Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prihvatam krivicu. Ispravila sam to.
Ako će parlament biti uljudniji i da se vratimo na dnevni red, evo prihvatam krivicu za sve od jutros šta se dešavalo ovde u parlamentu, ali da se vratimo na raspravu o dnevnom redu.
To zalužuju i predstavnici predlagača ovde i građani Srbije.
Sledeći govornik po listi, Veroljub Arsić.
Neka se pripremi Jovan Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, narodni poslanici, nemam ništa protiv kolege Aleksića, njegovog tasta, tašte. Čestitam, to znači samo da ste znali dobro da se udate, oženite.

Sada, vidim da je ovde bilo i diskusije oko toga da li to kolega može da pita. Naravno da može. Da li to smatram bezobrazlukom? Smatram, zato što smo mi raspravljali o izveštajima i Agencije za borbu protiv korupcije i Zaštitnika građana i DRI, dok za vreme vlasti Borisa Tadića o tome nije bilo ni reči.

Sada ne zameram ni bivšem stečajnom upravniku SNS, jer on tada zato što se proglasio stečajnim upravnikom SNS četiri godine je morao da čeka da uđe u parlament. Tako će proći i novi stečajni upravnik SNS. Pitanje je da li će on više ikada ući u parlament.

U celoj ovoj priči oko izbora i Zaštitnika građana i Saveta Agencije za borbu protiv korupcije i Fiskalnog saveta, mnogi od kolega poslanika mogu da kažem da vređaju dostojanstvo Narodne skupštine. Prema Zaštitniku građana i prema nekim drugim, da nazovem nezavisnima, ponašaju se kao da su božanstva, da ne sme niko ništa da im kaže, da ne sme niko da im odgovori, da niko ne sme da kritikuje njihov rad.

Znate šta me je najviše začudilo? Evo ga ovde predstavnik još jednog nezavisnog državnog organa, što niste branili gospodina Sretenovića? On, čak šta više, mnogo važniji posao obavlja nego Agencija, Zaštitnik građana i Šabić. Što, nije vam polički podoban? Zato što je politički neutralan? Zato ga ne branite? To je vaš motiv kada pričate o nezavisnima.

Sada, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što neki od mojih kolega narodne poslanike pomažu da se uspostavi četvrta grana vlasti koja po Ustavu i u političkoj teoriji ne postoji. Četvrta grana vlasti, tako oni sebe zovu, su nezavisni državni organi. Pa nisu nezavisni, oni su nezavisni od izvršne vlasti, nisu od Narodne skupštine. Jel nama podnose izveštaj? Podnose. Jel mi razmatramo taj izveštaj? Jel usvajamo, glasamo za ili protiv, kako ko želi? Jel ih mi biramo? Svako za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini.

Znači, Narodna skupština mora da ostvaruje između ostalog i svoju nadzornu ulogu nad radom izvršne vlasti. Da li Narodna skupština ima kapacitet to da uradi? Nema, ali zato imamo DRI koja to radi u ime i za račun Narodne skupštine. Da li imamo instrumente da štitimo prava građana koji vode neki upravni postupak pred nekim državnim organom? Nemamo, ali zato biramo Zaštitnika građana koji će to za nas i u naše ime to da radi. Da ne nabrajam dalje.

Agencija za borbu protiv korupcije, znate šta je? Najobičnije regulatorno telo, ništa više. Nije čak ni ustavna kategorija. Ne potcenjujem njenu ulogu u pravnom sistemu, zato što se preko Agencije za borbu protiv korupcije reguliše šta se smatra sukobom interesa, gde postoji potencijalna opasnost od korupcije i gde postoji korupcija.

Takođe nisam video da je taj izveštaj razmatran do 2012. godine. Koliko se sećam, ovde je gospođa Babić branila svoj izveštaj o radu Narodnoj skupštini posle 2012. godine i gospodin Sretenović je branio svoj izveštaj. I Janković je branio svoj izveštaj i gospodin Šabić je branio svoj izveštaj, ali nešto morate da shvatite, da svaki poslanik o nosiocima tih organa govori kao da su nezavisni od nas. Vređa i Narodnu skupštinu i ostale narodne poslanike i građane koji su glasali za izborne liste bez obzira za koga su glasali i čiju su listu podržali. Mi smo nosioci suvereniteta građana i nemojte toga da se odričete.

Kad pogledam kako je zloupotrebljeno poverenje narodnih poslanika kada smo birali, recimo, Zaštitnika građana, pa kako su čak i neki narodni poslanici pomagali da ta zloupotreba poverenja, od strane Narodne skupštine, dođe do izražaja.

Vidite, ceo jedan proces i kako ne treba da radi Zaštitnik građana i gde se kršio i Ustav i zakon i gde izlazi iz svojih nadležnosti, jeste čuvena afera „Helikopter“. Znači, o tome se raspredalo danima. O tome je zasedao čak i Odbor za kontrolu službi bezbednosti itd. Ne mogu da kažem da je baš Zaštitnik građana, Saša Janković, kršio zakon i Ustav. Koja je uloga Zaštitnika građana? Da se stara o jednom najobičnijem upravnom postupku koji se vodi pred nekim državnim organom, ništa više, da nema ćutanja administracije, da se ne napravi neka materijalna povreda postupka, itd, o tome koga obaveštava – Narodnu skupštinu.

Da li Zaštitnik građana ima pravo da kontroliše rad Vlade Republike Srbije? Nema po Ustavu. Da li može da kontroliše Vladu predsednika Republike? Nema po Ustavu. Da li može da kontroliše rad Narodne skupštine? Nema pravo po Ustavu. Da li može da kontroliše nosioce sudske vlasti? Ne može da kontroliše. Da li može da kontroliše nosioce tužilačkih funkcija? Ne može da kontroliše. Da li može ministra? Može, ali kada? Do onog trenutka ako tužilac dostavi zahtev za prikupljanje podataka, od tog trenutka Zaštitnik građana nema šta da traži u tom ministarstvu, tada je tužilac preuzeo ulogu Zaštitnika građana i to je po zakonu i po Ustavu.

Sad, kako mi, kako neki iz bivšeg režima prave političku karijeru svom budućem kandidatu za predsednika? Vidite ovako, odlazi kod predsednika Republike, koji takođe nije nadležan za to. Predsednik Republike ne može da naredi Narodnoj skupštini kako će da se ponaša.

Dalje, pošto je znao da ne može tu ništa da ostvari, jer nisu to ustavne nadležnosti predsednika, saziva konferenciju za štampu i kaže – meni je onemogućeno da radim svoj posao Zaštitnika građana. Tad je izašao iz ustavnog i pravnog sistema Republike.

Koga je o tome trebao da obavesti? Predsednika Narodne skupštine i predsednika nadležnog odbora Narodne skupštine, ali tad nema novinara, nije politički propraćeno, nema stvaranja i priča o aferi, nema političke podrške za neku kandidaturu predsednika Republike. E, zato smo imali ovde da su mnogi mediji, mogu slobodno da kažem, mlatili praznu slamu oko tog slučaja. A morate da se složite da tužilac, i po Ustavu i po zakonu, ima daleko veća ovlašćenja nego Zaštitnik građana, čak i tužilac Republičkog javnog tužilaštva može da pokrene postupak za zaštitu zakonitosti ukoliko je neki državni organ u nekom najobičnijem upravnom postupku kršio zakon. Ali, bilo je bitno da se predstavi ovde kako mi ne poštujemo Zaštitnika građana.

Ne, gospodo iz bivšeg režima, pomogli ste Zaštitniku građana Saši Jankoviću da ponižava Narodnu skupštinu. I, sada postavljamo pitanje o kontinuitetu te vlasti. Pa, da li želite da kao narodni poslanici ponižavate građane koji su glasali za vas da nastavimo jedan takav kontinuitet jedne takve politike koju je vodio Ombudsman.

Sad, što se tiče Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Koliko je meni poznato, taj zakon i priča o tom zakonu pokrenuo je savet koji više ne postoji u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde su tražili da imaju, odnosno Skupština da im da, tužilačka ovlašćenja. U nacrtu tog zakona tako piše. Aman, ljudi, pa, šta će nam onda tužilac? Samo, znači, za švercere i pedofile. Sve ostalo neka radi Agencija. E, pa ne može. Znači, država ne može da funkcioniše ad hok. Ona ima svoj sistem, nemojte da narušavate taj sistem.

Bilo je priče i oko Fiskalnog saveta. Znate šta, ako se neko sukobljavao sa Fiskalnim savetom, ne verujem da je to neko više od mene i u ovoj Skupštini, i na sednicama odbora. To je iz razloga zato što su često i njihove izjave ličile bavljenje politikom, zato što njihove prezentacije, složićete se, bilo je to jednom, popravili su se, ne želim da kada sam bio predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava da o njihovom tromesečnom izveštaju saznam iz sredstava medija. E, pa ne može. E, pa ipak za svoj rad odgovarate Narodnoj skupštini.

Da li su njihove procene do sada bile tače? Uglavnom nisu. Da li su se vama svidele? Uglavnom jesu. Baš zato što su počeli da uviđaju da stalno u rezultatima budu demantovani, popravili su način svog rada i izveštavanja. Zašto to vama smeta? Znači, hajde da prikažemo situaciju Srbije onakvom kako nije. Međunarodni monetarni fond kaže – reforme se dobro sprovode, Srbija je na dobrom putu da oporavi i svoje javne finansije i podigne svoju proizvodnju. Vi kažete - nije tačno.

Fiskalni savet koga ste čak i vi birali, evo, sad ih mi biramo drugi put, evo ne menjamo sve, isto je to govorio, sad govori da smo na dobrom putu, sad vam i to smeta. Sada vam smeta što je evro, recimo, za pet godina skočio u odnosu na dinar samo nešto malo više od jednog dinara, i to vam smeta. Sad vam smeta što je inflacija 1%, a bila je 10%. Znači, nemam ništa protiv da se iznose kritike u Narodnoj skupštini, ali dajte argumente i nemojte da menjate teze. Znate ono, jedan poslanik reče pre desetak dana – devizne rezerve su za milijardu dolara manje nego 2012. godine. Ja ustanem i kažem - sad su milijardu evra veće, i šta sad? I jedno i drugo je tačno, ali hajde da napravimo nešto da bar tu političku borbu vodite na način onako kako to zaista i priliči. To je, osim toga, na vama.

Zbog svega što je rečeno, poštujem značaj svih tzv. nezavisnih organa koji rade za Narodnu skupštinu i u ime Narodne skupštine, želim kandidatima, ukoliko budu izabrani, uspeha u radu i nadam se da će biti bolji, a to nije teško, nego njihovi prethodnici, jer su njihovi prethodnici služili isključivo bivšem režimu da se pokrivaju sve one nezakonitosti koje su bile do 2012. godine.

(Miroslav Aleksić: Replika, predsednice, pomenuo me je imenom i prezimenom.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jovan Jovanović.

Jovan Jovanović

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Očekivano, zbog značaja funkcije i političkog naboja koji je prati, najviše polemike na ovoj sednici izaziva izbor novog Zaštitnika građana. U centru pažnje se, pre svega, našlo pitanje kontinuiteta rada ove institucije. Zato bih želeo da podsetim predlagače iz vladajuće koalicije na već pomalo zaboravljenog omiljenog društvenog teoretičara vodeće ličnosti ovog režima, na Maksa Vebera, koji je isticao da je kontinuitet jedna od glavnih karakteristika dobre državne uprave. Nažalost, umesto kontinuiteta kvalitetnog rada i jačanja ovog nezavisnog tela, očekivanim izborom gospodina Pašalića verovatno ćemo samo dobiti kontinuitet obesmišljavanja i slabljenja nezavisnih institucija.

Ovo urušavanje nezavisnih tela u potpunoj je suprotnosti sa proklamovanim strateškim ciljem ulaska Srbije u EU, koji je sadržan u prvoj rečenici ekspozea nedavno izabrane predsednice Vlade.Evropske institucije upravo u svojim izveštajima posebno ističu neophodnost jačanja nezavisnih institucija i vladavine prava, kao jedan od preduslova daljeg približavanja Srbije EU, a ovakvim ponašanjem samo ćemo se još više udaljiti od tog cilja.

Zakon o Zaštitniku građana propisuje uslove koje mora da ispuni kandidat, a to su: da je diplomirani pravnik, da ima najmanje 10 godina iskustva na relevantnim pravnim poslovima, da poseduje visoke moralne i stručne kvalitete i da ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana.

Prošlonedeljna sednica skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na kojoj su predstavljena četiri kandidata, nesumnjivo je pokazala da samo jedan ispunjava propisane uslove, gospodin Miloš Janković, sadašnji vršilac funkcije Zaštitnika građana. Gospodina Jankovića snažno preporučuju ne samo profesionalni i lični kvaliteti i dugogodišnji rad na zaštiti ljudski prava i međunarodni ugled koji je stekao, već i podrška koju je dobio od velikog broja organizacija civilnog društva koja se već dugi niz godina bave pitanjem zaštite ljudskih prava. Kako su navele ove organizacije, od kojih je većina okupljena oko kuće ljudskih prava, za 10 godina postojanja Zaštitnik građana je izgradio snažan autoritet i stekao veliko poverenje građana, a tome je nesumnjivo, uz prethodnog Zaštitnika, najveći doprinos dao njegov zamenik, a sadašnji vršilac funkcije, gospodin Miloš Janković.

Nasuprot ovom nedvosmisleno kvalifikovanom kandidatu, vladajuća koalicija je odlučila, i to u poslednjem trenutku, iako je prethodni Zaštitnik građana podneo ostavku još početkom februara, da predloži kandidata koji ne ispunjava sve prethodno navedene zakonske uslove. To je, nažalost, samo nastavak sistemskog urušavanja nezavisnih tela, poput REM-a, Agencije za borbu protiv korupcije, pa i Ustavnog suda. Svedoci smo nastavka tužne prakse neverovatne lakoće prihvatanja funkcija od strane onih koji ne poseduju odgovarajuće kvalifikacije, kao što smo imali slučaj kod izbora članova prethodno pomenutih institucija i ne samo njih. Svako ko drži do sebe bi, slušajući izlaganje neuporedivo kvalifikovanijeg kandidata, sam odustao od kandidature i zahvalio se predlagačima na ukazanom poverenju.

Nasuprot tome, gospodin Pašalić je na sednici Odbora čak izbegao da odgovori na mnoga pitanja poslanika o tome kako vidi budući rad institucije na čijem čelu će se verovatno naći, uz izgovor da bi morao prvo da sagleda njeno funkcionisanje. Time je posredno priznao da nije kvalifikovan za ovo mesto.

Osvrnuo bih se takođe na pokušaj da se relativizuje značaj činjenice da je kandidat za Zaštitnika građana studirao 13 godina zato što je istovremeno radio, kao i da mu je prosek bio jedva nešto iznad šest. Ove činjenice samo pokazuju pravi odnos prema struci za koju se školovao, odnosno prema onome što je trebalo da bude njegova osnovna obaveza.

Neophodno je takođe naglasiti da su u prethodnom periodu bila prevelika očekivanja od Zaštitnika građana koji bi pre svega trebalo da bude poslednja istanca i korektiv vlasti. Zato vlast i ne bi trebalo da teži da bude zadovoljna radom Zaštitnika građana, odnosno da očekuje blagonaklon odnos ove institucije. Gospodinu Pašaliću s toga želim da vlastodršci ne budu zadovoljni njegovim radom, mada sumnjam da će se to dogoditi, pošto je iz vrha vlasti već najavljeno da će njegovim izborom ova funkcija dobiti smisao i sadržaj zbog kog je ova institucija i osnovana. Na osnovu dosadašnjeg ponašanja vladajuće koalicije, uveren sam da shvatanje tog smisla i sadržaja svakako nije u skladu sa ulogom koju Ustav propisuje Zaštitniku građana, da bude nezavistan državni organ koji štiti prava građana i kontroliše rad organa državne uprave.

Imajući u vidu nedavne tragične događaje u vezi sa nasiljem u porodici, koji su sasvim opravdano uzburkali javnost u Srbiji, neophodno je istaći značajnu ulogu Zaštitnika građana u borbi protiv te vrste nasilja, kao i u zaštiti ravnopravnosti. Nažalost, ovi nemili događaji su i posledica zanemarivanja preporuka nezavisnih tela, uključujući i Zaštitnika građana. Samo tokom protekle godine ova institucija je pokrenula postupak kontrole povodom 14 slučajeva ubistava žena i u čak 12 utvrdila propuste u radu nadležnih organa i službi. Povrh toga, poslednji izveštaj Zaštitnika građana za 2016. godinu sadrži 45 sistemskih i ključnih preporuka za otklanjanje propusta koje je utvrdio u ovoj oblasti, koje su upućene svim nadležnim ministarstvima. Ovom visokom Domu ni najmanje ne ide na čast da je takođe bio deo onih institucija koje su ignorisale preporuke tako što nije razmatrao poslednja tri izveštaja Zaštitnika građana.

S obzirom na to da će novoizabrani Zaštitnik imati podršku vladajuće većine, može se pretpostaviti da će se u buduće promeniti ova loša praksa i to će verovatno biti jedan od retkih pozitivnih pomaka kada je u pitanju rad ove institucije.

Da zaključim, Građanska platforma i Klub samostalnih poslanika smatraju da se daljim urušavanjem nezavisnih institucija sve više udaljavamo od uređene demokratske države zasnovane na vladavini prava i zbog toga ne možemo da podržimo izbor gospodina Pašalića na funkciju Zaštitnika građana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika, izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala.

Ne znam, poštovana predsednice, zašto u mom slučaju već dva puta brutalno kršite Poslovnik, prvi put kad sam maločas reklamirao član 103, a sada reklamiram član 104, jer mi niste dali pravo na repliku, iako po Poslovniku na to imam pravo. Kada je gospodin Arsić mene pomenuo po imenu i prezimenu, mene i moju porodicu u negativnom kontekstu, trebali ste da ga opomenete za to, ali kad niste, onda ste barem trebali meni dati pravo na repliku.

Dakle, razumem da je jedini odgovor na činjenice koje ja govorim ovde i tražim odgovore o rezultatima, to da napadaju brutalno mene i moju porodicu… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Šta kažete?
(Miroslav Aleksić: Zašto ste mi isključili mikrofon?)
Javite se, vratiću.
(Miroslav Aleksić: Šta sam prekršio sada, pa ste mi isključili?)
Ništa niste prekršili, samo se prijavite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.
Dakle, tražim stenogram da dokažem da je on pomenuo mene i da mi niste dali repliku na njegovo izlaganje, iako je pominjao moju porodicu u negativnom kontekstu, iako usput ti koje on pominje su mnogo pre u tim firmama radili nego što sam ja počeo da se bavim politikom. Ali, nema veze, to je vaš stil blaćenja, upiranja prstom u druge i napadanja svih onih koji vam kažu šta radite i šta pravite od Srbije.
Prema tome, molim vas da u danu za glasanje stavite ovo na dnevni red.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala što ste me spasili obrazloženja. Inače, u članu 104. piše nešto drugo od ovoga što vi govorite, ali ne bih da vam dodajem dodatni bol, pošto član 104. ima više stavova, a stav 3. govori o tome ko daje repliku i ko ocenjuje da li ima mesta replici.
Reč ima Krsto Janjušević.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovana predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, kratko ću, predsednice, u jednoj rečenici, pod utiskom sam prethodnog govornika i te priče o moralu, a verovatno je i to mogao primetiti prethodni Zaštitnik građana, prosto, na svadbu kod prvog komšije se ide sa manje članova porodice nego što ih je on u broju poređao na funkcije u svojoj opštini u tom trenutku. Dakle, samo treba imati neku meru u životu. Ovde nam predavanja drže oni koji mere ni u čemu izgleda nisu imali.

Zakon o Zaštitniku građana, član 10a kaže – Zaštitnik građana i zamenik Zaštitnika građana ne mogu davati izjave političke prirode. Mi smo imali sednicu Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i imali smo priliku da se upoznamo sa planom kandidata, njihovim biografijama i onim što smatramo dodatkom njihovim biografijama. Nigde nisam primetio da gospodin Zoran Pašalić nije odgovorio na pitanja koja su mu postavljene, osim onog dela gde su se predlagači sa svojim kandidatima dogovarali, postavljali pitanja i ovi davali odgovore za potrebe nove internet kampanje kako bi se predstavili da su njihovi đaci dobri i primereni kandidati, a svi ostali nisu.

Dakle, jedan od njih, gospodin Biljić, o čijoj biografiji ne želim ništa loše da kažem, je dugo izdržao, a da njegovo obraćanje ne dobije političku konotaciju. Tek je na samom kraju prve izgovorene rečenice počeo sa političkim ocenama. Dakle, tu se vidi određen napredak kod njih.

Što se tiče gospodina Miloša Jankovića, on je održao bolji politički govor od njegovih predlagača, a dve partije su ga predložile. I mi ćemo sada da pričamo da on neće kršiti zakon i da zajedno sa Sašom Jankovićem nije kršio zakon?

Pričao je standardnu priču. Zabrinuo se za stanje u tabloidima. Verovatno tabloidi nisu još dovoljno ocrnili vladajuću strukturu i porodicu predsednika sada, tada premijera kada su oni bili zaštitnici, predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Mogao je on to primetiti. Ovde smo videli vrhunac tog blata koje se provlači kroz tabloide, a se više i kroz ozbiljnije novine. Kako on nije primetio bar tada da kaže, bar jednom da kaže nekad da su skoro svi članovi porodice Aleksandra Vučića najstrašnije provučeni kroz blato u medijima i da tu nije bilo medijskog mraka. Otac, majka, brat, sin, ćerka. Jedini uži član porodice koji nije provučen kroz blato je najmlađi sin koji je star nešto više od mesec dana. Da je živ i zdrav, ako mu prva reč koju izgovori bude reč „tata“, i on će biti sumnjiv. Na to niko ne reaguje, bar da pomene.

Gospodin Miloš Janković je po hiljaditi put izgovorio reč „Savamala“, pa hajde da kroz jedan primer kada smo na temi bespravne gradnje, da kroz jedan primer toga kako je radio Zaštitnik građana za kog su rekli da su novi kandidati samo kontinuitet rada tog Zaštitnika građana, hajde da vidimo kroz jedan primer bespravne gradnje kako se ponašao Saša Janković. Otišao je u Čajetinu da da podršku svom kolegi predsedničkom kandidatu Milanu Stamatoviću. Otišao je da da podršku toj građevinskoj anarhiji i bespravnoj gradnji koja je prisutna tamo. Evo, dajem primer ko su bili štićenici čoveka čiji se kontinuitet traži kroz kandidate koji su nam ponuđeni pored Zorana Pašalića. Izveštajem DRI vezano za Čajetinu, izgradnju one čuvene gondole, vi možete da nam to potvrdite, uvažena gospodo, utvrđen je nezakonit postupak za nabavku opreme za tu gondolu.

Dakle, na osnovu takvog postupka se opština zadužila blizu 10 miliona evra. Namenski kredit je uzet samo na osnovu idejnog rešenja bez rešenih imovinskih odnosa, građevinske dozvole glavnog projekta. Tome je Saša Janković dao podršku i takvoj politici se traži kontinuitet. Zamislite, nabavljate gondolu u vrednosti od 10 miliona evra, ne znate kuda treba da prođe. Zamislite, gradite prugu i naručite svu infrastrukturu, a ne znate kuda da prođe, da li ide tu tunel ili ne ide tu tunel. Otprilike, dajte mi šina za pola miliona evra. To je imalo podršku bivšeg Zaštitnika. Zašto? Zato što su bili zajedno protiv Aleksandra Vučića. To je u tom slučaju sasvim dovoljno.

Da se razumemo, SNS, Vlada Srbije, nadležno ministarstvo nemaju ništa protiv ugradnje gondole na Zlatiboru. Srpska napredna stranka ima protiv i protiv smo ugradnje u gondolu. To je naša politika. Kada pitamo štićenika Sašu Jankovića, tadašnjeg štićenika, kada ga pitate kroz medije kako je mogla da se uradi takva nabavka i kojim je to postupkom urađeno, odgovor je – avioni NATO pakta poleću sa aerodroma Ponikve. Ne poleću nikakvi avioni, poleću samo gluposti iz njegovih saopštenja. Kada ga opet pitate kako je mogla da bude takva nabavka, odgovor je – pobedio sam Aleksandra Vučića. Dobro, pobedio si, kako si mogao da sprovedeš takvu nabavku? Odgovor je – nudili ste mi novac da se učlanim u SNS. Ne da mu nismo nudili novac da se učlani u SNS, nego takvi da su članovi SNS mi bi im platili da više ne budu članovi SNS.

Dakle, imali smo izbor između kontinuiteta sa Sašom Jankovićem. Dao sam jedan primer kako se odnosi prema građevinskoj anarhiji koja je prisutna u jednom delu naše zemlje. Verujem da je gospodin Zoran Pašalić pravi izbor, da će vredno raditi svoj posao i biće izložen pritiscima onih koji tvrde da ih vodi zdrava politička vizija, a zapravo ih vodi politička provizija, onih koji mrze EU, a evre obožavaju. Zahvaljujem.