodima, upravo onom tržištu koje ste nam vi otvorili pre nego što je trebalo da bude otvoreno, u smislu slobodnog protoka, u smislu potpisanog SSP sporazuma, pa su naši poljoprivrednici sada za to isto tržište nespremni.
Mi jesmo predložili da jedan deo zemljišta bude dat u zakup za velike investitore, ali u zakup i do 30 godina i do 30% sa željom da podstaknemo obnovu preradnih kapaciteta, mlekarsku industriju, da podstaknemo obnovu onih fabrika koje se bave preradom sirovina, voća, proizvodnjom sokova itd. I sve je to opet u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakon u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Predlog zakona o zaštiti zemljišta.
Primili ste amandmane poslanika, primili ste izveštaj Odbora za zaštitu životne sredine i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glava I, naziv iznad člana 1. i član 1. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na naziv iznad člana 2. i član 2. amandmane je podnela narodna poslanica Aleksandra Jerkov.
Na član 2. amandman je sa ispravkom podneo narodni poslanik Goran Mladenović.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Goran Mladenović.
...
Srpska napredna stranka

Goran Mladenović

Srpska napredna stranka
dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministarko, poštovana predsednice, smatrao sam neophodnim da se postojeći član 2. Zakona o zaštiti zemljišta koji glasi – odredbe ovog zakona primenjuju se na zemljište kao prirodni resurs, bez obzira na oblik svojine njegovu primenu i korišćenje dopuni, tako da glasi – odredbe ovog zakona primenjuje se na sve tipove zemljišta Republike Srbije kao prirodni resurs bez obzira na oblik svojine, njegovu namenu i korišćenje.
Dakle, ključne reči koje se dodaju jesu – sve tipove zemljišta Republike Srbije, a razlozi zbog kojih član 2. Zakona o zaštiti zemljišta treba dopuniti rečima – sve tipove zemljišta Republike Srbije nalazi se u sledećem.
Kada kažemo na sve tipove zemljišta, onda ukazujemo na heterogenost zemljišta Republike Srbije, odnosno ukazujemo da je zemljište Republike Srbije heterogeno što je svakako komparativna prednost u odnosu na zemljište država u okruženju. Kada kažemo sve tipove zemljišta, onda obuhvatamo sve tipove zemljišta jer svaki tip zemljišta poštujemo i ima svoju prirodnu vrednost i na taj način obuhvatamo i tipove zemljišta ganjača i tipove zemljišta smonica i tipove zemljišta černozem itd.
Kada kažemo Republika Srbija, mi na ovaj način definišemo teritorijalni okvir na koji se primenjuje Zakon o zaštiti zemljišta, imajući u vidu da je Zakon o zaštiti zemljišta zakon Republike Srbije, logično je da je njegova teritorija, odnosno primena ovog zakonskog rešenja se nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Kao četvrto, ovim rešenjem se obezbeđuje kompleksnost Zakona o zaštiti zemljišta, ovim se dobija na njegovoj celishodnosti. Ovim zakon dobija kompleksnost i potpunost i naravno, poseban značaj i draž ovog zakona jeste što ni jedna zemlja u okruženju nema zakon o zaštiti zemljišta. Jedino Hrvatska ima predlog sličnog zakona o zaštiti zemljišta, ali još uvek nije donet u njihovom saboru.
Hvala Vladi Republike Srbije na razumevanju, hvala vama poštovana ministarko i vašim saradnicima na razumevanju i prihvatanju ovog amandmana. Želim samo još jednom da ponovim da Zakon o zaštiti zemljišta zajedno sa Zakonom o izmenama i dopunama poljoprivrednog zemljišta ima punu primenu i pune efekte kada se gledaju i sinergiji, odnosno zajednički, čime Zakon o poljoprivrednom zemljištu, odnosno njegove izmene i dopune otvaraju vrata investitorima i unapređuju poljoprivrednu proizvodnju, a Zakon o zaštiti zemljišta omogućuje da se na pravi način koristi zemljište za generacije i generacije koje dolaze.
Nema sumnje da država Srbija sa ova dva zakonska rešenja ide još jače u reforme. Hvala, želim vam sve najbolje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naziv iznad člana 3. i član 3. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Na član 3. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Janko Veselinović.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, kao što je predsednica Skupštine, gospođa Gojković sada i rekla, amandman na član 3. koji smo podneli mi narodni poslanici Nove stranke, jedan je od četiri prihvaćena amandmana na Predlog zakona o zaštiti zemljišta.
Budući da verujem da među poslanicima ima interesovanja, ako možda nije bilo vremena da se pročita šta je to sve prihvaćeno pa se promenila sadržina Predloga zakona, među građanima i građankama takođe, evo da ja obavestim čega se tiče promena.
Dakle, u članu 3. piše – cilj ovog zakona je da se, pa ima jedan deo, pa dodaje se – spreči ili otklone štetne promene na zemljištu koje mogu da nastanu kao posledica i onda se u deset tačaka ređa, kao posledica čega.
Mi smo, naravno, uradili dve stvari. Jedna je, promenili smo malo redosled ovih tačaka, a onda i dodali dve stvari. Jedna stvar, kao posledica erozionih procesa, to je i stajalo u jednoj od tačaka, ali smo mi smatrali da to mora da bude izdvojeno i definisano kao prioritetno i stavili smo u tački 11) da cilj ovog zakona jeste da se spreči ili otklone štetne promene u zemljištu, koje mogu da nastanu kao posledica i eksploatacije šljunka, kamena i peska. To nije stajalo u originalnom tekstu. Mi smo predložili da se originalni tekst promeni i Vlada je na naše zadovoljstvo, ja verujem zadovoljstvo građana naše Republike, prihvatila ovaj amandman.
Ja mislim da bi možda bio red da gospođa Bogosavljević Bošković, koja je svaku priliku koju je imala, da malo uputi neku reč kritike, da kaže da nešto nije lepo, da nešto nije konstruktivno, kada je primetila kod opozicionih poslanika. Da sada gospođo Bogosavljević Bošković, da se prijavite za reč, da signalizirate gospođi Gojković - hoću da kažem, da uvažavam stručnost koju narodni poslanici opozicije unose u naše rasprave i da zbog toga ceneći takvu vrstu pristupa, da o vama posebno… prihvatate naš amandman.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poslanik Miletić Mihajlović.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, ja sam se javio na amandman na član 3. Balše Božovića, ali vi verovatno…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Prošla je diskusija.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
Prošlo je, ali evo ja ću da se priključim ovde uz podršku ovog amandmana koji je gospodin Pavićević predložio i mi podržavamo njegov amandman, ali zapravo u kontekstu člana 3, želim da kažem da je zapravo ovaj zakon na sveobuhvatan način uređenja i zaštite životne sredine, kao privrednog resursa od nacionalnog interesa, ali zaštita zemljišta nije samo od nacionalnog interesa, to je od internacionalnog interesa, rekao bih, i to je univerzalna kategorija, kao što je veoma značajno zaštita vode, zaštita vazduha, tako da uz činjenicu da ovaj zakon se donosi kod nas u Srbiji kao prvi zakon takve vrste, veoma je značajno uputiti reči pohvale Ministarstvu poljoprivrede i životne sredine, kao i Vladi Republike Srbije, da je predložila jedan ovakav zakon.
Dakle, takvi predlozi za ukidanje, na primer, člana 1. ili člana 3, zapravo je jedna čista opstrukcija, nemaju nikakvo utemeljenje i neku argumentaciju i s tim u vezi, želim da kažem da treba podržati sve ono što je bilo konstruktivno.
Evo da se vratim na amandman gospodina Pavićevića. To je jedan primer konstruktivnosti u ovom slučaju, što nije bio uvek slučaj i ne podržavamo uvek, ali podržavamo ovo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naziv iznad člana 4. i član 4. amandman je podnela Aleksandra Jerkov.
Na naziv iznad člana 5. i član 5. amandman je podneo Balša Božović.
Na naziv iznad člana 6. i član 6. amandman je podneo Balša Božović.
Izvolite.