Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Što se tiče povrede Poslovnika člana 75, suštinski se slažem sa vama, ali predsedavajući, što se tiče predsednika i potpredsednika, ne mogu da prekinu ovu sednicu, ali svi smo svedoci šta se dešavalo.
Molim vladajuću većinu da ima strpljenje, da čujemo sve povrede Poslovnika i da se suštinski posvetimo Zakonu o kulturi, jer ovde ima zaista namere od većine poslanika da se posveti materiji i da govorimo o tome, a povreda Poslovnika ćemo čuti sada još nekoliko puta i molim vladajuću većinu da prosto ne učestvuje u tome. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, želim da intervenišem povodom dve povrede Poslovnika, jednu je učinila i predsednica Narodne skupštine, gospođa Gojković sada, a jednu je učinio potpredsednik i predsedavajući pre gospođe Gojković, to je gospodin Bečić.
Gospođo Gojković, vi ste povredili član 109. Poslovnika kada ste dozvolili gospodinu Babiću da se sada vrati na opise toga kako je tekla rasprava na Odboru za kulturu i informisanje i ko je kršio Poslovnik ne pridržavajući se deset i pet minuta tamo. Pa, ta rasprava je već prošla, mi smo došli sada ovde i nije bilo primereno da gospodin Babić govori, koji inače i kršio tih deset minuta najviše. On je govorio i preko deset minuta i predsedavajuća gospođa Marjanović je čak to tolerisala. Mene sada čudi da se gospodin Babić vraća na to.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Znači je ne mogu da učinim povredu Poslovnika ako nisam bila tamo gde se to odvijalo.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Ali sada ste mu dozvolili da se on sada vraća na to vreme, da opisuje šta je bilo i tako dalje.
Druga povreda, evo, gospodin Bečić je prekršio Poslovnik. Kako? To je bila ozbiljna povreda.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kako? Koji član?
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Član 32. svi stavovi člana 32. Gospodin Bečić se gospođo Gojković pojačanim i povišenim glasom obratio jednoj narodnoj poslanici ovde malo pre, gospođi Karavidić. Evo, mislim da vi niste bili tu, neka gospođa Karavidić kaže da li je to bilo tačno. Ja sam odmah intervenisao. Rekao sam gospodinu Bečiću – nemojte da ….
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte da vičete sada.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Izvinjavam se sada. Meni nije prijalo to što je gospodin Bečić vikao na gospođu Karavidić.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, onda tiše.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Evo, ja ću sada malo sniženim glasom da kažem. Odmah sam reagovao, gospodinu Bečiću rekao – nemojte povišenim glasom da se obraćate gospođi Karavidić, a gospođo Gojković, gospodin Bečić čak nije hteo da mi da reč da reagujem po povredi Poslovnika. Upozorite te ga i opomenite ga ovog momenta. Hvala poštovana gospodo.
Da li imam produženo vreme poštovana gospođo Gojković. Možda po amandmanu?