Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 16.11.2017.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Privodite kraju koleginice Ognjanović, poslanička grupa nema više vremena.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ništa, hvala prijatno. Glasaćemo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa?
Samo trenutak, da vidim koliko vremena je ostalo.Reč ima narodni poslanik Vojislav Vujić.Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Vojislav Vujić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, juče sam imao priliku, kao ovlašćeni, u prvom delu rasprave da se sa vama dotaknem jedne teme, koja je vezana za zakon o medicinskim sredstvima, a to je Centar za dijalizu u Vrnjačkoj banji.Vi ste mi juče dali jedan odgovor, nisam siguran da su vaši saradnici imali prave informacije, pa ste mi dali taj odgovor. Zato, hoću, sada ja vama da dam povratnu informaciju i da opet postavim jedno pitanje. Ne moram da vam objašnjavam sve od početka, znate o čemu se radi.

Centar postoji osam godina, nekoliko stotina hiljada evra je verovatno koštalo sve što se do sada uložilo, da ne pričam o trošku, kakav je nastao samo zato što centar nije radio. Znači, kompletna oprema je nova, stoji u celofanu već osam godina. Nisam siguran da su dve licence problem, da bi se centar pokrenuo, zato što su primljena dva nefrologa, primljeno je pet medicinskih sredstava, primljeno je jedno tehničko lice. Svi oni su prošli obuku u Kraljevu, obuku je glavna sestra završila u Beogradu, svi primaju platu tih osam godina. Ja nemam ništa, apsolutno protiv tih ljudi, da neko ne shvati pogrešno. Moja ideja je samo da centar počne da radi. Čak ljudi imaju i neki dodatak na platu, po osnovu posla kojim se bave.

Ako su problem dve licence, a mislim da nisu, ispravićete me, onda je trebao neko pre godinu, dve, tri, pet, šest, sedam da kaže – ljudi problem su dve licence, dajte da to nađemo. Znam da, bez obzira na to što je lekarski kadar ili ljudi koji su opšte u zdravstvu kvalifikovani da se bave tim poslom, uvek postoji neki deficit. Ja verujem da ukoliko u unutrašnjosti postoje dva mesta koja su neophodna da se taj centar pokrene, a možete da mi kažete koja su ta dva, verujem da će i to vrlo brzo da se nađe, da bi se stvorili uslovi.

Znači, ponavljam još jedanput, verovatno su vam saradnici dali pogrešnu informaciju, ja vas ne krivim zbog ove situacije. Pre dve i po godine kada sam bio kod vas i kada sam vam doneo dokumentaciju, koja je bila u jednom buntu papira, tabak kao „Vreme smrti“, ovakva gomila papira, ako se sećate, vaš šef kabineta je rekao da je i on iznenađen da to ne radi, da će u kratkom roku da se pokrene.

Verovao sam da su u pitanju budžetska sredstva. Imali smo tada dva budžeta. Treći budžet je pred nama. Zato insistiram dok još nije kasno, ako treba da dođe do nekih izmena eventualno, da ubacimo u budžet za sledeću godinu, ali mislim da je velika šteta da to ne radi. Ako je nešto drugo u pitanju, da iz nekog drugog razloga država to ne želi da otvori, ne znam kakav bi to razlog bio, dajte onda da tu opremu damo nekog drugom centru. To stoji, a znamo da su kapaciteti na dijalizi svuda zauzeti. Malopre sam čuo i koleginicu koja je rekla da je sada kod njih olakšana situacija otvaranjem novog centra za dijalizu. Isto to tražim i kod nas u Vrnjačkoj Banji. Toliko. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Lončar.

Zlatibor Lončar

Da se odmah razumemo, ne postoji nikakav politički ili bilo kakav drugi problem. Meni je i svima nama stalo da radimo. To su odgovori koje smo mi dobijali iz RFZO, da je to razlog. Oni su trebali da stave na svoju listu da bi to radilo, ali evo, obećavam vam sada da će to u najskorijem roku proraditi i predlažem da već sledeće nedelje organizujemo sastanak i da na tom sastanku se sve to potpiše, što je neophodno i da stavimo da najkasnije od 1. januara to krene da radi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Muamer Bačevac.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Muamer Bačevac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Uvažene koleginice i kolege, uvaženi ministre, još jednom da kažem da je pred nama bila odlična rasprava o medicinskim zakonima. Ona pokazuje da ovo ministarstvo jako detaljno i sadržajno prilazi problemima i izlazi u susret, pre svega ljudima koji traže medicinsku zaštitu i opskrbu.

Malopre sam spomenut, verovatno iz lošeg shvatanja konteksta u kojem sam pričao o srbijanskom, našem zdravstvenom sistemu, kao sistemu koji treba centrifugalno da širi svoj uticaj, tržište na okolinu, jer mi smo već dokazali, a to promoviše i samo Ministarstvo zdravlja da možemo da pružamo vrhunske usluge za primerene svote novca i da to bude zaista jedna široka grana industrijska koja će pomoći ovoj zemlji. U tom smislu, mislim da i treba da nastavimo naše delovanje.

U svakom slučaju, želim da vas pozovem da ovim tempom radite na razvoju našeg zdravstva i da pošto očekujem vrlo brzo i druge medicinske zakone u ovoj Skupštini, mislim da ćemo i tim rešenjima zaista podići nivo zdravstvene zaštite svih građana naše države.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministre, mislim da ono što ste izneli kao predlog zakona i ova sva objašnjenja dovoljno govore u prilog tome da ovaj set zakona treba podržati, bez rezerve i u danu za glasanje, poslaničku klub Pokret socijalista, Narodne seljačke i Ujedinjene seljačke stranke će to i učiniti. Hvala.