Peta sednica Drugog redovnog zasedanja, 09.12.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

Zoran Đorđević

Jedan lep događaj koji se desio u Novom Sadu, a to je jedna opština i jedan grad brine o svojoj vojsci, ovde je prikazan na jedan ružan način, i to umesto da bude ponos i primer kako treba drugi da se odnose prema svojoj vojsci pokazali su da neki drugi ne misle tako o svojoj vojsci, da misle ružno i da njoj i sve ono što se daje i što se donira u suštini predstavlja na jedan ružan način i kažu da to u suštini ne bi trebalo da se čini.
Ironija je još veća u tome što to radi neko ko je u svojoj opštini dozvolio da vodovod jedan propadne, da cena vode bude skupa, da se u ime toga možda i zarad toga što možda i u opštini nema vode kupuje i deli pivo umesto te vode i da se to još nenamenski troši.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte, vi ste izazvali repliku, izvređali ste, da ne idemo dalje.
(Radoslav Milojičić, s mesta: Samo za cenu vode, najjeftinija je voda.)
Nemojte. Dobro, najjeftinija, naskuplja, nije važno.
Na član 32. amandman je podneo Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ovi amandmani i ovaj moj, neću da optužujem za to kolege koje su podnele slične amandmane, ali mogu da liče na lokal-patriotske amandmane. Hajmo sam malo za Palanku, malo za Niš, malo za Kragujevac, malo za ne znam koji drugi i to, naravno, nije cilj. Cilj je, bar sa moje strane, siguran sam da i kolege imaju tu ambiciju, da ukažemo na potpunu neravnopravnost opština i gradova u odnosu na novac koji im je dodeljen po ovom osnovu. Kaže se da postoje nekakvi kriterijumi, nisam video kakvi su. Ali, po kojim kriterijumima, recimo, Leskovac može da dobije skoro za 30% više nenamenskih transfera od Niša? Po čemu? Manji je, beda je i u Nišu i u Leskovcu, ne znam koji to može da bude razlog. Ili kako Novi Pazar može da dobije, uz sve uvažavanje stanovnika Novog Pazara, političkih institucija, to nije tema, ali to je grad koji je za sto i nešto hiljada stanovnika manji od Niša, a dobija samo za 70 miliona manje? Leskovac je upola manji od Niša, dobija 300 miliona više.
Bilo bi dobro da nam ministar da objašnjenje koji su to kriterijumi koji su doveli do toga da imamo ove odokativne cifre koje su kao izvlačenje lotoa, pa šta ispadne – ispadne. Ili tu postoji neki lični animozitet ili neka lična simpatija prema nekom gradu, da li je zbog tazbine, da li je zbog prve ljubavi, da li je ne znam zbog čega, rezultata na izborima, ali generalno ovde ne postoji sistem.
(Zoran Živković, s mesta: Hvala, ministre, na odgovoru.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 32. amandman je podneo Veroljub Stevanović.
...
Zajedno za Srbiju

Veroljub Stevanović

Poslanička grupa Demokratska stranka
U obrazloženju koje je dato ili koje ste dali, gospodine ministre, odbijajući moj amandman, između ostalog, rekli ste da ste raspoređujući ova sredstva nenamenskog transfera u svemu poštovali kriterijume koji se nalaze u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Ja kažem da to nije baš tako.
Dozvolite da postoje i neki koji se malo razumeju u te kriterijume, koji su malo to čitali, koje to zanima i koji razumeju i šta je tu ujednačavanje kao kriterijum i šta je to kompenzacija i šta je to solidarnost i šta je to funkcionalni deo i šta je to opšti deo. Dakle, ako to razumeju, moraju da kažu da tu nešto ne štima. Ako je to sve u redu, kako vi kažete, vrlo dobronamerno ovo pričam, naravno, kako da objasnim onda slučaj Trstenika i Kragujevca? Trstenik je pet puta manji po broju stanovnika i po površini, tu su negde po razvoju, Kragujevac je pao dosta, pa su tu negde, a ima 40 miliona veća sredstva u ovom delu. Kraljevo, neuporedivo manji grad od Kragujevca, ima gotovo dvostruko veća sredstva. Knić, nerazvijena opština susedna, samo 50% manja, a gotovo deset puta je manji od Kragujevca.
U isto vreme, grad Novi Sad, i to ću pokušati ja da objasnim zašto, nemajući, naravno, ništa protiv Novog Sada, najrazvijeniji grad u Srbiji, veliki grad, koji ima dvostruko više stanovnika od Kragujevca i negde 50-60 hiljada više od Niša, Novi Sad ima sredstva u visini od 918 miliona, Niš 663 miliona, Kragujevac 426 miliona.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Vreme, zahvaljujem.
...
Zajedno za Srbiju

Veroljub Stevanović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Evo, samo rečenica. Tražio sam da se Novom Sadu skine 100 miliona, da Kragujevac dobije 80 miliona…
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Stevanoviću.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slaviša Ristić, dr Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Slaviša Ristić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Reč ima najpre narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
U članu 34. Predloga zakona predviđen je iznos od sto miliona evra na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, a radi nastupanja eventualno ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život, zdravlje ljudi itd, da prouzrokuju štetu. Kada je ovo na dnevnom redu i u pitanju, opet nam nedostaje izveštaj o trošenju sredstava vezano za one poplave koje su se desile u Srbiji pre već tri godine.
Nije stanje onako kako se predstavljalo u medijima i danas dan, u Krupnju imamo nezavršenih objekata, imamo kuća koje nisu popravljene, iako su bile zaista oštećene u poplavama. Jednostavno, nikako da dođemo do ovog. Govorite svi o transparentnosti, ali nikako da dođemo do toga da stvarno jednom kažemo - evo ljudi ovo je ovako, ovo je koštalo ovoliko, dobili smo ovoliko para, ovoliko kredita, ovaj nam dao, onaj nam poklonio, onaj nam pozajmio.
Dakle, nemamo ništa konkretno na osnovu čega bismo mogli da zaključujemo da će te vi i ova predviđena sredstva, ne daj Bože da zatrebaju, ne daj Bože da zatrebaju ta sredstva, ali mi moramo da znamo kako su potrošena ona koja su takođe, ne daj Bože nažalost trebala i koje nismo imali. Onda se naravno postavlja pitanje u ovom kontekstu, kome to smeta pomoć Ruske Federacije, njihovog Ministarstva za spoljne poslove i danas dan se to provlači kroz medije i kod pojedinih političara itd. Dakle, fali nam više informacija i podataka da bi smo rekli da vam verujemo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Radeta.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.