Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 01.03.2016.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

01.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 19:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Vreme vam je isteklo.
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsednice, poštovani narodni poslanici, pitanje postavljam Ministarstvu kulture i informisanja i Kancelariji za KiM.
Gotovo dva meseca ljudi na KiM, kao i oni koji su izbegli sa nevericom me pitaju – da li je moguće da se jedini srpski list „Jedinstvo“ na KiM biti ugašen. Ko to i sa kojim pravom predlaže da se najstariji list u Srbiji, posle „Politike“, jedino štampano glasilo Srba na KiM, naprasno, iznenada i bez ikakvog objašnjenja ukine sa obrazloženjem da je dovoljno internet izdanje?
S obzirom da sam prvo radno angažovanje imao upravo u tom listu, kao novinar, iskreno sam zabrinut pri pomisli da bi „Jedinstvo“ moglo biti ugašeno. Koliko ja znam, Javno preduzeće „Panorama“ je zakonski legalno i uspešno transformisano u ustanovu sa obavezom da izdaje list „Jedinstvo“ i časopis za književnost i kulturu „Stremljenje“. Dakle, Vlada je svojom odlukom pronašla pravo, jedino i pravno korektno rešenje za opstanak „Jedinstva“.
Upoznat sam da je medijska javnost u Srbiji, nevladin sektor prilikom javne rasprave o Zakonu o informisanju podržali član Zakona o informisanju za osnivanje ustanove „Panorama“, a upravo zbog opstanka lista „Jedinstvo“. Iz napred rečenog, jasno se vidi da je Vlada jasno prepoznala državni interes i značaj ovog lista za Srbije na KiM.
Takođe sam upoznat da su se sindikat „Panorama“, kao i klub novinara, nekadašnjih aktivnih novinara „Jedinstva“, u nekoliko navrata pismeno obraćali nadležnim organima i da nisu dobili nikakav odgovor. Po njihovim navodima, nadležni organi ih ignorišu, a za rešavanje statusa „Jedinstva“ zadržani su pojedini činovnici koji u svemu ovome vide lične i pojedinačne interese. Po njihovom mišljenju, to su pojedinci koji ne razumeju ni problem KiM, ni problem informisanja Srba na KiM, već im je cilj nešto sasvim drugo.
Kao bivši novinar „Jedinstva“ i čovek sa KiM, znam koliko „Jedinstvo“ znači Srbima na KiM, kao i proteranima. To je za sve nas više od novine. Nema zato nikakvog razloga za žurbu i predlog za gašenje.
„Jedinstvo“ je tokom svoje istorije prolazilo kroz teške periode i gorka iskušenja, boreći se u kosovsko-metohijskim teškim periodima za istinu i pravedan život obespravljenog srpskog naroda. On se kao takav teško zamerio svim šovinistima, secesionistima i kontrarevolucionarima, pa i samim teroristima na političkoj sceni, kakvih je u drugoj polovini prošlog veka, a posebno na njegovom kraju, bilo na pretek.
List „Jedinstvo“ je prvi medij na prostorima bivše Jugoslavije koji je pisao o separatističkom pokretu na Kosmetu, o napadima i pritiscima na srpski narod da napušta KiM. Sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka „Jedinstvo“ je bilo jedino mesto gde su dolazili Srbi sa celog Kosmeta da pričaju svoju muku i zulum komšija Albanaca i sam sam bio svedok toga. Srpski narod na KiM „Jedinstvo“ je prepoznalo kao svog vernog tumača i svedoka, ali i graditelja novih programa, legata, kulturnih tribina, manifestacija, tvorca novih knjiga i branioca identiteta srpskog naroda. Gotovo da nema novinara i kulturnog stvaraoca sa KiM da nije svoje prve tekstove i stihove objavio u „Jedinstvu“. To je list koji je ostavio dubok trag u istoriji KiM uopšte.
Najnovije generacije njegovih radnika, novinara i urednika je dostojanstveno nastavilo da brani tradiciju „Jedinstva“ i u teškim novonastalim uslovima posle progona iz Prištine i uzurpacije celokupne imovine. Sada je neko iz Kancelarije za KiM izuzetno uporan u nameri da preinači važeću zakonom propisanu odluku Vlade Srbije i iz ko zna kojih motiva „Jedinstvo“ srpskom narodu, izuzetno cenjeni list sa tradicijom dužom od 80 godina, želi da pretvori u nekakvo on lajn izdanje, povređujući sa time interese zaposlenih u njemu i poništavajući pravo ovdašnjih ljudi na informisanje na svom jeziku i pismu čime bi se drastično i direktno podrio i sam identitet Srba na KiM i svih isteranih i proteranih sa KiM.
Naime, po mojim saznanjima, pojedinci iz Kancelarije za KiM imaju nameru da preko ustanove „Panorama“ koja postoji na osnovu člana Zakona o informisanju, a zbog lista „Jedinstvo“, osniva u Beogradu nekakve produkcije, agencije, multimedijalni centar za informisanje Srba na KiM, a istovremeno štampano izdanje „Jedinstva“ ugasi, jer će navodno biti na internetu.
Pitam – kako Kancelarija planira da putem elektronskih medija, koje bi osnovala sa sedištem u Beogradu, u okviru ustanove „Panorama“, informiše Srbe na KiM, a „Jedinstvo“ prebacila na internet izdanje? Zamislite da li je internet dostupan i da li ga koriste ljudi iz malih zaseoka na KiM? Svima na KiM, kao i zaposlenima u „Panorami“, „Jedinstvu“ je jasno čemu bi služile te produkcije agencije u Beogradu koje bi bile u okviru „Panorame“ i ko bi bio zaposlen u njima?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
Samo da postavim pitanje.
Postavljam pitanje Ministarstvu kulture i Kancelariji za KiM – koje će mere preduzeti da spreči namere za gašenje „Jedinstva“, kao jedinog srpskog glasila na KiM? Ja se nadam da do toga neće doći. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahtev za objašnjenjem i za informacijama postavljam ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Zahtev se sastoji u sledećem da mi dostavi dokaze o obrazovanju, specijalističkim studijama, usavršavanju i napredovanju u zvanjima u onom obliku kako je dostavio kada je, kao kandidat za ministra, izabran za ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je predmet, i to je skoro pa uobičajeno, istraživačkog novinarstva i ja u teme koje mu istraživači novinari postavljaju kao pitanja ne ulazim. Najdobronamerniji savet bi mu bio da iskreno i bez zadrške i bez svake sumnje odgovori na sva pitanja, ali podatke o tome da li je ili nije usavršavan i obrazovan u Velikoj Britaniji, da li je ili nije bilo spora u napredovanju u akademskim zvanjima oko izbora, te podatke nam je dužan da podnese bez krivotvorenja, bez grešaka i bez ikakvih manjkavih činjenica, jer je to pitanje odnosa člana Vlade i Narodne skupštine. Zahtevam da mi se dostave proverljivi dokazi o onome što je tvrdio da jeste u svojoj profesionalnoj karijeri, a o čemu je obavestio predsednika Vlade, a on sve nas. Tu ne sme da bude laži.
Pitanje postavljam ministarki poljoprivredi Snežani Bogosavljević Bošković i tiče se isplata subvencija sa zahtevom da, u najkraćem mogućem roku, proveri šta se dešava sa isplatama subvencija. Naime, informacije koje imamo od poljoprivrednika iz Vojvodine je da, od namenjenih 6.000 dinara plus 6.000 dinara, dakle subvencije koje se tiču subvencija za gorivo i sve ono ostalo što se dobija uz podnošenje računa i subvencija po hektaru za koje je ministarka ovde tvrdila da je sve isplaćeno, da nema kašnjenja, ima ozbiljnih kašnjenja, da je isplaćeno samo 2.000 od sredstava potrebnih i namenjenih na osnovu fiskalnih i drugih računa za gorivo i ostalo što poljoprivrednicima treba, a da ovih iznosa novca po hektaru nema uopšte.
Naše pitanje ministarki Bogosavljević Bošković – zašto se kasni sa subvencijama, gde je zastoj, da li u redosledu kojim se poljoprivrednici prijavljuju ili ne, zašto smo mi kao narodni poslanici obavešteni da nema kašnjenja subvencija i da je sve isplaćeno?
Poljoprivredni radovi su jesenji i prolećni, setveni, letnji i žetveni i oni ne mogu da čekaju, ni sporost u administraciji, ni zastoje, a pogotovo nije lepo da im se kaže da im je isplaćeno, a da oni sede, gledaju vesti i slušaju ministarku, a znaju da nije. Dobro bi bilo za sve da nam ministarka odgovori kada će izvršiti zakonski obavezujuću isplatu subvencija poljoprivrednicima. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Žarko Mićin.
...
Srpska napredna stranka

Žarko Mićin

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se.
Poštovana predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, današnje poslaničko pitanje postaviću Ministarstvu finansija, ministru, gospodinu Dušanu Vujoviću i Ministarstvu unutrašnjih poslova, ministru, gospodinu Nebojši Stefanoviću.
U cilju sprovođenja mera štednje, Vlada Republike Srbije, na zahtev premijera Aleksandra Vučića u 2015. godini, izvršila je prodaju službenih vozila, pri čemu je u tri licitaciona kruga prodato 363 služena vozila, od čega je država zaradila čak 115 miliona dinara. Mislim da to upravo pokazuje kako Vlada Republike Srbije, na čelu sa premijerom, Aleksandrom Vučićem, dosledno i odgovorno sprovodi politiku štednje u javnom sektoru, u korist svih građana Srbije.
Međutim, sa druge strane, Bojan Pajtić, još malo premijer Vojvodine, sprovodi jednu sasvim suprotnu politiku – politiku bahatog trošenja para građana Vojvodine. Naime, prema informacijama koje imam, Vlada Bojana Pajtića ima ukupno 143 službena vozila na raspolaganju. Međutim, i pored ovolikog broja službenih vozila, Vlada AP Vojvodine je u maju 2015. godine kupila pet novih vozila, i to dva vozila Škoda – Superb, koja koštaju po komadu 2.841.000 dinara i vozilo Škoda – Superb 3,6, V6 4h4 od 260 konjskih snaga, koje po komadu košta 4.333.000 dinara, što je najskuplje vozilo te marke u ponudi, čija je prosečna potrošnja goriva čak 14,7 litara na 100 km, a što je sigurno kupljeno za samog premijera Vojvodine, gospodina Pajtića, kako bi sigurno i luksuzno stigao na svoje letovanje na Brionima. Kupljena su i dva vozila Škoda – Citigo, po ceni od 997.000 dinara po komadu, što znači da je ukupno potrošeno za službena vozila 12 miliona dinara.
Postavlja se pitanje – čemu ovakvo bahaćenje Vlade Bojana Pajtića i trošenje para građana Vojvodine? Mislim da je odgovor jasan, kada pogledamo da u proseku Vlada AP Vojvodine troši iz budžeta preko 100 miliona dinara na službena putovanja. I ove godine je planirano preko 100 miliona dinara upravo na ta službena putovanja.
Dakle, s jedne strane imamo jasnu politiku štednje koju sprovodi Aleksandar Vučić, a sa druge strane imamo politiku bahatog trošenja sredstava građana Vojvodine koju sprovodi Bojan Pajtić. Tako da mislim da je pred građanima Srbije i Vojvodine jasan izbor – da li žele politiku afera, bahatosti i nezakonitosti, koju sprovodi Demokratska stranka, na čelu sa Bojanom Pajtićem, i koja će Srbiju vratiti u ono mračno doba u kome je nekad bila ili žele politiku štednje, odgovornosti i marljivosti, koju sprovodi Srpska napredna stranka, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i koja će od Srbije stvoriti naprednu, pristojnu i uređenu zemlju, u kojoj će građani bolje živeti?
Moje poslaničko pitanje Ministarstvu finansija je koliko je ukupno službenih vozila prodato po odluci Vlade Republike Srbije i koliko je ukupno novca država zaradila po ovom osnovu, a Ministarstvu unutrašnjih poslova – koliko je, prema evidenciji ovog ministarstva, ukupno vozila registrovano na Vladu, Skupštinu i organe AP Vojvodine i da li je tačno da je u prošloj godini kupljeno pet novih službenih vozila? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Obaveštenje o odsutnosti narodnih poslanika. Sprečen je da sednici danas prisustvuje sledeći narodni poslanik: Žarko Obradović.
Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predlog akata iz predloženog dnevnog reda sednice.
Dostavljeni su vam zapisnici desete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, kao i Prvog, Drugog i Trećeg vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedenih sednica.
Obaveštavam vas da je proverom u službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.
Prelazimo na odlučivanje.
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Molim vas da utvrdimo kvorum pre glasanja i to će vam dati vremena da se poslanici skupe, da ne bi bilo problema. Hvala.