Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Sada ću vam odgovoriti, hvala na tome što ste ukazali na povredu Poslovnika, ali gospodin Martinović, dakle u skladu sa članom 104. je prepustio njegovom zameniku da odgovori kada je u pitanju…
(Nemanja Šarović: Šta sam uvredljivo rekao?)
Pomenuli ste SNS.
(Nemanja Šarović: Znači, samo pominjanje stranke je uvreda?)
Ne, u negativnom kontekstu.
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
S obzirom da je samo pominjanje SNS-a uvredljivo, želim.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
(Balša Božović: Replika.)
(Neđo Jovanović: Poslovnik.)
Daćemo reč gospodinu Sretenoviću. Izvolite.
Ostanite prijavljeni.

Radoslav Sretenović

| predsednik, Državna revizorska institucija
Zahvaljujem se potpredsedniče.
Samo da demantujem gospodina Šarovića, da kažem da je DRI potpuno samostalna i nezavistan organ, da revizijom kao institucijom upravlja Savet DRI, kao najviši organ i u skladu sa ovlašćenjima DRI i njeni zaposleni ne mogu da budu nigde članovi upravnog odbora, iz tih razloga nismo ni mogli da predlažemo, ali smo predložili kandidata Jelenu Stanković koja ispunjava sve uslove da bude naš predstavnik u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ceneći njene lične i profesionalne osobine, njen dosadašnji rad u naučnoj oblasti kojom se bavi, a bavi se revizijom, računovodstvom i finansijama. Znam je sa savetovanja na Zlatiboru i eto to je. Samo da demantujem da niko nije DRI dao predlog, nego sam Savet DRI je to ocenio. Moram da demantujem i vas, da je potpuno samostalna institucija i Savet odlučio za kandidata.
(Nemanja Šarović: Replika, pogrešno me je protumačio. Rekao je da sam izneo neistinu.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, nemate pravo na repliku. Ne, gospodin Sretenović se nije tako izrazio. Dakle, razjasnio je sve oko ovog vašeg pitanja.
Povreda Poslovnika Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala predsedavajući.

Povređen je član 107. Ugroženo je dostojanstvo Narodne skupštine zato što smo malo čas rekli da je Martinović taj koji odlučuje ko će da govori kada je u pitanju replika i pominjanje najvećeg poslaničkog kluba. Dakle, ili vi vodite ovu sednicu ili vodi Martinović, ili sa treće strane možete možda da zamolite gospodina Orlića da smeni Martinovića pa onda on da bude šef poslaničkog kluba…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, evo, razjasniću vam sve.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ne možete tako da radite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Znači, samo sam razjasnio u skladu sa ukazivanjem na povredu Poslovnika od strane kolege Nemanje Šarovića potpuno u skladu sa Poslovnikom. Čovek se izjasnio, ja sam to pitao, sve uradio u skladu sa Poslovnikom, tako da nema potrebe da ulazimo dalje i da pominjemo bilo kog od naših kolega.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Nije u skladu sa Poslovnikom.