Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, mislim da ste bili dužni da postupite u skladu sa članom 103. stav 9, čini mi se Poslovnika.

Prvo, i u prethodnoj reklamaciji Poslovnika, a i u onoj pre toga, da ne kažem da su narodni poslanici iz SNS maltene nazvani bednicima, jer radimo bedne stvari.

E, sad, mislim da je došlo i do kršenja člana 108. Poslovnika zato što naše cenjene kolege iz DS žele da nam onemoguće da učestvujemo u radu Narodne skupštine. NJima je to smešno. Oni nam zabranjuju da govorimo u Narodnoj skupštini. Oni bi hteli da nam zabrane da diskutujemo o zakonima. Oni bi hteli da nam zabrane da podnosimo amandmane. Oni bi hteli jednostavno da nam zabrane i da izađemo na izbore, samo tako bi mogli da nas pobede, da nas nema na izborima.

Oni smatraju da je njihova privilegija koju mi nemamo, jer smo građani drugog reda, tako su nas zvali u kampanjama. Građani prvog reda su građani koji podržavaju DS, pa to ste pričali. To bi hteli i ovde u Skupštinu da preslikaju. Ma, niste vi ni građani prvog reda. Ne postoje građani prvog, drugog i trećeg. Postoje građani Srbije oni su vam rekli koliko imate pravo da diskutujete, oni su vam rekli o koliko amandmana imate pravo da pričate, oni su vam rekli koliko ne možete da vladate. Zato što dok ste vladali sve ste upropastili.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Ne želite. Hvala.
(Goran Ćirić: Replika.)
Nemate prava na repliku, ovo je bila povreda Poslovnika.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ako smo se u načelnoj raspravi složili da je budžet najznačajniji pravni akt i ako smo se složili da ovaj budžet ima u istoriji Srbije najmanji deficit od 0,6%. Ako je stepen zaduženosti najmanji u istoriji poslednjih desetak godina, onda sve to moramo da dovedemo u kontekst da takav budžet u stvari jeste rezultat jednog krovnog zakona u fiskalnom poretku Republike Srbije, a taj krovni zakon je Zakon o budžetskom sistemu Republike Srbije.

Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije gde ja ulažem amandman u stvari definiše se priprema, donošenje, izvršenje budžeta Republike Srbije, to je ovaj budžet o kome govorimo već nekoliko dana i koji daje fantastične rezultate u vezi fiskalne politike, definiše se Fiskalni savet Republike Srbije kao nezavisna institucija koja pomaže, kako Skupštini Republike Srbije, tako i Vladi Republike Srbije da taj budžet izgleda što bolje i definišu se vanbudžetski fondovi koji treba da omoguće što efikasnije funkcionisanje države Srbije.

Kada pogledate šta mi hoćemo da promenimo. U stvari mi menjamo i govorimo o članu 2. Zakona o budžetskom sistemu koji se direktno odnosi na član 27e gde se definišu budžetska pravila, budžetska strategija i budžetski principi. Znači, ceo taj kontekst Zakona o budžetu, lokalnih zakona, Zakona o budžetskom sistemu koji je krovni doprinosi da država Srbija u svojoj fiskalnoj politici koja se definiše iz Republike Srbije, funkcioniše savršeno dobro, a najbolji dokaz za to svakako jeste fiskalni deficit od 0,6%.

Ovakvim amandmanima i ovakvom, pre svega, budžetskom politikom, fiskalnom politikom, mi ostvarujemo cilj, a to je stabilna, jaka i razvijena Srbija, a bez fiskalne politike Zakona o budžetskom sistemu koji ovako definisan u skladu sa evropskim zakonima, naravno da nema promena.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Kovačeviću.
Kolega Nemanja Šarović, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, ne bih se složio i mislim da je povređen član 103. Zašto? Svaki narodni poslanik ima pravo da ukaže na povredu Poslovnika, međutim, on je zaista dužan da obrazloži o čemu se ta povreda sastoji. Dužan je da navede član Poslovnika koji je povređen, ali mora na neki način svoje izlaganje dovesti u vezu sa tim članom Poslovnika za koji tvrdi da je povređen.

Prethodni govornik, gospodin Veroljub Arsić je zapravo više to koristio kao pravo na repliku. Pričao je o svemu i svačemu.

(Aleksandar Martinović: Veroljub Arsić nije prethodni govornik.)

Upravo kao prvo, podučite gospodu iz SNS da ne dobacuju dok ja pričam. Upravo objašnjavam na koji je način došlo do povrede Poslovnika. Odredio sam koji je član povređen, a sada vam objašnjavam na koji je način došlo do povrede. Povreda je i to što me ometaju, a Poslovnik brani da se bilo koji govornik ometa. Uredno sam zatražio reč, dobio je, pa podučite gospodu iz SNS šta treba da radi.

Dokaz da želja Veroljuba Arsića uopšte nije bila da ukaže na povredu Poslovnika. Vi Poslovnik niste povredili u tom trenutku kao predsedavajući, je činjenica da on nije tražio ni obrazloženje. E, tu je, da kažem bila ta povreda Poslovnika s vaše strane, jer ste bili dužni da date obrazloženje, odnosno da konstatujete da je došlo do zloupotrebe, pa onda poslaničkoj grupe SNS da oduzmete u skladu sa Poslovnikom dva minuta zbog te zloupotrebe. Ovako oni tvrde da njima neko ovde nešto zabranjuje, kažu zabranjuje im se da podnose amandmane. Ne, to je demokratska praksa i odlično je videti da poslanici vladajuće većine imaju toliko primedbi na rad Vlade, čak 20 amandmana na samo jedan član zakon. Zamislite koliko loše radi ta Vlada.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam.
Hvala vam na ukazivanje, na potencijalnu povredu Poslovnika, smatram da je nisam učinio jer je gospodin Veroljub Arsić na svoj način obrazložio zašto smatra da je diskriminisan zajedno sa nekim drugim kolegama od strane nekih drugih poslanika. Kao predsedavajući sam dužan da to naravno saslušam.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni o povredi? (Da)
Hvala kolega Šaroviću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik, Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, mislim da je došlo do kršenja člana 103. stav 1. Poslovnika, koji kaže – narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine, ako smatra da to nije u skladu sa odredbama ovog Poslovnika, a učinjeno na sednici Narodne skupštine koja je u toku i to neposredno po učinjenoj povredi.

Znači, vaše diskreciono pravo jeste da utvrdite da li sam ja u svojoj prethodnoj reklamaciji kršenja Poslovnika zaista to pravo zloupotrebio. Ali, u međuvremenu je govorio jedan moj kolega, tako da gospodin Nemanja Šarović nije imao pravo da nas ovde maltretira dva minuta i na to ste bili u obavezi da mu ukažete odmah.

Sad ću da vam kažem iz kojih razloga je to. Gospodin Nemanja Šarović je sebe 2010. godine proglasio stečajnim upravnikom SNS. Hoćemo li stenograme da čitamo? I dok je sprovodio stečaj nad SNS, izgubio je mandat narodnog poslanika, koji je uspeo da vrati tek 2016. godine. Tako da mu ja to ne zameram. Četiri godine je dovoljno da se zaboravi Poslovnik.

(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje o povredi Poslovnika? (Ne.)
Smatram da ga nisam povredio. Hvala.
(Nemanja Šarović: Po Poslovniku.)
Dobićete Kolega Šaroviću, samo molim vas da se ovo ne pretvori u jednu debatu između vas dvojice, između vas i gospodina Arsića, obzirom da reklamirate povrede Poslovnika, da nemate pravo na replike. Možda nekom drugom prilikom. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, povređen je član 107. koji kaže da je govornik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine i koji zabranjuje da se drugima obraća sa nepoštovanjem. Da li ste vi to čuli ili niste, da li ste bili koncentrisani ili ne, gospodin Arsić je rekao kako sam ja ovde nekoga maltretirao. Da li se vi osećate gospodine Marinkoviću maltretiranim?

Ja sam iskoristio svoje pravo u skladu sa Poslovnikom, govorio u skladu sa Poslovnikom i vi ste sami konstatovali da ga ni na koji način nisam prekršio.

Gospodin Veroljub Arsić je taj koji ima problema sa memorijom. Tokom 2010. godine ja uopšte nisam ni bio narodni poslanik. Postao sam narodni poslanik 29. decembra, koliko se sećam, 2010. godine ponovo. Ja nakon izbora 2008. godine nisam uzimao mandat, pa ga nisam mogao ni izgubiti, a što je neuporedivo bitnije, može se izgubiti poslanički mandat. Nije to ništa strašno, ali za razliku od Arsića nisam izgubio čast i obraz.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Molim vas, neću dozvoliti više da se stvarno ovakva rasprava vodi, nema smisla. Hvala.
(Veroljub Arsić: Po Poslovniku.)
Reč ima Veroljub Arsić po Poslovniku. Izvolite.