Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Kovačeviću.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega Rističeviću.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi na selu poodavno znamo šta je rodna ravnopravnost. To je podela muke i žuljevite ruke.

Poljoprivreda jeste naša šansa, ali samo ako uporedo podižemo i prerađivačku industriju i energetiku. Poljoprivreda može da proizvede energiju potrebnu, bio dizel recimo, potrebnu za zasnivanje poljoprivredne proizvodnje primarne, ali takođe poljoprivreda može kroz stočarstvo i bio masu da proizvede električnu energiju, pomoću koje poljoprivredne proizvode, koje prave poljoprivrednici, ovi u preradi mogu da prerade u gotove proizvode.

Da bi povećali subvencije, morali bi imati prerađivačku industriju, da imamo odakle da uzmemo novac da bi ga uputili u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Građani treba da znaju, a i poljoprivrednici, da naše subvencije koje rastu iz godine u godinu sve više nisu samo u korist poljoprivrednih proizvođača, već u korist potrošača, u korist države, a posebno prerađivača, da budu sigurni pod kojim uslovima mogu da dobiju sirovinu.

Država je sigurna od mogućih vojnih i ekonomskih pritisaka, koji se ne daj Bože mogu ponoviti, a potrošači su uvek sigurni da će biti dobro snabdeveni.

Poljoprivreda može da napravi mnogo toga i 2012. godine bivši režim je izdvajao 19 milijardi, a mi danas izdvajamo 34 milijarde za poljoprivredu i ja se nadam da razvojem prerađivačke industrije, da će ubuduće to biti više.

Mi moramo biti vredni, posvećeni. Treba i da budemo složni, jer bi sloga bila već pola uspeha. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Rističeviću.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ivana Stojiljković

Zahvaljujem predsedavajući.

Ovim amandmanom predlažem da se članu 4. doda stav 2. koji kaže da rodna neutralnost izraza odnosi se i na stranca investitora, koji svojim poslovanjem podstiče ekonomski razvoj i okončanje siromaštva.

Republika Srbija intenzivno radi na razvoju ženskog preduzetništva, da li kroz domaće ili strane investicije. Ohrabrujuće je to što se i na čelu, ohrabrujuće za žensko preduzetništvo, to što se i na čelu Vlade, ali i na čelu Saveta stranih investitora nalaze upravo žene.

Ovaj savet, zajedno sa Vladom Republike Srbije, radi na sprovođenju preporuka i saveta iz bele knjige za jačanje poslovne klime.

Republika Srbija, Vlada Republike Srbije i predsednik, naravno, podstiče žensko preduzetništvo. Podstiču se inovativni start-apovi, sada trenutno u vrednosti od 100 miliona evra. Pored ovog novca, žene koje žele da pokrenu svoj biznis, odnosno preduzetništvo, dobijaće i adekvatne obuke, a ono što je cilj, da pored razvoja ženskog preduzetništva, radi se i na ravnomernom regionalnom razvoju. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aleksandra Tomić i Sonja Vlahović.
Reč ima prof. dr Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Predlog za član 4. da se doda stav 2. koji glasi da rodna ravnopravnost koja se odnosi na stranca, odnosno investitora, svojim poslovanjem podstiče ekonomski razvoj i implementaciju Agende 2030.

Upravo se nadovezujem na raspravu moje koleginice Stojiljković, koja je govorila upravo o žensko preduzetništvu kao jednom od razvojnih faktora Republike Srbije, ali ono što je važno, da sve više žena u svetu predvodi uopšte velike biznise i korporacije. Zbog toga je važno da kada govorimo o stranim investitorima ovde u Srbiji, negde podstaknemo prema Agendi 2030 tu rodnu ravnopravnost, odnosno sve veće uključenje žena u privrednom sektoru, pored onog političkog, sada govorimo o privrednom sektoru, i da to učešće žena negde bude podstaknuto sa naše strane upravo da žene, odnosno investitori koji dolaze, da te investicije predvode žene.

Cilj broj pet upravo govori, kada pričamo o Agendi 2030, o rodnoj ravnopravnosti. Među ciljevima pet postoji i niz podciljeva. To su: 5a, 5b i 5c koji govore upravo da se obezbedi i veća dostupnost finansijskim uslugama, ekonomskim resursima od strane žena koje bi trebale u budućnosti zaista da uzmu veliku ulogu kao donosioci odluka. Stoga smo smatrali za potrebno da ovakvom formulacijom u ovom amandmanu doprinesemo onome što Srbiju sigurno čeka. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Reč ima narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom se dodatno definiše rodna neutralnost izraza i on se praktično nadovezuje i nastavlja na prethodni član Zakona o strancima i odnosi se na stranca investitora.

Napominjem da je Srbija nakon sprovedenih strukturnih reformi i stabilizacije finansija prosto obezbedila makroekonomsku stabilnost. Sigurno je da su ovi činioci doprineli tome da se Srbija pozicionira kao povoljna destinacija za investiranje. Ispunjeni su ti neophodni preduslovi da se obezbedio i podstakao privredni rast.

I naše lokalne samouprave se ponašaju na sličan način. Dakle, odgovornim poslovanjem, stabilizacijom svojih finansija, slanjem poruke da su sposobne i spremne da brzo izdaju dozvole, da ispunjavaju svoje obaveze, da opremaju industrijske zone, šalju jednu drugačiju poruku investitorima i sigurno je da je ta poruka drugačije primljena, jer naši investitori sada svakodnevno razgovaraju sa čelnicima gradova i opština i spremni su da ulažu u otvaranje novih proizvodnih pogona i u otvaranje novih radnih mesta da bismo zajedno pokrenuli privredu.

U budžetu za 2018. godinu je opredeljeno 15 milijardi dinara za podsticaje privredi. Ovi podsticaji su se pokazali kao izuzetno dobar instrument za privlačenje investitora. Analize pokazuju da je ukupan iznos očekivanih javnih prihoda oko četiri puta veći od ukupnih odobrenih iznosa subvencija, tako da ovi podaci jasno ukazuju na opravdanost ovakvih mera podrške privredi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Reč ima narodni poslanik Srbislav Filipović.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, naravno, SNS vodi računa o rodnoj neutralnosti i rodnoj ravnopravnosti. To su civilizacijske, evropske vrednosti za koje se mi kao društvo i kao SNS zalažemo. Tu nema nikakve dileme. Naravno, i to da SNS, jedan moje kolega je govorio pre mene, ne piše zakone po narudžbi tajkuna, kriminalaca i mafije. Srpska napredna stranka piše zakone koji su po meri građana i po volji građana, po onome što je interes građana. Upravo u tome vidimo i ove zakone o kojima danas raspravljamo, o kojima prethodnih dana raspravljamo i o kojima ćemo raspravljati u budućnosti i sve ono što radimo ovde kao narodni poslanici SNS jeste u interesu i za dobrobit građana.

Kada dobijamo kritike na račun subvencija, kritike na račun toga odakle dolaze investitori, da li su strani, da li su domaći, to je potpuno svejedno. Neka ko god hoće u Srbiju dođe i neka otvara fabrike, samo da se zapošljavaju građani Srbije i da rade, da imamo veće plate, veće penzije, bolje uslove rada, bolju tehnologiju, savremeniju, modernizovanu državu, bolje i srećnije društvo. To je ono što je glavni interes i glavni cilj SNS. Hvala.