Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 18.05.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/83-17

18.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zakon o radu je imao puno primedbi kada je donošen, kada je predlagan. Usvojen je na način koji je postao uobičajen u ovom parlamentu, ali je praksa jako brzo pokazala da on ima svoje velike rupe i da su to rupe koje se direktno odnose na pitanje zdravlja, ovoga puta ne na pitanje zdravlja kandidata za predsednika, poslanika ili člana Vlade, nego na pitanje zdravlja građana Srbije, i to onih građana Srbije koji su pomislili da imaju sreću time što su se zaposlili, što su se zaposlili u onim preduzećima čiji su vlasnici velike svetske firme, od velikog renomea dolaze u našu državu sa motivom koji se zove 10.000 evra po radnom mestu. Kada potroše tih 10.000 evra koje su dobili po radnom mestu, podelite 10.000 sa 200 evra, koliko je prosečna plata, oni odlaze zato što dobiju na nekom drugom mestu tako dobru ponudu.

Poenta je da izmenama Zakona o radu, koji sad predlažem, dolazimo do toga da uozbiljimo taj zakon i da bude zabranjeno otpuštanje radnika koji su privremeno na bolovanju zbog teških bolesti, zbog nege deteta, posebne nege deteta, trudnoće itd, itd.

Dakle, predlažem da se izmeni Zakon o radu, tako kolege poslanici i koleginice, što će biti sprečeno, da, kad je neko bolestan i kada se posvećuje ili svom detetu ili svom zdravlju, da spreči njegovog poslodavca, ko god da je on, da ga otpusti i da ga time gurne u potpunu nemoć, u potpunu katastrofu. Znači, nema nikakve veze sa politikom leve, desne, ove ili one stranke, nove ili stare, nego ima veze sa zaštitom prava, osnovnih ljudskih prava na početku 21. veka. Ako se to ne promeni, ovaj zakon će u tom domenu, stvarati od ljudi koji se slučajno razbole, a to se dešava svima, robove koji će biti otpušteni zato što su se razboleli i koji će time biti gurnuti u najveću agoniju svog života.

Zamislite jednu majku koja je samohrana, a takav primer je bio primarni motiv da podnesem ovaj zakon, koja hrani dete, koju neko otpusti bez bilo kakve šanse da se bilo kad ponovo zaposli.

Glasajte o tome i budite uvereni da Srbija gleda da li ćemo posle toga svi zajedno i svako pojedinačno imati mirnu savest.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslednji predlog, Zorana Živkovića da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Poslednji na ovoj sednici danas, biće ih još naravno. Bilo je osam, ako se ne varam, predloga do ovog, ni jedan nije prihvaćen, a razlog tome je to što ne postoji obavezan lekarski pregled za kandidate za poslanike, jer da to postoji u Parlamentu ne bi bili ljudi koji su glasali protiv ovih zakona i ne bi bili ljudi koji bi glasali protiv poslednjeg zakona o kome sam govorio, a to je da nesrećni, bolesni ljudi, mogu da ostanu na svom poslu dok se ne izleče. Takvo glasanje kolege je bolesno. Zato je neophodno da se donese ovakav zakon.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, od 28. oktobra 2014. godine važi Zakon o privremenom načinu isplate penzije. Nikako zakon koji traje tri godine ne može biti privremen. Jasno da je trajna orijentacija Vlade Republike Srbije da dodatno oporezuje svoje najstarije sugrađane, i penzionerima uzme njihovo stečeno pravo i stečenu imovinu, koju, nesumnjivo, po Ustavu Republike Srbije predstavlja penzija. Time se, naravno, ugrožava i ekonomska sigurnost penzionera, time se vrši ekonomska diskriminacija nad penzionerima i sve to jasno govori da je Vlada Republike Srbije svoju hrabrost da uvede mere štednje pokazala na srpskoj sirotinji, na srpskom srednjem sloju, na našim vojnicima, policajcima, prosvetnim i zdravstvenim radnicima, i na našim najstarijim sugrađanima penzionerima.

Kada je trebalo uštedeti, kada je trebalo popuniti budžet, kada je trebalo uvesti red i fiskalnu konsolidaciju u državi Srbiji, Vlada Republike Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, dosetila se da bi najbolje bilo oporezovati sopstvene građane. Naravno, bila je mogućnost da se doseti i nečega mnogo pametnijeg, da oporezuje strane banke koje ostvaruju ekstra profit u Srbiji, da oporezuje strana osiguravajuća društva, da naplati porez tajkunima, koji nisu platili porez godinama unazad, ili da na druge načine, zapravo, uštedi, ali najlakše je bilo opljačkati penzionere.

Posle tri godine, zaista, ponovo apelujem na vas, ne sam, i ne samo u ime poslaničke grupe Dveri, nego zajedno sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, da prihvatite ovaj predlog da se na dnevni red današnjeg zasedanja stavi Zakon o prekidu važenja postojećeg Zakona o privremenom načinu isplate penzija. To bi, zapravo, bila prava stvar i konačno bi se ukinuo ovaj pljačkaških i lopovski zakon prema najstarijim sugrađanima u Srbiji.

Naravno, da smo mi ovde predvideli i načine kako može da se popuni budžet države Srbije da bi se penzionerima moglo i vratiti ono što je im je opljačkano u prethodne tri godine. Veoma je važno, nije dovoljno samo prekinuti ovaj pogubni pljačkaški zakon, potrebno je i vratiti penzionerima ono što im je Vlada Republike Srbije oduzela, odnosno opljačkala, u prethodne tri godine i to ovaj Predlog zakona, takođe, predviđa. Koliko godina je trajalo oduzimanje penzija za toliko treba vratiti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2017. godine, od dana raspisivanja predsedničkih izbora do dana objavljivanja privremenih rezultata izbora na obrađenih 99,9% biračkih mesta. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Uvek se iznova obradujem kada na predlog utvrđivanja dnevnog reda dođe i tačka koja se tiče formiranja skupštinskog anketnog odbora za utvrđivanje istine o izbornim krađama, kojima je, zapravo, SNS došla na vlast prethodnih godina. Da je ovo što govorim puna istina, upravo, uvek vi posvedočite odbijanjem da se formira skupštinski anketni odbor i da se utvrdi istina o izbornim nepravilnostima, neregularnostima, manipulacijama i krađama koje su se dešavale u prethodnom periodu na izborima u Srbiji.

Naravno, da nemate šta da krijete vi biste formirali skupštinski anketni odbor i doneli određen zaključke iz kojih bi se videlo da nikakve izborne krađe nije bilo. Čim vi glasate protiv formiranja skupštinskog anketnog odbora, da bismo svi zajedno proučili šta se zapravo dešavalo na izborima, to jasno govori građanima Srbije da vi imate nešto da krijete i da vi krijete, naravno, načine na koje ste vršili razne elemente izbornih neregularnosti, manipulacija i krađa.

Jedan od tih elemenata je, naravno, pritisak na birače koji rade u javnoj upravi, i koje vi ucenjujete da će izgubiti posao ako ne skupe 20 sigurnih glasova za vašeg predsedničkog kandidata. Drugi oblik ovakve vrste izborne neregularnosti jeste medijski mrak u kome živimo i praktično nepostojanje jedne jedine političke emisije u kojoj dolazi do sučeljavanja vlasti i opozicije. Verovali ili ne, možda građani Srbije nisu obratili pažnju na taj podatak, ali na prethodno održanim predsedničkim izborima nije došlo ni do jednog jedinog, i slovima i brojem, jednog jedinog direktnog televizijskog duela između bilo kog predsedničkog kandidata sa drugim predsedničkim kandidatom, a kamoli predsedničkih kandidata opozicije sa predsedničkim kandidatom vlasti.

Kako se onda mogu nazvati predsednički izbori u kojima nije bilo sučeljavanja kandidata, u kojima nije bilo debata između vlasti i opozicije, u kome je medijski mrak preplavio kompletnu srpsku političku scenu, ukinuta Narodna skupština Republike Srbije i njen rad.

Ono što, naravno, posebno uvek iznova naglašavam – nije formiran nadzorni odbor Narodne skupštine Republike Srbije, koji po članu 99. i članu 100. Zakona o izboru narodnih poslanika ima veoma važne nadležnosti, poput toga da se obraća javnosti radi zaštite moralnog integriteta ličnosti kandidata ili da upozorava na postupke političkih stranaka koji ugrožavaju jednakost prava svih kandidata. Dakle, to ste propustili da ovde formiramo, čime ste tako pokazali da želite iz… (Isključen mikrofon).
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za - 12, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Poštovane kolege narodni poslanici, duboko sam uveren da nema nijednog birača SNS ili Socijalističke partije Srbije koji ne bi podržao ovaj predlog donošenja rezolucije o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Zašto njihovi narodni predstavnici u Narodnoj skupštini Republike Srbije u kontinuitetu odbijaju da se ovaj predlog stavi na dnevni red ja to ne mogu da im objasnim, jer ne mogu ni sam lično to da razumem. Ne mogu da razumem da postoji Srbin koji sedi u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a nije spreman da glasa da posle više od 70 godina prvi put jedna državna institucija Republike Srbije osudi genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Verovali ili ne, poštovane kolege, to nikada nije urađeno.

Nijedna državna institucija Srbije nikada se nije bavila genocidom nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Nikada nijedan državni organ Srbije nije osudio genocid u Jasenovcu, u Jadovnu i nizu drugih monstruoznih koncentracionih logora smrti, industrija smrti poput logora za decu koji su postojali u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

U deklaraciji, koju mi ovde predlažemo, i koju sam vam u više navrata čitao, postoji završni deo koji ću vam sada pročitati i koji treba da budu zaključci u vezi sa ovom deklaracijom.

Kaže, pod jedan – da Republika Hrvatska, kao država hrvatskog naroda odlukom svojih najviših organa prihvati istorijsku i svaku drugu odgovornost za genocid Nezavisne Države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.

Pod dva – da se na dostojan način obeleže i obezbede sva mesta zločina i čuva uspomena na njegove mnogobrojne žrtve.

Pod tri – da se u celini sačuva i održava kao spomenik žrtava Jasenovački kompleks koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma.

Pod četiri – da se utvrdi i sprovede program zaštite i uređenja spomen područja Donja Gradina, u saradnji sa nadležnim institucijama Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Pod pet – da se u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji odredi isti dan u znak sećanja na žrtve genocida u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj za Srbe, Jevreje i Rome.

Pod šest – da se utvrdi i u razumnom roku isplati pravična odšteta žrtvama ovog genocida i njihovim potomcima od strane Republike Hrvatske.

Narodna skupština Republike Srbije očekuje da međunarodna i domaća javnost, posebno države antifašističke koalicije Drugog svetskog rata podrže ovu Rezoluciju o genocidu Nezavisne Države Hrvatske, kako bi ona nakon 70 godina čekanja… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam ovaj predlog na glasanje.
Zaključujem glasanje: za - 13, protiv - niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Izvolite.