Druga vanredna sednica, 26.06.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga vanredna sednica

01 Broj 06-2/118-17

2. dan rada

26.06.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:35

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem ponedeljak, 26. jun 2017. godine, sa početkom u 20,15 časova, kao Dan za glasanje o tački dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Zahvaljujem.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno jeda utvrdimo kvorum.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 147 narodnih poslanika i da imamo uslove za glasanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 154, protiv – sedam, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su Đorđe Vukadinović i zajedno Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 163 poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman sa ispravkom podnela je poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa SDS-Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli Sanda Rašković Ivić i Slaviša Ristić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman su zajedno podneli Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su Dejan Šulkić, zajedno Miljan Damjanović i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman u istovetnom tekstu su podneli Dejan Šulkić, Vjerica Radeta, Nemanja Šarović, Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 3. amandman su podneli Milorad Mirčić i Zoran Krasić.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman u istovetnom tekstu podneli su Dejan Šulkić, zajedno Sreto Perić i Zoran Krasić i zajedno dr Sanda Rašković Ivić, dr Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli Vjerica Radeta i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 4. amandman je podnela poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman u istovetnom tekstu podneli su podneli Dejan Šulkić, zajedno Nataša Jovanović i Zoran Krasić i Poslanička grupa klub samostalnih poslanika
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman su podneli Sreto Perić i Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 5. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman u istovetnom tekstu podneli su podneli Dejan Šulkić, zajedno Milorad Mirčić i Zoran Krasić i Poslanička grupa klub samostalnih poslanika
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman su podneli Vjerica Radeta i Nataša Jovanovć.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman u istovetnom tekstu podneli su podneli Dejan Šulkić, zajedno Vjerica Radeta, Miljan Damjanović, Poslanička grupa klub samostalnih poslanika i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 6. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 7. amandman su podneli Zoran Krasić i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman u istovetnom tekstu podneli su podneli Dejan Šulkić, Vladimir Đurić, Nemanja Šarović, Zoran Krasić, Poslanička grupa klub samostalnih poslanika, poslanička grupa Dveri i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman su podneli Vjerica Radeta i Milorad Mirčić.
Stavljam na glasanje.
Zaključujem glasanje: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 8. amandman je podnela poslanička grupa SDS, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje amandman.
Zaključujem glasanje: za – dvoje, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman su podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Vjerica Radeta i Sreto Perić, poslanička grupa Klub samostalnih poslanika i poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Nataša Jovanović i Zoran Krasić, zajedno Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman, sa ispravkom, podnela je poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Nemanja Šarović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam da niko nije pristupio glasanju.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta i Milorad Mirčić, zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Miljan Damjanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 11. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Miljan Damjanović, Zoran Krasić, zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Nemanja Šarović i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Slaviša Ristić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Sreto Perić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Šulkić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam da glasanju nije pristupio niko.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanik Vladimir Đurić i poslanička grupa DS.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 13. amandman, sa ispravkama, podnela je poslanička grupa Dveri.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Sreto Perić i Zoran Krasić i poslanička grupa Klub samostalnih poslanika.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta i Nataša Jovanović i poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodni pokret Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih - nema.
Konstatujem da nije prihvaćen amandman.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – 12, uzdržanih - nema.
Konstatujem da je Skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku krećem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 157, protiv – 11, uzdržanih – nema, nisu glasala dva poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.
Prelazimo na povrede Poslovnika.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. juna 2017. godine, u 10 časova i 38 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, na sednici 24. juna 2017. godine, u 10 časova i 40 minuta, ukazao je na povredu člana 100. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – tri, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 24. juna 2017. godine, u 10 časova i 43 minuta, ukazao je na povredu člana 103. stavovi 4, 5. i 6. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Zoran Živković, na sednici 24. juna 2017. godine, u 12 časova i 40 minuta, ukazao je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – tri, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 26. juna 2017. godine, u 10 časova i 22 minuta, ukazao je na povredu člana 103. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. juna 2017. godine, u 11 časova i 58 minuta, ukazao je na povrede članova 27. i 106. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na sednici 26. juna 2017. godine, u 12 časova i 27 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. juna 2017. godine, u 12 časova i 33 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Nemanja Šarović, na sednici 26. juna 2017. godine, u 12 časova i 49 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Narodni poslanik Sonja Pavlović, na sednici 26. juna 2017. godine, u 17 časova i 19 minuta, ukazala je na povredu člana 108. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije povređeni navedeni član.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem sednicu Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.