Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2017.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

3. dan rada

08.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

Branislav Mihajlović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Zahvaljujem.

U Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u članu 3. deo v) Glava II Program 1. – indirektne obaveze, unutrašnji dug, u tačkama 5.4. i 5.5. u 2018. godini su predviđena sredstva za isplatu anuiteta po kreditima investicionog fonda Export Development Canada, RTB „Bor“ – komponenta 1 u iznosu od 19 miliona američkih dolara i RTB „Bor“ – komponenta 2 u iznosu od 10,5 miliona evra, što ekvivalentno iznosi 28 miliona evra. Ta sredstva se mogu predvideti planom budžeta samo kao uslovna kategorija jer je isplata tih sredstava čvrsto definisana programom UPPR za RTB „Bor“.

Prema tom planu, tokom sprovođenja programa poslovne i finansijske konsolidacije, RTB „Bor“ je dužan da ispunjava sve predviđene finansijske obaveze. Obaveze prema fondu Export Development Canada – RTB „Bor“ – komponenta 1 i 2 su svrstane u klasu četiri poverilaca, različitih poverilaca koji su obezbeđeni garancijom. Da bi država Srbija stekla uslov za isplatu pomenutih anuiteta, prethodno se program UPPR za RTB „Bor“ mora proglasiti neuspešnim. Međutim, na sednici Odbora za privredu ove Skupštine dana 14. februara 2017. godine predstavnik Ministarstva finansija je izjavio da će u 2017. godini RTB „Bor“ imati pozitivu iz tekućeg poslovanja u iznosu od 60 miliona dolara, čime su se automatski stekli uslovi da se tačke 5.4. i 5.5. brišu. Moje pitanje za ministra finansija je – ko će platiti te anuitete u 2018. godini? RTB „Bor“ iz tekućeg poslovanja ili država iz budžeta?

Takođe u vezi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, mogu reći da ponuđeni Predlog zakona je dobar i njegov stečajni okvir je pozitivno ocenjen od mnogih relevantnih institucija. Sa druge strane, njegova implementacija kod državnih i društvenih preduzeća pod zaštitom države je vrlo problematična. Tako je država Srbija sebe stavila u apsurdnu situaciju. S jedne strane donosi dobar zakon, a s druge strane ista ta država krajnje loše primenjuje taj isti zakon. To se naročito odnosi na velike privredne subjekte kod kojih se primenjuje stečajni postupak kroz UPPR. Eklatantan primer za ovu tvrdnju je RTB „Bor“, gde je 2016. godina završena sa 54 miliona dolara gubitka.

Pitanje za ministra finansija je – može li se za vreme sprovođenja UPPR-a objaviti negativno poslovanje privrednog subjekta? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ministre, dobili ste reč.
...
Srpska napredna stranka

Goran Knežević

Pitanje se odnosi na RTB „Bor“. Kao što znate, tamo je sproveden UPPR koji je postao pravosnažan u novembru mesecu 2016. godine i od tada RTB „Bor“ ispunjava sve svoje obaveze, ničim nije zaštićen, on je na tržištu i sve obaveze tekuće prema dobavljačima, sve obaveze prema UPPR-u do sada je ispunio, to je negde na nivou preko 100 miliona dolara koje su isplaćene, u okviru toga jeste i otplata kredita prema Kanađanima EDC koji se isplaćuje redovno iz njihovog tekućeg poslovanja. Očekujemo da ove godine „Bor“ u 2017. ostvari EBIT od nekih 50-ak, 55 miliona evra, što znači da je sam postupak UPPR-a veoma pozitivan i veoma dobar i da smo dobili jedno zdravo, jako preduzeće. Očekujemo, naravno, zbog velikih investicija koje su potrebne za RTB „Bor“, to je negde preko 300 miliona evra u naredne tri godine, očekujemo da iz razgovora sa strateškim partnerima donesemo u prvom kvartalu sledeće godine odluku kako će izgledati javni poziv i kako želimo, na koji način želimo da privatizujemo RTB „Bor“.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Dejan Radenković.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, predsednice.

Poštovana predsednice Vlade, uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici i narodne poslanice, ovo moje obraćanje će možda biti malo neuobičajeno i neobično, dobrim delom i prepoznatljivo. Jer, moram da ponovim neke stvari iz prethodnih svojih diskusija o Zakonu o budžetu i da budem u potpunosti sa punim pravom, da kažem, ponosan na procene poslaničke grupe SPS, a i na moje neke lične prognoze.

Ako se nešto može zaključiti iz analize budžeta koja sadašnja skupštinska većina usvajala poslednjih godina, to je da država nije trotinet koji se može lako okrenuti i zaustaviti, a potom okrenuti u drugom smeru uz malo izlizanog đona bez eliminisanja ozbiljnih posledica. Međutim, ako se jedan veliki brod polako zaokreće, rezultati su naravno neizbežni. Vođenje javnih finansija ozbiljne države koja je kao takva priznata u ozbiljnom svetu, počevši od EU, pa do MMF, Svetske banke Rusije, Kine i mnogih drugih zemalja i organizacija, a posebno ozdravljenje javnih finansija je proces koji se ne dešava u jednom budžetskom ciklusu, a koji je po meni stigao do jednog logičnog epiloga nakon četiri godine snažnih reformi. Imamo uravnoteženi budžet i rast BDP.

Podsećam vas, ako ste zaboravili, govorio sam ako zaista želimo da jednom zauvek izađemo iz problema potrebno je neizbežno dozirati korake, a to su, da smanjujemo rashode, da ne zaboravimo ljude. Tako da povećamo prihode, a da ne ubijemo privredu, da stimulišemo produktivne aktivnosti, ali da ne gurnemo u propast grane koje su u problemima. Sada mogu sa sigurnošću da kažem, pa čak bih mogao mirno da završim svoje izlaganje i da zaključim sa tim da smo uspeli.

Ovaj budžet više nego ikad jasno upućuje na sledeću činjenicu – napuštena je praksa da se budžetske projekcije prave na osnovu nerealnih i netačnih pretpostavki. Budžetsko planiranje za 2018. godinu, a i za 2017. godinu, zasnovano je na, ne na realističnim, nego mogu da kažem, na vrlo opreznim pretpostavkama. Srbija zaboravlja na tradicionalne rebalanse u vreme bivših vlasti, kao i one u prvim godinama naše vlasti kad smo otklanjali posledice javašluka. Mi moramo to da priznamo. To nam govori, ne samo da realistično planiramo, nego da pored dobrog planiranja imamo i odgovarajuće poteze, tj. rezultate. To se odnosi kako na prikupljanje poreskih i ne poreskih prihoda, tako i na držanje rashoda pod kontrolom. Uostalom, priznanje iz ove oblasti smo dobili od institucije koja je veoma zainteresovana za ovaj budžet. Ne samo zato što ta institucija voli SPS ili SNS, premijerku ili predsednika, nego zato što se brine o poveriocima naše zemlje i njihovim interesima.

Kada vam MMF kaže da su postavke realne, a realizacija ohrabrujuća, onda ta procena dolazi od nekoga ko nema apsolutno ni jedan politički ili bilo kakav drugi razlog da nam ulepša stvarnost. Kada vam privreda počinje rasti posle godina kresanja deficita, znate da ste u pravu i da ste uspeli srednjeročno da uradite nešto za privredu, a ne samo za poverioce.

Znam da može bolje, uvek može bolje i mi ćemo biti uvek konstruktivni deo vladajuće većine. Kao što smo spremni uvek da saslušamo i svakog ko ima konstruktivne predloge, a ne ovakve kako smo imali prilike da čujemo. Problema i dalje ima, čekaju nas ozbiljni zadaci koji će imati konsekvence na budžet i utoliko mi je teže da razumem originalne analize, tako mogu da kažem, koje će imati i koje stižu od onih koji su uništili naše javne finansije.

Mogu da shvatim da ovo kritikuje neko ko nije vodio zemlju, ko nikada nije vodio Srbiju, ali mi zaista teško da prihvatim kritike koje dolaze od onih koji su dokazali da ne umeju da vode zemlju. A, mi smo imali prilike da se uverimo u to onoga trenutka kada smo bili deo vladajuće većine zbog evropskog puta, kada smo bili manjinski partner i kada je tadašnja Vlada dovela u pitanje održivost naših javnih finansija i uspela da nas dovede na rub tihog sukoba sa EU. Vrapci na grani znaju ono što je neosporno svakome ko ne želi da bude maliciozan, kolega. Nezaposlenost propada, budžet je u suficitu, padaju kamatne stope po kojima se refinansiraju dugovi, investicije i neto investicije su solidne i nema više bacanja novca u bunare koje su drugi iskopali.

Rado bih sada iskoristio neke, možda bih koristio manje konvecione indikatore, ali ću iskoristiti nešto što mi je parlamentarna budžetska kancelarija na moj zahtev i na zahtev mojih indikatora koje sam ja tražio i koji pokazuju na ozdravljenje, ne na ozdravljenje nego na zdravlje naših javnih finansija. Pa, ajde da pogledamo rashode za kamate kao deo ukupnog prihoda.

Od kako smo se značajno oslobodili kredita kojim su refinansirani deficiti od 2012. godine, i kada smo konačno uspeli da prikažemo sva skrivena zaduženja koje nije bilo u sistemu budžeta i statistike javnog duga, beleži se pad učešća kamata sa 13,3 % na 10% u ukupnom budžetu. Od kako smo platili sve garancije izdate forme radi, a koje su bile sakrivene, tj. sakriven je izdatak budžeta, mogu tako da kažem, učešće aktiviranih garancija u budžetu palo je sa 3,8 % na 1,2 %. U tom periodu smo rešili probleme nekih od najvećih privrednih sistema gubitaša. Naravno, nismo još rešili sve, priznajemo, ali smo rešili neuporedivo više nego neki drugi.

Rashodi na zaposlene isto padaju od 2014. godine, jer naravno time smo mogli odmah upravljati. Stabilizacija javnih finansija ne omogućava nam da plate stabilizujemo na 23% ukupnog budžeta. Toliko o nekakvom enormnom zapošljavanju o kome svi pričaju i o neverovatno plaćenim partijskim funkcijama.

Mogu da kažem da se mi ponosimo tim našim ljudima, jer oni su doneli rezultate, ali naši ljudi nisu članovi ni SNS, ni SPS, ni bilo koga drugog, nego cela javna uprava koja je dobro uradila svoj posao, bez obzira kome će ona svoj glas i kome ga daje na biračkom mestu. Mnogo nas izazova još čeka. Moraćemo vrlo brzo da rešimo stalni problem prebacivanja lopte sa jednog nivoa vlasti na drugi nivo vlasti, bilo to da su to pokrajine ili opštine. Nema brzih rešenja, naravno ni u ovoj oblasti. Kada budemo uravnoteživali naše javne finansije biće sve lakše da pošteno podelimo poslove i prihode u vertikalnoj podeli odgovornosti.

Naš dug opada, ali moram da kažem kada se posmatra to učešće, njegovo učešće u BDP, visi nam Damaklov mač, porasta kamatnih stopa nad vratom, ako dođe do promene u svetskoj privredi, a mi ne rešimo strukturne probleme do kraja. Zato je bitno da završimo prepakovanje naših dugova, napravimo strategiju otplate naših dugova, što i činimo jer idemo na srednji rok što povoljnije.

Moguće je da ćemo ako sredimo stanje javnog duga i uradimo strukturne reforme moći da razmišljamo o blagom deficitarnom rasterećenju privrede, posebno ako budemo imali bar dve godine stope rasta koje su iznad 2,5%. Mnogo je lepih očekivanja. Imamo uravnotežene finansije, možemo razmišljati naravno i o razvojnoj stavki. Smeši nam se u perspektivi smanjenje poreskih stopa i proširenje poreske osnovice. Završili smo sa ulogom vatrogasca, moram da kažem i vreme je da se stvara, a ne samo da se spašava.

Ja bih kao socijalista rekao da ova Vlada ima crveno svetlo kad za neracionalno trošenje, da smo zaista u plavom okeanu gde postoji mir, da imamo zeleno svetlo da budemo deo porodice uspešnih nacija, a da neko međustanje treptućeg žutog svetla, gde ne znamo ni šta hoćemo, ni gde nećemo, više nije na dnevnom redu.

Dame i gospodo narodni poslanici SPS podržava ovaj predlog budžeta jer, nas on nedvosmisleno vodi u pravcu koji je naš dugoročni cilj i cilj svih onih koje vole Srbiju i vide kao uređenu i prosperitetnu državu, tj. evropsku državu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Srbije ovo je najvažniji budžet i ovo je najvažniji zakon koji Republika Srbija treba da donese u jednoj godini. Ovo nam projektuje živote svima nama običnim građanima Srbije, kako ćemo živeti u sledećoj 2018. godini. Na osnovu ovoga se prave te projekcije. I na osnovu ovoga što je videla DS, SNS će nastaviti svoju šestogodišnju bahatu korumpiranu vladavinu i maltretiranje građana Srbije na svim nivoima.

Slušali smo pažljivo ministra Vujovića i njega izdvajam iz ovoga što sam rekao, imam zaista poštovanje prema njegovom minulom radu, ali razlika između onoga što ministar govori, između onoga što se nalazi u novčanicima, rezervoarima i frižiderima naših građana ja zaista ogromna. Predviđate rast gospodine ministre od 3%.

Možete li da nam kažete na osnovu čega predviđate rast u sledećoj godini na osnovu 3%, pošto ne mogu da verujem da ste ovde izrekli rečenicu da neće biti sledeće godine poplave, da neće biti suše, da neće biti vremenskih neprilika i to nam je već jedan, 1,5% rast predviđen za sledeću godinu.

Da li je moguće da mi u 2017. godini kreiramo budžet od kojeg zavisi život svih građana u Srbiji na osnovu vremenskih prilika ili neprilika. I kako vi to iz Vlade SNS znate kako će vreme biti sledeće godine? Da li možda imate čarobnu kuglu pa u nju gledate i tako kreirate budžet, a znate kako se zovu zemlje koje kreiraju budžet i stanje u budžetu u odnosu na vremenske prilike ili neprilike.

Ja nemam vremena za analizu svih ministara tako ću se dotaći teme vojske, i naravno, ministra Vulina, što je samo po sebi nespojivo, ali vidimo da vi iz SNS to možete, da spojite ministra Vulina sa vojskom.

Da li znate da 80% pripadnika Vojske Republike Srbije, ima manju zaradu, nego što je prosečna zarada u Republici Srbiji? Da li znate da 70% civila koji su zaposleni u Vojsci Srbije, ima prosečnu zaradu od 22 hiljade dinara. Ti ljudi koji rade, primaju platu svakog meseca, od 22 hiljade dinara su na ivici siromaštva, 72% ljudi napusti Vojsku Srbije na lični zahtev.

Samo prošle godine je 800 profesionalnih vojnika pobeglo iz Vojske, glavom bez obzira. To je politika SNS. Vojnicima ste smanjili plate, smanjili ste im penzije.

Zadužili ste zemlju za 10 milijardi evra za šest godina i jedino što mogu da pohvalim u budžetu ne da pohvali, ali vas razumem zašto to vi stavljate, pre svega ministar Vulin i vi iz SNS. Vi ste planirali izgradnju dva zatvora, dva nova zatvora, u Kragujevcu i u Pančevu.

Znam da razmišljate o budućnosti, gde ćete sedeti, da vam u zatvorima bude udobno.

Srbija je zemlja, na žalost u kojoj Naser Orić slobodno šeta ulicama Beograda, a napravili ste Vladu sa ratnim zločincem, Haradinajem.

Građani su sve siromašniji, a vi ste sve bogatiji i bogatiji. Hvala.

(Marijan Rističević: Lopove jedan.)

(Igor Bečić: Leči se.)

Gospođo predsednice, jel čujete šta mi dobacuju?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika, Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajuća. Tačno je da projektujemo život građana Srbije za 2018. godinu, ali je isto tako tačno da preprojektujemo sve one lopovske projekte koje smo imali do 2012. godine, od duga u budžetu Smederevske Palanke na četiri milijarde dinara, do mosta Đilasovog na Adi koji košta preko 600 miliona evra.

Šta kaže MMF za ovakav budžet? Kaže da je razvojni, da je napravio preokret u smislu zaustavljanja ekonomskog pada i devastiranja ekonomije Srbije.

Zbog toga je gospodin ministar finansija Dušan Vujović dobio od strane MMF i Svetske banke 4. septembra nagradu kao najbolji ministar finansija Srednje i Istočne evrope.

Nam je čast što imamo Vladu Srbije koja ima ovakvog ministra. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Vulin, izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.