Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 18.05.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/83-17

18.05.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Nadovezujući se na prethodni predlog zakona kojim smo želeli da ispunimo naše predizborno obećanje dato penzionerima u Srbiji, tačnije rečeno sporazum o socijalnom partnerstvu sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, mi smo i predali ova dva zakonska predloga, želeći da obezbedimo ekonomsku sigurnost i zaštitimo penzionere od diskriminacije pod ovom vlašću. Dakle, pored zakona, kojim smatramo da treba da bude ukinut Zakon o načinu privremene isplate penzija i nadoknađeno penzionerima sve što im je opljačkano, a koji ste vi danas ovde opet odbili da se stavi na dnevni red, a to posebno se odnosi na PUPS, lažne penzionerske zaštitnike u Srbiji.

Želim da ovim predlogom zakona ukažem na još dve veoma važne stvari koje mi ovde predlažemo. Prva je da se u zakon vrati ona odredba koju ste pre tri godine izbrisali iz zakona, a imala je u zakonu, a to je – da svake godine visina penzije mora biti usklađivana sa troškovima života i rastom cena u Srbiji. Dakle, naši najstariji sugrađani su ekonomski ugroženi i prema njima se vrši određena diskriminacija u finansijskom i ekonomskom smislu ako ne dođe do ovog usklađivanja visine penzije na godišnjem nivou sa rastom troškova života.

Vi ste tu odredbu ukinuli i mi tražimo da se ta odredba vrati u postojeći zakon i da se na taj način obezbedi ekonomska sigurnost najstarijih sugrađana u Srbiji.

Druga stvar koja je posebno važna, obrazložiću i zašto – tražimo izmene u strukturi članova upravnog odbora PIO fonda jer je naime ova vlast smanjila broj članova upravnog odbora Fonda sa 15 na sedam. Od tih sedam Vlada bira četiri člana upravnog odbora PIO fonda i time je Vlada podržavila PIO fond, preuzela ga u svoje ruke i sada radi šta hoće sa imovinom PIO fonda, što je nedopustivo.

Imovina PIO fonda nije imovina Vlade Republike Srbije već svih onih koji su uplaćivali doprinose u PIO fond i onih koji su danas korisnici PIO fonda, a to su penzioneri.

U vlasništvu PIO fonda je ogromna imovina u Srbiji, rehabilitacione banje, naše lekovite banje, razne medicinske ustanove. PIO fond je izgradio polovinu ove države i vi sada hoćete to da privatizujete, da rasprodate, da uništite, umesto da stavite u funkciju domaćeg ekonomskog razvoja i boljeg punjenja samog PIO fonda, što bi bilo na korist korisnika tj. penzionera.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11 poslanika, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanici poslaničke grupe Dveri predložili su da se dnevni red sednice dopunu tačkom – Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora.
Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Naime, da bi izbori u Srbiji uopšte bili regularni jednom moramo da podvučemo crtu i utvrdimo šta se do sada na izborima dešavalo.

Ne mogu da razumem zašto vi to odbijate. Ako nemate čega da se stidite, ako nemate čega da se plašite, ako nemate šta da krijete, ako nikada niste krali na izborima, što ne formiramo skupštinski anketni odbor pa da vidimo šta se dešavalo na izborima 2016. godine?

Znači, gospodo na vlasti, imate šta da krijete. Krali ste na izborima. Naravno, to je istina o izbornom procesu 2016. godine.

Da bih vam dokazao kako zapravo izgleda izborna neregularnost u Srbiji pokazaću vam samo na dva primera. Da bi izbori bili regularni Zakon o izboru narodnih poslanika u čl. 99. i 100. jasno kaže, pogledajte zakon, da mora da se formira skupštinski nadzorni odbor koji prati regularnost izbora.

Koji su njegovi zadaci? Evo vam još nekoliko citata iz postojećeg zakona – prati predizborne aktivnosti i ukazuje na eventualne nepravilnosti u postupanju političkih stranaka, kandidata i drugih učesnika u izbornom postupku, kontroliše postupanje sredstava javnog obaveštavanja u primeni odredaba ovog zakona koji se odnose na obezbeđivanje ravnopravnih uslova za predstavljanje svih podnosilaca izbornih lista i kandidata. Pod tri – predlaže mere za poštovanje jednakosti kandidata u izlaganju njihovih programa.

Kada je poslednji put u Srbiji bila jednakost u izlaganju predizbornih programa? Kada je poslednji put u Srbiji bio ravnopravan medijski tretman svih izbornih učesnika? Kada je poslednji put u Srbiji bila obezbeđena debata, sučeljavanje između vlasti i opozicije? Zašto ne formirate nadzorni odbor ove Skupštine od 2000. godine? Zato da niko ne bi kontrolisao kako kradete na izborima.

Zašto je REM ćutao u toku izbora? Zašto nije kažnjavao emitere koji ne poštuju ravnopravnost svih izbornih učesnika u medijima? Zašto nemamo pun sastav REM, već je on faktički onemogućen da normalno funkcioniše i radi? Dakle, sve što predstavlja kontrolno nadzornu ulogu u kontrolisanju poštenih i fer izbora vi ste ukinuli, da biste mogli da kradete na izborima. Zato ne smete da formirate skupštinski anketni odbor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsedavajuća, poštovani građani Srbije, da li je moguće da DS svakog dana svake nove sednice predlaže preko 25 izmena i dopuna zakona, a da vladajuća većina ne želi da raspravlja ni o jednoj izmeni i dopuni zakona.

Demokratska stranka predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi zato što nam se sve lokalne samouprave gde čini vlast SNS, od Surdulice do Subotice nalaze u katastrofalnoj situaciji. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je sadržan u odredbi člana 97. tačka 3. Ustava Republike Srbije i DS predlaže izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi baš zato što nam je život svih građana Srbije, bez obzira gde oni živeli, na prvom mestu.

Zato DS predlaže konkretnu izmenu i dopunu Zakona o lokalnoj samoupravi, tj. konkretnu meru da se lokalnim samoupravama vrati pet milijardi dinara koliko im je SNS prošle godine uzela. Pošto se pozivate na evropske zakone, da vidimo kako se to radi u EU kojoj DS teži već 27 godina, a konačno i vi težite. Tako bar kažete, ali to ne vidimo po vašim konkretnim delima poslednjih par godina.

Evropska povelja koju je Srbija ratifikovala 2007. godine, a protiv koje ste vi tada glasali garantuje svim lokalnim samoupravama političku, finansijsku i administrativnu nezavisnost. Na žalost lokalne samouprave u Srbiji nemaju niti političku niti finansijsku nezavisnost. Finansijsku nezavisnost imaju samo kada to naredi SNS, kao što je naredila da se sinu Tomislava Nikolića prošle godine da iz budžeta 185 miliona dinara, a da se Rasimu LJajiću u Novom Pazaru da preko 70 miliona dinara. Znači, novac dobijaju samo oni koji su podobni.

U EU polovina budžetskih sredstava ide lokalnim samoupravama i autonomnim pokrajinama, dok u Srbiji samo 10,2% ukupnih budžetskih sredstava ide zajedno AP Vojvodini i svim lokalnim samoupravama. Od 2012. godine ste gospodo naprednjaci građanima Srbije kroz smanjenje lokalnim samoupravama oduzeli 50 milijardi dinara. Zbog toga vaš gradonačelnik Kraljeva otvara kao kapitalnu investiciju semafor. Vaš predsednik opštine na Voždovcu kao kapitalnu investiciju otvara pešački prelaz, a vaš gradonačelnik u Novom Sadu kao kapitalnu investiciju otvara stazu za bicikle. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dame i gospodo, ovo je izuzetno važan zakon. Predlažemo izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštititi. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 8.

Pitam odavde ministra Vulina koji se bavi socijalnom zaštitom – da li je normalno da još jedna trudnica, da gospođa Tamara Pavlović iz Smedereva dobije otkaz zato što je saopštila svom poslodavcu da je trudna. U takvoj situaciji se trenutno nalazi Srbija.

Demokratska stranka predlaže tri konkretne izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti. Prva je da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatna užina, da svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbedi besplatan prevoz od kuće do škole i da se svim učenicima čiji roditelji ne rade obezbede besplatni udžbenici.

Ne znam šta je vama iz SNS smešno, ali danas 50.000 dece koja su obuhvaćena osnovnim i srednjim obrazovanjem je svakog dana gladno. Jasno mi je da je to vama smešno, jer ste vi uz pomoć kriminalaca Zvonka Veselinovića i ostalih napunili vaše džepove, dok naša deca gladuju. To nije Srbija kakvu želi i za kakvu se zalaže DS.

Na žalost imamo primer dečaka iz Mola koji je sebi oduzeo život zbog toga što nije imao finansijska sredstva da pohađa srednju školu u Bečeju. Pre toga je taj isti učenik napustio treći razred srednje škole u Bečeju zato što nije imao novac za prevoz od kuće do škole.

Kada pričamo o Zakonu o socijalnoj zaštiti, da li je socijalna ravnopravnost da nam 50.000 dece svakog dana bude gladno, dok državni sekretar Nenad Mijailović iz Ministarstva finansija kupuje vilu od 400.000 evra? Da li je to politika za kakvu se zalaže SNS? Demokratska stranka nikada neće pristati i nikada nije pristala na ovakvu nejednakost.

U 2015. godini je ukupan udeo dece u ukupnoj populaciji Srbiji samo 17,3% i zato DS predlaže da država finansira besplatnu vantelesnu oplodnju za sve bračne parove koji ne mogu da postanu roditelji.

Srbija pod vlašću SNS jeste lider, ali je na žalost lider po stopi rizika od siromaštva. Tu smo prvi u regionu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala uvažena predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, vrlo kratko. Stanje u medijima je katastrofalno pod vlašću od 2012. do 2017. godine. Za to nisu krivi novinari, za to nisu krivi ljudi koji časno i pošteno rade svoj posao, zbog toga je kriva SNS.

Vama bi i Kim DŽong Un pozavideo na diktaturi koju sprovodite u medijima. Frapantan podatak je da je 92% reklamnog prostora u izbornoj kampanji za predsednika Srbije 2017. godine pripalo kandidatu vladajuće koalicije. To je nedopustivo u Srbiji 2017. godine. Ne mora DS da predlaže izmene i dopune Zakona o javnom informisanju.

Konkretan predlog je da sve poslaničke grupe daju po jednog poslanika i da se konačno ta oblast uredi. Novinari su u sve težoj materijalnoj situaciji, redakcije su u sve težem finansijskom problemu, SNS vrši sve veći i veći pritisak na ljude koji časno i pošteno rade svoj posao. Vreme je da se tome stane na put. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Poslanik Radoslav Milojičić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.
Izvolite.