Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić i narodni poslanik Marijan Rističević.
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, ovim amandmanom želeo sam, s jedne strane, da se dotera pravno-tehnički ovaj član zakona, ako za to ima potrebe, što je i reagovala Vlada, a s druge strane, da podržim predlog Vlade da u vrste indirektnih javnih prihoda lokalnih samouprava se uvrste finansijska sredstva EU.

Kada su u pitanju sredstva EU, bivši režim dobijao je sredstva EU, ali većina tih sredstava je iscurila u džepove pojedinih njihovih ministara i drugih funkcionera. Dovoljno je da spomenem da je njihov ministar i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, citiram: „platio bilborde „Očistimo Srbiju“ više od pola miliona“, izveštaj Državne revizorske institucije za 2011. godinu, a objavila i „Politika“ 23. septembra 2012. godine. Taj isti ministar je citiram: „za oglašavanja u jednom dnevnom listu platio pola miliona evra“, izveštaj državnog revizora za 2011. godinu, a objavila „Politika“ 23. septembra 2012. godine. „Taj isti bivši ministar, bivšeg režima, bio je i predsednik Narodne skupštine, platio je za izradu sajta „Očistimo Srbiju“, verovali ili ne, 25.000 evra“, izveštaj državnog revizora. I na kraju, taj isti ministar bivšeg režima, bio je i predsednik Narodne skupštine, a koristio je i sredstva iz EU, citiram: „iz Fonda za zaštitu životne sredine koristio je sredstva za predsedničku kampanju stranke bivšeg režima“, izjava Mlađana Dinkića u ovom visokom domu 21. septembra 2013. godine u 15.20 časova.

Poštovani građani, nije čudo zato što su se njihovi ministri Saša Dragin, Oliver Dulić, Jasna Matić, Predrag Bubalo i Slobodan Milosavljević našli sa onu stranu brave. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, podnosilac amandmana. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, svojim amandmanom podržavamo, u stvari, stav Vlade. Ovde se radi o sredstvima EU. Država koju smo zatekli bila je država bez države. Država je složen i dugo pravljen proizvod i ne da se napraviti na brzinu.

Sredstva EU su posebno značajna za poljoprivredu. Kao neko ko se zalaže poljoprivrednu proizvodnju, preradu i energetiku iz poljoprivrede, kao neko ko se zalaže da ono što seljaci proizvedu na njivama, radnici prerade u fabrikama, da bude hleba i posla i za seljake i za radnike, moram reći da mi očekujemo iz IPARD-a značajna sredstva iz EU u poljoprivredni budžet.

Nama prigovaraju da su sredstva mala. Ja bih voleo da su veća, ali snaga privrede koja nam je ostavljena je bila takva da je teško bilo iscediti suvu drenovinu. S tim u vezi, 2006. godine stranke bivšeg režima su izdvajale 136 miliona evra za podsticaje u poljoprivredi, 2010. i 2011. godine to im je bio maksimum od 186 do 188 miliona evra. Mi smo izdvajali 2016. godine 309 miliona evra, ove godine 268 miliona evra, i to još nije završeno, za sledeću godinu smo planirali 281 milion evra i tu očekujemo rast od IPARD fondova. Verujem da pitanje poljoprivrede ujedno je pitanje demografije, da ta sredstva moramo iskoristiti da stvorimo Srbiju radnika i seljaka, Srbiju momaka i devojaka, Srbiju koja će biti na ponos i našim precima i našim potomcima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Rističeviću.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Mihailo Jokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani poslanici, hteo bih da pohvalim planiranje prihoda za 2018. godinu, da pohvalim zbog toga što u prihode nije ušla dobit javnih preduzeća, nije ušla dobit Narodne banke Srbije, znači, sve ono što će verovatno biti a ne mora biti, zato što je, rekao sam to jednom prilikom, prihod planiran na minimalnoj vrednosti i on će u svakom slučaju u realizaciji u 2018. godini biti veći, kao što je rashod planiran na maksimumu, tako da će razlika između prihoda i rashoda biti pozitivna i 2018. godina će se završiti sa suficitom, što će omogućiti da se ponovo povećaju i plate i penzije i da standard građana u 2018. godini bude mnogo bolji i na mnogo većem nivou nego u 2017. godini. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Jokiću.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Za razliku od prethodnih amandmana koji nemaju apsolutno nikakve veze sa članom zakona koji su predloženi, što je i Vlada u odgovoru zašto se amandmani ne mogu prihvatiti i napisala, naš amandman ima veze sa članom 3. Predloga izmena Zakona o budžetskom sistemu koji govori o finansiranju nadležnosti autonomne pokrajine, toliko da eventualno građani, ukoliko budu pratili objašnjenja kolega iz SNS-a i njihovih amandmana koji nemaju apsolutno nikakve veze sa ovim članom.

Mi smo stavili i naglasili potrebu da se transferima obezbedi nivo zagarantovan članom 184. Ustava Republike Srbije o visini budžeta AP Vojvodine. Svaki put kada se usvaja budžet vodi se rasprava o tome na koji način i da li je ispoštovana ova odredba Ustava. Različite se metodologije primenjuju, kao što se primenjuju različite metodologije i kod priče o dugu grada Beograda. Kada ovde poslanici iz vladajuće lopovske većine govore o dugu Beograda od milijardu i dvesta miliona evra ….
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas kolega Đurišiću.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
…onda to ne možemo da čujemo potvrdu visine tog duga ni od Fiskalnog saveta ni od ministra finansija.
Ne znam šta vas tu boli, koja reč? Vladajući režim ili lopovski? Ako može da bude lopovski bivši režim zašto onda ne može da bude vladajući lopovski režim, u čemu je razlika, poštovani predsedavajući?