Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 01.11.2017.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/215-17

5. dan rada

01.11.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Da, govoriću o ovom amandmanu.
Govoriću o amandmanu na koji sam se javila i hoću da kažem da je struka danas na mojoj strani, na strani poslanika SNS koji su uporno celog dana pokušavali, dakle, sve vreme smo pokušavali da vratimo diskusiju na Predlog zakona o dualnom obrazovanju.
Predlog jeste važan i tačno je da je danas drugi dan rasprave u pojedinostima u kome se govori o Predlogu zakona o dualnom obrazovanju, ali mi konačno sada povezujemo privredu sa obrazovanjem i to je jako važna tema i potrebno je o tome govoriti. Naravno, složila bih se apsolutno sa mišljenjem Vlade da i ovaj amandman koji glasi – briše se treba odbiti. U načelnoj raspravi a i danas smo slušali različita obrazloženja međutim ono što meni nije jasno jeste zašto opozicija koja ima prilike da bude konstruktivna i da pomogne da ovi predlozi budu još bolji nije konstruktivna u tom smislu već iznosi u obrazloženju da su zakone koje donosimo štetni, da su predlozi zakona čak gluposti, da imamo različite varijante plašenja naroda, da legalizujemo dečiji rad, da od naše dece pravimo jeftinu radnu snagu.
Molim vas da budemo konstruktivniji u raspravi. Upravo iz svih ovih razloga podržaću mišljenje Vlade i odluku da se ovakvi amandmani odbiju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Ne znam koliko imam od vremena poslaničke grupe, samo načelno da kažem, da su vrlo potencijalno važni i bitni i mogu da budu krucijalni amandmani koji glase – briše se. O tome su više puta govorile neke kolege narodni poslanici. To može da bude i pro forme, a može da bude i suštinski.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću, nadoknadiću i vama vreme ali ću morati da vam sugerišem, kao i koleginici Žarić Kovačević, molim vas da govorite o amandmanu o kojem se vodi rasprava. Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Upravo to, mi imamo predlog amandmana koji glasi – briše se i imamo primedbu da su to loši amandmani. Hteo sam da kažem da oni mogu da budu, i neću da kradem mnogo vašeg niti vremena svojih kolega, dakle, ali to mogu da budu i krucijalni amandmani. Mi ovde imamo seriju, stotine zapravo važnih amandmana koji se podnose i koji se tolerišu zato što dolaze iz redova predstavnika vladajuće većine, a ovde se gleda, ako imate loše rešenje, onda predlog briše se je vrlo koristan i konstruktivan. Mislim da je i u konkretnom slučaju, dakle, amandman koleginice upravo takav kao i niz drugih.
Molim vas da sa dužnom pažnjom pogledamo sadržaj tih amandmana, a ne da idemo na to da li piše briše se ili ne. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče, ovde se radi o izvođenju učenja kroz rad na dva mesta, to je ono bitno reći, s jedne strane. S druge strane, spočitava nam se ponovo da mi ovim zakonom o dualnom obrazovanju želimo proizvesti jeftinu radnu snagu. Molim zaista poslanike iz opozicije da ne podmeću, a ja verujem, pogotovo oni koji su visoko obrazovani, a i oni sa srednjom spremom, jer se to radi u udžbenicima ekonomije u srednjoj školi, hajmo raščistiti za minut dva, šta se podrazumeva pod radnom snagom. Evo vam jedne definicije. Pod radnom snagom podrazumevamo skup umnih i fizičkih sposobnosti. Podvlačim umnih i fizičkih sposobnosti koje postoje u živoj ličnosti čovekovoj koji on pokreće kad god želi proizvesti upotrebnu vrednost bilo koje vrste. Da li vam ima nešto nejasno u vezi sa zakonom o dualnom obrazovanju?

Da li gospodo, narodni poslanici, će biti jeftinija radna snaga ako učenik uči samo teorijsku nastavu u vezi sa upotrebnom radnom snagom ili ako koristi i proizvodni deo nastave itd? Prema tome, nemojte lagati roditelje učenika, javnost učenika nego im zaista predstavite onako kako jeste. Upravo ovim zakonom borimo se za rad, bogato plaćeni rad. Neće valjda onaj koji nema praksu biti bolje plaćen, a ima samo teoriju.

Dozvolite na kraju, pošto je bivši režim trebao ovaj zakon o dualnom obrazovanju doneti pre 14 godina, a i danas se bori protiv njega da se donese, a nije, a doveo je školstvo na najnižu moguću meru u istoriji školstva i pedagoških ideja Republike Srbije, a predsednik Republike Aleksandar Vučić inicirao donošenje ovog zakona o dualnom obrazovanju koji predstavlja prvorazredni pedagoško-obrazovni reformski iskorak SNS i Ministarstva prosvete i njegovog ministra, gospodina Šarčevića u zadnjih 14 godina, zato treba podržati ovaj zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, Nenad Konstantinović.
...
Socijaldemokratska stranka

Nenad Konstantinović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Kolega Milićeviću, vi morate da ipak vodite računa o čemu govore poslanici. Dakle, ovde imamo situaciju da gospodin Atlagić ne govori, a mora …
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas član koji je povređen.

Whoops, looks like something went wrong.