Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Idemo dalje, reč ima Neđo Jovanović, pravo na repliku.
(Nemanja Šarović: Poslovnik.)
Izvinjavam se kolegi Jovanoviću, reč ima Nemanja Šarović, po Poslovniku.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 104. kaže da ukoliko govornik na sednici Narodne skupštine pogrešno protumači izlaganje, da narodni poslanik na koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku.

Gospodin Sretenović ili bilo ko drugi, neće, ja mislim dovesti u sumnju da je govorio o meni i obraćao se meni i gledao u mene i rekao da sam pogrešne stvari naveo. Dakle, pre svega u materijalu ovde, gospodine Sretenoviću, nije Savet predložio nego predsednik Saveta, vi lično.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Kolega, molim vas da se obraćate meni lično, nemojte se obraćati kolegi Sretenoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To gospodinu Sretenoviću odgovara da bude u centru pažnje, verujte.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne bih da raspravljam o tome sa vama. Dakle, ukazali ste na povredu Poslovnika i sada ću vam dati obrazloženje. Hvala vam.
Dakle, imali ste u okviru vašeg izlaganja pitanja. Gospodin Sretenović se javio. Odgovorio, pokušao da odgovori na sva ta pitanja. Naravno, procenio sam da nije apsolutno u negativnom kontekstu i procenio sam da nema razloga niti ima mogućnosti za repliku sa vaše strane.
(Nemanja Šarović: Da se glasa o povredi Poslovnika.)
Hvala, glasaće se o tome.
Sada ću odrediti pauzu od jednog minuta.

(Posle pauze.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Posle rasprave, obavešta-vam da nastavljamo sednicu sutra, sa početkom u 10.00 časova.
Hvala vam.