Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Izvolite ministre.

Željko Sertić

Ja vam dugujem izvinjenje, poslaniče, za uopšteni naziv opozicije prilikom mog obraćanja malopre. Zahvaljujem se svim poslanicima koji su dali konkretne predloge za izmenu određenih članova ovog zakona, bez obzira da li se mi slagali oko njih ili ne.
Konkretno, što se tiče vašeg predloga, ovaj zakon i ove izmene koje smo sada doneli upravo omogućavaju javna privatna partnerstva i omogućavaju ulazak privatnog kapitala, što je veoma važno. I u nastavku ove sednice večeras imamo neke izmene i Zakona o javnom privatnom partnerstvu, kako bismo i njega u nekim stvarima pojednostavili, a sa druge strane dali veće obaveze onima koji daju to javno pravo da znaju na koji način odgovaraju pred građanima Srbije.
Ono što je važna novina u ovom zakonu, jeste da smo do sada imali praksu i mogućnost da određeni deo poslovanja javno preduzeće da privatnoj kompaniji ili nekom privatniku bez ikakvih uslova. Dakle, nije bio definisan način davanja posla. Mi sada kroz ovaj zakon uvodimo Zakon o javnom partnerstvu kao obavezan zakon na osnovu koga se dodeljuju određena prava, a u Zakonu o javnom privatnom partnerstvu su definisani uslovi pod kojima se to radi. Čak u tom delu zakona, ne znam koliko se sećate iz naše rasprave juče, rekli smo da, recimo, sve usluge moraju da idu po Zakonu o javnim nabavkama.
Tako da, mi smo u velikoj meri postrožili uslove na osnovu kojih se mogu dodeliti poslovi. Dakle, otvorili smo potpuno transparentno ponašanje svih i naš interes je da javna preduzeća funkcionišu na najbolji mogući javni način, kako bismo bili svi kontrolori onoga što se dešava. Dakle, ne samo među republičkim preduzećima, nego i preko ovih 690 preduzeća na lokalu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice i gospodine ministre, i ja sam uvređen zato što ste ovde, verovatno omaškom, neke narodne poslanike nazvali opozicijom. Još sam iznenađeniji što se neki narodni poslanici predstavljaju opozicionim, ako se zna da je njihov šef stranke šef režima u jednom velikom delu Srbije koji se zove AP Vojvodina.
Kako može neko ko na vrlo nestručan, loš, nekompetentan način vodi AP Vojvodine, da se zove opozicijom? Kako neko ko kreira život u Vojvodini može da se predstavlja opozicijom? Kako neko ko je za, evo, više od deceniju, koliko vodi AP Vojvodinu, doprineo da je nekada bilo 400 zadruga, a danas ih je četiri puta manje, da su poljoprivredni kombinati nekada, pre aktuelnog režima, zapošljavali 60.000 radnika, a sada zapošljavaju samo 1500, kako neko može da se naziva opozicijom ako je šef režima koji je doveo da se poljoprivreda u Vojvodini svela samo na osnovnu delatnost? Kako neko može da se zove opozicijom ako je šef režima koji je doprineo da se sada u ovom trenutku 10.000 Vojvođana nalazi u redovima za javne kuhinje? Kako neko može da se naziva opozicijom ako je šef režima koji je doprineo da čak 15% mladih napušta školovanje pre završetka srednje škole, a prirodni priraštaj u Vojvodini je negativan - 5,4%?
Prema tome, mi ovde nemamo opoziciju, imamo još uvek vlast, koja tu vlast silujući demokratiju vrši sa nešto više od 5% podrške građana Vojvodine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Nataša Vučković. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Hvala, gospođo predsednice Skupštine.
Pre svega, moj kolega iz Srpske napredne stranke morao bi znati jednu stvar, opoziciju čine oni koji na nacionalnom nivou ne učestvuju u Vladi, jer na nivou nacionalne politike vodi se, dakle, na nivou države vodi se nacionalan politika, a ne vodi se nacionalna politika ni na lokalnu, ni u Pokrajinskoj skupštini. To je lokalna vlast, pokrajinska vlast. Dakle, opozicija je ovo što mi jesmo vama ovde u Skupštini Republike Srbije.
Ali, što se tiče glavnih stvari koje ste rekli, kako se usuđujete, kolega Babiću, da takve kritike iznosite na račun Pokrajinske vlade i predsednik pokrajinske Vlade Bojana Pajtića, kada se zna da je Pokrajinska vlada dobila od vrlo kompetentnih međunarodnih institucija ozbiljna priznanja, ozbiljne ocene koje govore o tome koliko se dobro upravlja i investicijama, na koji način se privlače strane investicije u AP Vojvodini? Vi znate za to, to smo već više puta govorili, „Financial times“ itd.
Sa druge strane, kada pogledamo rezultate vaše Vlade i kada vidimo šta je „Global competitiveness report“ rekao za 2015. godinu, kako je merio 140 zemalja u svetu, vidi se da smo 139. od 140, odnosno da smo drugi na svetu po teškoći da privučemo talentovane ljude. Po tome kako se oslanjamo na profesionalni menadžment, vaša Vlada je na 131. od 140, Srbija je po poštovanju prava svojine, dakle, za vreme vaše Vlade, na 128. mestu od 140 zemalja.
Pokrajina Vojvodina je pre nekoliko dana pokrenula jednu vrlo veliku akciju transparentnosti. Mi bismo vrlo mnogo voleli da i Vlada Republike Srbije krene u tom pravcu i da pokaže na koji način se troši odgovorno novac iz budžeta Republike Srbije. Naša ubeđenje je da se to ne čini na pravi način, a o tome govori i ovaj izveštaj koji sam malopre citirala, jer je po tom izveštaju Republika Srbija na 129. mestu od 140 zemalja, po nesavesnom trošenju budžetskih para od strane Vlade.
Prema tome, kada kritikujete AP Vojvodinu i Vladu AP Vojvodine, bilo bi bolje da se pozabavite onim što se dešava na republičkom nivou i na nivou Vlade Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Poslaniče Babiću, replika ili je amandman?
(Zoran Babić, s mesta: Amandman.)
Po amandmanu, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
U Vojvodini ne žive novinari „Financial times“, nego građani Srbije. A kako građani Srbije žive u Vojvodini najbolje pokazuje činjenica da ste na prošlim parlamentarnim izborima osvojili 5,86% podrške građana Republike Srbije i da je to manje nego čak i na republičkom nivou, da čak u 19 opština i gradova niste prešli cenzus. Znate, to ne određuju neki novinari, koje beskrajno poštujemo, ali oni ne žive u Vojvodini, ne žive pod vlašću Bojana Pajtića.
Ja sam osam godina narodni poslanik i verovao sam da nikada neću doživeti da mi u Narodnoj skupštini neko kaže – kako se usuđujem? Pa, ovo valjda i jeste mesto gde ćemo razgovarati, gde ćemo razmenjivati mišljenja, a ne pretnje. Ja nisam plašljiv i beskrajno poštujem koleginicu koja je to rekla, verovatno omaškom. Mislim da to nije u njenoj prirodi, da nekome preti – kako se usuđujem. Pa, usudiću se. Možete da me tužite, možete da radite sve, šta god hoćete, možete da pretite, ali ja ću i dalje iznositi ono što jeste.
Verovatno da će nagrada, ali ne od novinara, doći od nadležnih državnih organa. Doći će i nagrada i za preduzeće „Dendi“ iz Novog Sada, koje je dobilo subvenciju od 415.000 evra, koju nikada nije vratilo, niti je zaposlilo 20 radnika, a nije otvorilo ni efikasan pogon novih tehnologija. Preduzeće je u stečaju i nema nijednog zaposlenog, ali nije to bio dovoljan podatak za režim Bojana Pajtića da novac svih građana Republike Srbije u iznosu od skoro 416.000 evra časti to preduzeće. Verovatno da će nadležni državni organi dati nagradu i za aferu „Merkator“ Vršac. „Distributivni centar-Merkator“ Vršac dobio je subvenciju od 141.000 evra, koju nije vratio, nije zaposlio 20 radnika i nije otvorio pogon sa novom tehnologijom. Preduzeće je u stečaju i ponovo nema nijednog zaposlenog.
Verovatno da ćete nagradu, odnosno režim Bojana Pajtića će dobiti nagradu i za aferu, odnosno za preduzeće „Eko tejp“ iz Novog Sada, koje je dobilo subvenciju koju nikada nije vratilo, niti je zaposlilo 20 radnika, a nema ni pogona novih tehnologija. Nad preduzećem je sproveden stečajni postupak i izbrisano je iz privrednog registra. Preduzeće je osnovano 2006. godine, u istoj godini kada mu je dodeljena subvencija, uprkos tome što nije imalo reference koje bi ga preporučile za ozbiljnog partnera.
Možemo da govorimo i o „Keramika unika“ preduzeću iz Kikinde, pokrajina je dva puta dala po 325 hiljada evra, odnosno ukupno 650 hiljada evra. Preduzeće je prvo pare dobilo iz Fonda za subvencionisanje pogona novih tehnologija, a zatim iz Fonda za razvoj koji je poslova 2002. do 2012. godine, zatim je ugašen da bi njegove poslove nastavio Razvojni fond, kako bi se zataškale pronevere u prethodno ugašenom, u stvari preinemovanom fonudu.
Osim toga što je dva puta dobilo pare u preduzeću „Keramika unika“ održane su i dve ceremonije otvaranja nepostojećeg pogona. Vrpcu je prvo 2008. godine tadašnja potpredsednica Izvršnog veća Vojvodine, Ivana Dulić Marković, a sledeće godine nepostojeći pogon otvorio je i predsednik Vlade Vojvodine, Bojan Pajtić. Godinu dana kasnije 2010. godine sa sve tim nepostojećim pogonima koji su plaćeni novcem građana Vojvodine u ukupnom iznosu od 650 hiljada evra preduzeće je palo u stečaj zbog milionskih dugova. Da li se i zbog ovoga daju nagrade? Ne. Zbog ovoga se daju nagrade samo nadležnih pravosudnih organa.
Inače, kako radi Republička vlada najbolje pokazuje primer napredovanja Srbije na „Duing biznis“ listi, za godinu dana 32 mesta. E, to je ono što je nesporno i to je ono što je jedna dobra karakteristika cele Vlade i predsednika Vlade, gospodina Vučića.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Nataša Vučković.
Hoćete repliku ili po amandmanu?
...
Demokratska stranka

Nataša Vučković

Demokratska stranka
Repliku.
Dakle, meni je poznato kao i svim građanima Srbije, da se SNS potpuno neodgovorno bavi proizvođenjem raznih afera koje nemaju nikakv svoj kraj u sudovima, zbog toga što za njih nema pravnih razloga. Mi se nećemo time ovde baviti, ali hoćemo da se bavimo time kako žive građani Srbije. I, vi nas ovde prozivate da Vlada AP Vojvodine jeste odgovorna što građani Srbije, odnosno građani Vojvodine žive loše i žive sve teže.
Vi ste na vlasti, dragi kolega, na ovaj ili ona način, četiri godine, i ono što mi svakog dana od vas slušamo jesu obećanja šta će se dobro desiti građanima, prvo je bilo u 2014. pa u 2015. sada već obećavamo poboljšanje u 2017, 2018. godini. Dakle, ono što slušamo iz dana u dan, je odlaganje onih obećanja koja ste dali pre tri ili četiri godine. Za to vreme građani žive sve lošije i njihov džep je sve prazniji i prazniji. Nikakve statistike i „Duing biznis“ liste tu ne pomažu. To svaki građanin i građanka ove zna, bez obzira da li živi u Vojvodini ili živi u Beogradu, ili u užoj Srbiji. Dakle, tu niti pomaže niti odmaže Pokrajina Vojvodina, s obzirom na to šta vi činite na nivou privrede, na nivou ekonomije ove zemlje.
Što se tiče legitimiteta, mi smo osvojili izbore u pokrajini Vojvodina, kada su tamo bili pokrajinski izbori i to ćemo učiniti ponovo na predstojećim izborima. Mi ćemo takođe osvojiti glasove građana i imaćemo takođe uticaj na politiku u pokrajini Vojvodina.