Treće vanredno zasedanje , 20.07.2017.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

2. dan rada

20.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 15:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče Božoviću, nemojte dobacivati kao u kafani – šta gledaš i slično. To je neprimereno jednom narodnom poslaniku.
(Balša Božović: Mršti se nešto.)
Jel vama to smeta, da se neko mršti?
(Balša Božović: Smeta, što se mršti.)
Pa onda nemojte dolaziti na sednice. Nemojte biti kontrolor mrštenja, ovoga i onoga. Sada je opravdanje da kao u kafani vičete – šta gledaš, šta gledaš.
(Balša Božović: Nema potrebe za ovim.)
Ima potrebe. Ima zaista potrebe, tu sam da vodim računa o dostojanstvu parlamenta, pa kafanski rečnik ne dozvoljavam ovde.
Zahvaljujem poslanici.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova, zbog potrebe da Skupština pristupi glasanju i izabere predložene kandidate.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini, za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je Odluka RIK-a o dodeli mandata narodnih poslanika, radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima i to mr Dejanu Radenkoviću, izabranog sa liste Ivica Dačić SPS-JS Dragan Marković Palma i Ružici Nikolić, izabranoj sa izborne liste dr Vojislav Šešelj SRS.
Na osnovu odluke RIK i izveštaja i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima mr Dejanu Radenkoviću i Ružici Nikolić.
Čestitam narodnim poslanicima.
Molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini, pristupite polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Hvala.
Pozivam vas da potpišete tek zakletve i čestitam vam još jednom u svoje ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
Želim vam uspešan rad. Hvala.
Nastavljamo sa radom, reč ima narodni poslanik Balša Božović.
Molim vas, nemojte da ubacujete.