Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Kao što je rekao kolega Bradić naš amandman je išao na proširenje ove tačke da se sada pored gradskog i opštinskog Zaštitnika građana uvedu još i Zaštitnik građana i pokrajinski Zaštitnik građana.
Mogu da prihvatim obrazloženje Vlade da pokrajinski Ombudsman nema ovlašćenja da daje javnu preporuku i da kažem da prihvatim i grešku našu kada smo tražili da se i on nađe u ovom amandmanu i u ovom članu zakona, ali evo, da kažem, to je posledica kratkog vremena koje smo imali kada smo saznali da će ovaj zakon biti na dnevnom redu.
Ne mogu da prihvatim deo gde vi obrazlažete zašto se ne stavlja Zaštitnik građana, misli se na republičku instituciju, i pozivate se da je to već regulisano Zakonom o zaštitniku građana i njegovim ovlašćenjima.
Šta imamo u praksi? Imamo u praksi da je Zaštitnik građana, recimo, hajde što je davao preporuku za razrešenje ministra odbrane i za neke druge funkcionere, ali je dao i za načelnika komunalne policije u Beogradu.
Pošto su se ti pripadnici te komunalne policije kao neko privatno obezbeđenje branili zainteresovanim predstavnicima medija da priđu ovom fantomskom projektu „Beograd na vodi“. Reakcija gradonačelnika Beograda na taj slučaj je bila – neće više majke mi, bez bilo kakve sankcije za jasno utvrđeno prekoračenje u postupanju beogradske komunalne policije. To je bio samo vrh mnogih događaja koje je komunalna policija i skandala, koje je komunalna policija Beograda bila umešana - prebijanje ljudi koji nisu imali da plate kartu u vozilima gradskog prevoza, maltretiranje najsiromašnijih građana koji pokušavaju možda da prodajom nekih sitnica na ulici da koliko toliko ….
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Đurišiću, vratite se na temu.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Tema je ono što se dešava u realnom životu, a što bi ovi zakoni trebali da regulišu, ali ne uspevaju da regulišu.
Ne uspevaju da regulišu i ja sam nekako siguran da ako ostane ovako kako je ministar, odnosno Vlada predložila da će u nekoj budućnosti i gradonačelnik Beograda ili neki drugi funkcioner gradskog ili opštinskog nivoa reći – kakav Zaštitnik građana, misleći na republičku instituciju, nema on nikakva rešenja, nema on šta meni da kaže šta ja da radim.
Mislim da ste trebali da prihvatite ovaj amandman, odnosno trebalo je da nam eventualno sugerišete da ga izmenimo kako bi bio prihvatljiv, ali to nije učinjeno i to me ne iznenađuje.
Ovaj zakon verujem, kao i mnogi drugi koji su doneti u ovom mandatu neće urediti stanje u našoj zemlji, u upravi. Nastaviće se problemi koji postoje već godinama, problemi koje je napravila ova Vlada za četiri godine lošeg rada, ali je dobra stvar što idu ti izbori, što danas, večeras završavamo ovaj mandat pa će građani moći da se zahvale i Aleksandru Vučiću i njegovim ministrima na njihovom zalaganju za tzv. bolji život. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Babić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Po amandmanu, gospodine predsedavajući.
Podsetio bih i narodne poslanike i građane RS da je institut Zaštitnika građana uveden u naše zakonodavstvo i da od trenutka kada je uveden prva skupštinska većina koja je uopšte razmatrala u Narodnoj skupštini izveštaj o radu Zaštitnika građana bila skupštinska većina koju je činila SNS.
Toliko o tome koliko je neko pre nas iz bivšeg režima poštovao institut Zaštitnika građana. Kada ste imali priliku, vi ste se prema Zaštitniku građana ophodili na način kao što je uostalom to i Zaštitnik građana rekao u Maloj sali Doma Narodne skupštine, kada je prepričao ono što mu je rekao tadašnji ministar odbrane, gospodin Šutanovac. Kada je rekao – pa, zar ti misliš da si pravi Zaštitnik građana, pa mi smo te birali? E, to je odnos prema instituciji Zaštitnika građana i kako se bivši režim odnosio prema njemu.
Sa druge strane, takođe, po statistici koja je transparentna i javna, 93% svih sugestija Zaštitnika građana nadležni državni organi su ispravili, odnosno postupili su shodno tim sugestijama, iako po Zakonu o Zaštitniku građana ne postoji nikakav mehanizam kojim on može da natera nadležni državni organ. A koliko je bilo ranije? Kojim procentom vi možete da se pohvalite, vi koji sada glumite advokate Zaštitnika građana, zaštitnika Zaštitnika građana? Zbog čega? Tako što mu izveštaje niste usvajali ovde, nego su, u maniru gospodina Pavićevića, čučali u Narodnoj skupštini. To vam nije smetalo. To je bilo odlično. Koji procenat njegovih sugestija ste vi prihvatili? Vrlo mali, a sada vam ne odgovara 93% svih sugestija. To kada ste mu poručivali javno – zar ti misliš da si stvarno Zaštitnik građana, pa mi smo te birali? Je li to razumevanje? Molim vas, nemojte da radite neke stvari, jer ipak imamo sećanje koje je mnogo duže nego što su protekla 22 meseca.
Bio sam narodni poslanik u osmom sazivu kada smo usvojili Zakon o komunalnoj policiji. Govorio sam tada o tom zakonu, protivio se tom zakonu, zato što mislim da neka rešenja koja je skupštinska većina, tadašnja skupštinska većina, koja sada kritikuje komunalnu policiju, koja je tu komunalnu policiju uvela u gradove u Srbiji, koja je zaposlila te ljude. E, sad im ne odgovaraju, ali misle da građani Srbije to zaboravljaju. Pa, pogledajte član 21. Zakona o komunalnoj policiji - komunalni policajac ne može osuđivano lice na kaznu zatvoru dužu od, čini mi se, šest meseci, što znači da komunalni policajac, onako kako je bivši režim predvideo, može biti osuđivano lice na kaznu zatvora do šest meseci.
Ko sve može da bude osuđivan i kakve su to kazne i kakvo je to delo za koje je neko osuđen na kaznu zatvora do šest meseci? Šta ste vi onda pripremali, kakvu policiju, čiju policiju, čiju vojsku, koga da štiti? Tadašnju partiju na vlasti? To što je promenjena partija, što je promenjeno ime partije, lider nije, ostao je isti, razmišljanja ostala ista. Ne možete sve to za šta ste glasali, a ja nisam glasao, gospodin Arsić je takođe bio narodni poslanik, nije ni on glasao za Zakon o komunalnoj policiji, vi ste, gospodo, koji sada kukate na tu komunalnu policiju, vi ste to radili. Vi ste zaposlili te ljude. Vi ste im dali mogućnost da komunalni policajac može biti osuđivano lice na kaznu zatvora do šest meseci. Vi ste glasali za takva rešenja. I, o čemu pričamo? Neko će da kazni za nešto što ste vi uradili? Pa, u redu je.
Četiri godine ne možete da se probudite iz košmara, da jednom morate da shvatite da ste odgovorni za nešto što ste radili, a ne da sve prebacujete na teret Aleksandra Vučića i SNS. Nosili smo vaš teret uništenih javnih finansija, uništene privatizacije, firmi, države, institucija, svega. A sada, iako pokušavamo da iz pepela izgradimo sve to, vi kažete – a zašto to radite? Vi koji ste za te zakone glasali! Vi koji ste Zaštitniku građana govorili – pa, zar misliš da su tu pravi Zaštitnik građana, mi smo te birali? To su reči Dragana Šutanovca. Vi koji ste predvideli da komunalni policajac može biti osuđivano lice na kaznu zatvora do šest meseci. I to nije samo za komunalnu policiju. Pogledajte Zakon o stečajnim upravnicima. Pa, i stečajni upravnik može da raspolaže imovinom, a da je osuđivan na kaznu zatvora do šest meseci. To su sve vaša rešenja.
Koga ste pripremali, za koga ste mislili i koga ste zapošljavali? E, sad je gradonačelnik Beograda odgovoran. Sad je predsednik Vlade odgovoran. Sada za ono što ste vi glasali, za ono za šta ste vi podigli ruku, odgovorna je SNS. Sa ponosom ću, posle ovih 22 meseca, reći da sam glasao za više od 300 akata koliko smo izglasali i usvojili u ovoj desetom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, ali ću taj ponos isti imati i sutra i prekosutra, kao i za nekoliko godina i za nekoliko decenija. Zato što su to zakoni koji su omogućili da smanjimo stopu nezaposlenosti, da iz recesije krenemo u razvoj, da otvorimo prva poglavlja…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, kolega Babiću, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
…da zadržimo i da gradimo jedno pristojno i normalno društvo, da otvorimo 27 fabrika, kao što ih je otvorio predsednik Vlade, a ne da prodaju Miškovićeve imovine predstavljamo kao stranu investiciju. Nemojte misliti da je kratko pamćenje kod građana Srbije. Nemojte misliti da ćemo i mi, koji smo bili deo Narodne skupštine i u osmom i u devetom i u desetom sazivu, zaboraviti sve ono za šta smo vas tada kritikovali i zbog čega smo bili protiv. Ej, osuđivano lice na kaznu zatvora do šest meseci, vi ste predvideli da može biti komunalni policajac! Vi ste te ljude zaposlili. Vi ste im omogućili da rade ovaj posao ovako kako rade. Ali, sve ste uradili, samo nije odgovornost vaša, nego ćemo neke populističke stvari – koga su oni pretukli ili ne znam ni ja šta.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Babiću, molim vas po amandmanu, vratite se.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Molim vas, mislim da je ovaj amandman i potpunu podršku, gospođo potpredsednice, imate zbog čega je Vlada ovakav amandman odbila. Srpska napredna stranka naravno da neće glasati za ovakav amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.