Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se, gospodine ministre.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić. Izvolite.
Izvinjavam se, po Poslovniku reč ima narodna poslanica Nataša Vučković.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, vi ozbiljno vređate dostojanstvo parlamenta i funkciju predsedavajućeg ove Skupštine.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, koji član?

(Nataša Vučković, s mesta: Molim vas da date svakom poslaniku pre svega pravo da govori u skladu sa svojim pravima. Vi ometate opozicione poslanike da govore o svojim amandmanima. Molim vas, dajte mi reč.)

Ne mogu da vam dam reč zato što se niste pozvali na član koji sam prekršio.

(Nataša Vučković, s mesta: Jesam, čl. 107, 106. i 105.)

Niste se pozvali.

Ja vas molim, nijedan poslanik u ovoj Skupštini neće biti prekinut, ako poštuje Poslovnik i govori o amandmanu koji je predmet rasprave.

(Nataša Vučković, s mesta: Mogu li da dobijem reč?)

Dobićete reč.

Ja vas molim, isto kao što nije gospodin Bradić prekinut, ni u jednom trenutku nije bio prekinut, zato što je govorio o amandmanu. Ja sam dužan, zbog poslanika koji su čekali ceo dan, da ne dozvolim da sada u Velikoj sali ne govorimo o amandmanima, nego da govorimo o nekim drugim temama, da upućujemo pitanja, iako nije dan za pitanja. Zato vas molim da govorite o amandmanima i nećete biti nijednom prekinuti, bilo šta govorili o tom amandmanu. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Znači, povredili ste pravo narodnog poslanika da govori o amandmanu koji je podneo, tako što je u drugoj rečenici…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se. Nisam povredio narodnog poslanika. Opomenuo sam narodnog poslanika da ne govori o amandmanu. Kada je narodni poslanik nastavio da govori nešto što nije tema tog amandmana, ja sam morao da ga prekinem.
(Nataša Vučković, s mesta: Dozvolite mi da govorim.)
Zahvaljujem se.
Reč ima narodna poslanica mr Aleksandra Jerkov.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Član 103, naravno, gospodine Bečiću.
Vi sad ne samo da ne dozvoljavate da ova sednica teče normalnim tokom, nego ne dozvoljavate ni narodnim poslanicima da obrazlože u čemu misle da se sastoji povreda Poslovnika. Ja ne znam na koji način vi mislite da ova Skupština raspravlja o ovom zakonu, očigledno na način na koji gospodinu Tasovcu odgovara, ali, molim vas, nemojte zloupotrebljavati Skupštinu za dnevne potrebe pojedinih ministara. Mi moramo o ovom zakonu razgovarati na ozbiljan način i vi ste dužni da tako nešto obezbedite.
Najpre način na koji ste počeli ovu sednicu, ne vi, zato što niste vi današnji rad organizovali, je skandalozan. Mi zaista nismo sišli sa sednice Odbora kada je sednica počela, kada ste pročitali osam članova, među njima, naravno, i onaj najsporniji o kom vi niste želeli da se govori. Tako da nam ili omogućite da radimo po Poslovniku ili recite da to neće biti moguće.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Koji stav člana 103? Ceo član 103. ili koji stav?
(Aleksandra Jerkov, s mesta: Ceo član 103.)
Ceo. Dobro.
Hoćete li da glasamo o povredi? (Da) Zahvaljujem.
Izvolite, reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Vidim da držite Poslovnik. Izvolite samo.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Malo je neobično, pošto niste vi učinili povredu Poslovnika, kao predsednica Narodne skupštine i predsedavajuća, ali jeste prethodnih povredio član 27. koji ga obavezuje da se stara o redu na sednici Narodne skupštine. Taj red je prekršen tokom postupanja predsedavajućeg u izlaganju narodne poslanice Branke Karavidić, narodne poslanice Vesne Marjanović i narodne poslanice Nataše Vučković. U sva tri slučaja, bez uporišta u Poslovniku, isključivanje mikrofona i oduzimanje reči praktično, bez mogućnosti da narodne poslanice koje su obrazlagale amandmane to zaista urade ili narodna poslanica koja se pozivala na povredu Poslovnika, da zaista obrazloži koja je povreda Poslovnika.
Smatram da, prvo imam razumevanja zbog toga što je ovaj radni dan neobičan, ali smatram potpuno nepotrebnim da se kršenjem člana 27. Poslovnika Narodne skupštine unosi nepotrebna nervoza i ton provokacija u rad na izmenama i dopunama Zakona o kulturi, koji je trajao na Odboru za kulturu, nekoliko sati, osam sati, i koji je završivši se okupio poslanike da budu spremni da nastave raspravu o amandmanima u plenumu.
Dakle, ni jednog jedinog razloga, osim namere da se krši član 27. ne vidim u ovom ponašanju. To što će poslanici govoriti o svojim amandmanima uradili su i na Odboru i zaista ulože je veliki napor svih poslaničkih grupa da uradimo najbolje što možemo o nama svima važnom zakonu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme. Zahvaljujem.
Upravo je potpredsednik pokušao da koristi član 27. i bilo bi dobro da se svi držimo Poslovnika i kada tražimo povredu Poslovnika postupimo kao vi malopre i da se pozovemo na tačan član kako bi predsedavajući mogao da tačno i prati, ako nekog uopšte interesuje ovaj odgovor.
Slažem se da je vrlo neobično da neko ima raspravu devet sati na odboru o amandmanima, a da pritom ima primedbe zašto je predsedavajući počeo nastavak sednice.
(Vesna Marjanović, s mesta: Nismo imali ni pet minuta da siđemo iz sale…)
U čemu je problem? Znači poslanici koji su bili u sali manje vredni od poslanika koji će ući malo kasnije u salu. Prevrćite očima, vičite – ma ajde, ma moj, ma nemoj, navikla sam na takve manire, kada nema argumenta. Mislim da sada prisustvujemo, moje duboko ubeđenje, glasaćemo naravno o svim povredama Poslovnika,
(Gordana Čomić, s mesta: Ne, ne tražim.)
Hvala vam. Znači ne treba da se glasa o članu 27. Imamo nastavak onoga što se dešavalo na Odboru.
(Gordana Čomić, s mesta: Nemamo, to je problem. Na Odboru je bilo prave rasprave.)
Imamo, zato molim kolege sve da se uzdrže da ne bi svi učestvovali u ovome što je očigledno ranije pripremljeno, samo ne od strane predsedavajućeg, kako to želite da kažete, nego s vaše strane. Očigledno nezadovoljni, što su amandmani u korist umetnika koji imaju pravo i imaće i dalje pravo na nacionalnu penziju, ipak potekli od strane vladajuće većine, odnosno predsednika Vlade, i to je suština.
Izvolite. Zoran Babić, povreda Poslovnika.
Član 27. se ne glasa, Gordana Čomić se izjasnila.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice povreda Poslovnika član 106. stav 1, a u vezi članova 75. i 77.
Meni nije jasno kako se to silazi sa sednice, kao što je to rekla malopre koleginica, ali dobro ostavljam to na slobodnom tumačenju.
Ono što je iritantno, gospođo predsednice, po članu 75. stav 1. član Odbora ima pravo da u okviru načelnog pretresa, a i u okviru pretresa u pojedinostima govori ukupno do 10 minuta, a predlagač do 20 minuta.
Danas na sednici Odbora za kulturu i informisanje, nijedan jedini put nismo želeli da reklamiramo ovaj član 75. zato što smo želeli da razgovaramo o amandmanima na izmene i dopune Zakona o kulturi, iako su te rasprave izlazile iz okvira Poslovnika, iako su članovi Odbora govorili mnogo puta po 10 minuta, a ne ukupno 10 minuta, iako i predlagač govorio više od 20 minuta, iako su i narodni poslanici koji nisu članovi Odbora govorili koliko su hteli, i oko čega god su hteli.
Time je SNS pokazala dobru volju da razgovaramo o izmenama i dopunama Zakona o kulturu, kao što i sada ovolikom prisutnošću samoj sednici želimo da raspravljamo o tome. Ali, zato podržavamo i vas gospođo Gojković i gospodina Bečića, da ne može da se razgovara o onome o čemu god neko želi. O tome da li je lift radio ili je neko sišao da se osveži, ili je silazio stepenicama, ili je možda želeo da radi nešto drugo.
Sednica je počela u onom trenutku kada je u ovu salu ušao izveštaj Odbora za kulturu i informisanje o amandmanima. O amandmanima, mišljenje Vlade smo imali još danas. Prema tome, mislim da se ni u čemu ne krši Poslovnik, i nema ideju i nema razlog za kritiku ovog zakona ne mora da nadomesti….