Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2017.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

Privredna komora ne naplaćuje ništa, apsolutno. Iz kog razloga? Ona je samo zbog registra uključena u ovu priču, jer ona već ima deo registra i ima i te svoje grupe svih tih proizvođača. Znači, nula dinara košta, nula dinara se plaća, samo će pomoći oko registra da bude. Ne postoji ništa drugo, nikakav dodatni trošak, ništa. Kada već imamo jednu bazu, to je samo poenta da je iskoristimo. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Koleginice Stamenković, nemate osnova. Dobili ste samo odgovor na postavljeno pitanje.
(Branka Stamenković: Vrlo kratko.)
Izvolite.

Branka Stamenković

Poslanička grupa Dosta je bilo
Hvala.

Ministre, ja vas pitam da li je nebo plavo, a vi mi odgovarate - paradajz na pijaci je jeftin. Znači, ja nisam rekla da će to da košta nešto Ministarstvo. Rad Privredne komore finansira se od članarina prisilno nateranih poslodavaca da budu članovi Privredne komore. Kao što znate, to više nije opcija - mogu ili ne mogu da budem član, nego morate da budete član Privredne komore. A isti ti poslodavci kroz poreze plaćaju državnu administraciju da radi poslove državne administracije. Sada, državna administracija umesto da radi te poslove, ona ih prebacuje na Privrednu komoru, a Privredna komora, da ne bi uzimala pare iz budžeta od poreskih obveznika, propisano je da mora svako da bude njen član, te praktično ima dodatan namet koji kobajagi nije porez, ali je reket. Da li me razumete? Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima predstavnik predlagača, ministar Zlatibor Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

Mislim da vi sada pričate o Zakonu Privredne komore koji postoji, i o nekim pravilima u Privrednoj komori. Tražite od mene da odgovorim šta se dešava u Privrednoj komori. Po tom pitanju i po svim tim stvarima niti znam, niti treba da znam, niti je to deo kojim treba da se bavi Ministarstvo zdravlja. Ovde smo zbog ovih zakona i zdravlja ljudi, a ko kome plaća i šta plaća, sigurno da postoji, ali to morate da pitate te ljude koji su uključeni u taj proces. Sigurno postoji neki razlog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Član 107. – dostojanstvo.

Gospodine predsedavajući, odmah da vam kažem, ne tražim da se o ovome glasa, ali na neke stvari stvarno treba reagovati. Kada se ovde koriste izrazi i optužbe poput: „reket“, ja sam to dobro čuo, ponovljeno je čak dva puta, nekome nije bilo dovoljno da bude drzak jednom, nego mora više puta, mislim da na to treba da se reaguje. Ako ni zbog čega drugog, onda zbog toga što je ovo valjda ozbiljno mesto. Možda nije ljudima koji su navikli da se ovde izražavaju sviranjem i pevanjem, ali nama koji znamo šta znači posao narodnog poslanika jeste, pa da neke stvari ipak ne dozvolimo, da se optužuje Privredna komora, da se optužuje drugo ministarstvo, a sad je i taj zakon sporan koji nikakve veze sa današnjom raspravom nema, da bi se neko malo uslikao, pa se umontirao za veb sajt svoje organizacije, koja je ne zna više ni Bog šta, da li udruženje građana ili grupa građana. Malo su nekad pokret, nekad se izdaju lažno kao stranka, ali nije ni važno šta su. Tu vrstu potreba da zadovoljavaju na ovaj način nikakvog smisla nema. Ne samo zbog ovog mesta, nego mislim da je vređanje, a sad već i neke zdrave pameti, da to slušamo od ljudi koji su na reket navikli, koji plaćaju reket svom Saši Raduloviću za mesto poslanika kroz one usluge raznoraznih privatnih firmi koje postoje dok sredstva ne legnu, i to kampanjska sredstva dobijena za učešće na izborima na račune, a onda preko noći odjednom nestaju tragovi, stavlja se ključ u bravu i neko se izdaje kao siroti narodni poslanike, bez igde ikoga na svetu celom.

Da se mi ne bismo trošili na takve teme i na takve ljudi, ja predlažem da mi ovo ipak malo što se tiče poštovanja ove knjige Poslovnika zaoštrimo, a ne moramo da glasamo, samo da malo više vodimo računa. Ti će prolaziti na osnovu toga šta i kako rade, a onako kako su prolazili i do sada, a da se mi vratimo ozbiljnoj temi, važnim zakonima i da ovo radimo na jedini ispravan način. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Slažem se sa vama da treba da se vratimo ozbiljnoj temi, a to je rasprava o zakonskim predlozima.
Shvatio sam da ne želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.
Reč ima, po redosledu prijavljenih narodnih poslanika, Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Iskren da budem, ne znam zašto ste dali ponovo reč prethodnoj govornici malo pre po replici. Dakle, očigledno je da je ona promašila i temu i zakon i instituciju, ali molio bih vas da ubuduće, ako možete, to ne radite.Gospodine ministre, predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću biti vrlo kratak u svom izlaganju. Iako ne dolazim iz zdravstvene struke, veoma pažljivo sam pratio tok jučerašnje rasprave po ovim predlozima zakona. Iz svega što smo čuli i od vas, gospodine ministre, ali i od ostalih kolega, opšti je utisak i svima je jasno da mi juče, ali evo i danas, nismo čuli ni jednu suštinsku zamerku za ove predloge zakona i to je ono što je dobro.

Mi iz Srpske napredne stranke snažnu podršku pružamo i vama, ministre, kao i ovim predlozima zakona, ali želim i da istaknem da je jučerašnja rasprava u najvećoj meri bila konstruktivna, onako kako to ovi zakoni i zaslužuju, uz nekoliko izuzetak, uz nekoliko iskakanja, uglavnom od starne pripadnika stranaka bivšeg režima koji, evo vidimo danas, nisu ni u sali. Simptomatično je da te zamerke koje se odnose na stanje u zdravstvu, na stanje u zdravstvenom sistemu, dolaze upravo od onih koji su u najvećoj meri odgovorni za sve ono što je danas loše u zdravstvenom sistemu Srbije.

Znate, neko vrši vlast 12 godina, u kontinuitetu 12 godina, ima celokupnu vlast u zemlji i za tih 12 godina uporpasti sve ono što je moglo da se upropasti u zemlji, dakle, od ekonomije do privrede, do obrazovanja, obrambenog sistema, zdravstva, kulture, sve čega su se dotakli i uništili su. Onda nakon 12 godina građani ih kazne. Oni lepo pređu u opoziciju i onda nakon nekog vremena drže ovde pridike, spočitavaju nam tobože nekakvu krivicu za ono što je loše, a onda se nameće logično pitanje ko ih je sprečavalo, šta ih je sprečavalo, da sva ta pametna i epohalna rešenja koja danas predlažu, da ih primene dok su vršili vlast, a imali su 12 godina da primene sva ta pametna rešenja o kojima danas govore.

Mi smo gospodine predsedavajući i od našeg ovlašćenog predstavnika SNS, gospodina Laketića juče čuli sve ono što je dobro što ovaj zakon donosi. Dakle, sve benefite, sve pozitivne efekte koje će ovi zakoni proizvesti. Da ne bih ponavljao sve ono što su uvažene kolege, pogotovo one kolege koje inače dolaze iz zdravstvene struke, ja ću završiti svoje izlaganje sa jednom rečenicom, želim samo da kažem da pripadam grupi poslanika SNS koje su predložili nekoliko amandmana, ali tehničkih amandmana na ovaj predlog zakona, u pitanju je 13 amandmana, zaista, tehničkih, ti amandmani imaju za cilj da isprave sam tekst zakona i nadam se da će ti amandmani biti i usvojeni. Zahvaljujem.