Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč?
Kolega Rističeviću, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, veliki srpski pisac Dučić je rekao – najgore je biti star, bolestan i siromašan. Nekima je smešno. Nemojte, gospodine Meho, samo vi o Dučiću.

Upravo ta nesreća je zadesila srpsko selo. Mi smo se devedesetih godina, dok smo podnosili na selu teret ekonomskih i vojnih pritisaka na našu zemlju, a samim tim i teret socijalnog mira, nadali, a to smo mi koji smo se borili za promene i obećavali, da će to posle 2000. godine selu i seljacima biti vraćeno. Nažalost, taj ugovor sa narodom, sa selom i sa seljacima nije ispoštovan i snašlo nas je ono što je Dučić rekao – stari, bolesni i siromašni. Umesto nama, „šteta“ je nadoknađena onima koji su se bogatili dok smo za vreme sankcija svi siromašili. Tajkuni su stekli po 30.000 hektara zemlje, samo njih trojica imaju 100.000 hektara zemlje.

Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje poljoprivrede više nije samo pitanje poljoprivrede i sela, već i demografije. Hiljadu i 200 naseljenih mesta ima manje od 100 stanovnika i obično su uzduž granice, Srbija se prazni. Zato vredi da se vrate oni koji su izašli iz naše zemlje, iako imaju strano državljanstvo, i da kroz preradu i ulaganje u poljoprivredu probamo da zadržimo postojeće stanovništvo, a poneko i vratimo. Da bi nam bilo bolje, dame i gospodo, mi sami moramo biti bolji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Stojiljković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Dušica Stojković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Aleksandra Tomić i Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Tomić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Amandman na član 6. govori upravo o statusu investitora, stranca i njegovom ulasku i boravku u Republici Srbiji. Ovim predlogom amandmana jeste da se uvede jedan poseban stav kojim želimo u stvari da skrenemo pažnju na sprovođenje Agende 2030 i to pogotovo cilja 10 koji govori o smanjenju nejednakosti unutar država i cilju 17 koji govori o globalnom partnerstvu u ekonomskom održivom razvoju.

Zašto je tema uopšte ovog amandmana takva kada govorimo o ekonomskom razvoju? Zato što ono što smo imali prilike da čujemo od samih investitora koji su ovde gotovo 18 godina, kao npr. Mitan holding kompanija u Smederevu koja se bavi skladištenjem naftnih derivata. Kada se stvori pozitivan zakonodavni ambijent i uopšte rešenja koja je dala Vlada Srbije od 2013/2014. godine, promenom mnogih zakonskih rešenja, upravo ovde u Skupštini, onda dobijamo odgovor investitora zašto su baš izabrali Srbiju, a to je zbog toga što imaju jedno stabilno poslovanje kada je u pitanju zakonodavni okvir, poreski sistem i oni koji smatraju da u Srbiji postoje mladi, obrazovani i vrlo vredni ljudi.

Upravo zbog toga je Mitan kompani odlučila, kompanija u Smederevu, da izgradi nov železnički kolosek i ranžirnu stanicu kojom će povećati svoje kapacitete, koje će imati pet procenata skladištenja ukupnih naftnih derivata za ceo region Srbije.

To su rezultati odgovorne vlade. To su rezultati svih ekonomskih reformi fiskalne konsolidacije. Upravo zbog toga strancima koji ovde dolaze da unaprede svoje investicije i kroz javno-privatno partnerstvo treba na određeni način definisati boravak u Republici Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Milena Turk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani ministre, ovaj amandman koji se odnosi na član 6. Zakona o strancima i ovim amandmanom se definiše ulazak i boravak stranaca koji su spremni da investiraju, odnosno ulože u našu zemlju. Važno je regulisati ovu oblast, jer investicije pokreću našu privredu, stvaraju uslove za razvoj gradova i opština i pokretanje svih krajeva. Veoma je značajno i na ovaj način sprečavamo mlade ljude da odlaze iz svojih mesta, sprečavamo gašenje naših gradova i opština i ključno je da se svi angažujemo i preduzima sve korake kako bismo privukli još investicija, stvorili još radnih mesta i obezbedili našim građanima da pošteno žive od svog rada.

Preduslovi su ostvareni i sigurno je da investitori to prepoznaju. Važno je da i naše lokalne samouprave budu spremne za saradnju, da ne budu inertne, da budu spremne da ispunjavaju sve svoje obaveze, da izdaju građevinske dozvole i sve ono što je potrebno da bi se pogoni otvarali i ljudi upošljavali. Ovo je važno za pokretanje naše privrede koja je na žalost godinama urušavana i radna mesta su zatvarana.

Srbija je zahvaljujući dobrim investicionim merama Vlade Republike Srbije uspela da privuče za samo tri godine oko sedam milijardi eura stranih investicija. Ovo je rezultat ozbiljnog odnosa države i prema investitorima i prema investicijama. Budžetom je predviđeno 15 milijardi dinara podsticaja privredi, a očekivano vreme za vraćanje ovih podsticaja kroz javne prihode je 14 meseci, što pokazuje jednu opravdanost planiranih sredstava budžeta.

Izuzetno je dobar signal za investitor to što je Srbija dobro pozicionirana na Duing biznis listi, lakoća poslovanja, odnosno zauzima 43 mesto i sigurno je da ovi parametri doprinose većem broju investicija u našoj zemlji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Srbislav Filipović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima kolega Filipović.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, u Srbiji je 2017. godine ušlo direktnih investicija negde oko 2,7 milijardi evra. To je veliki novac za našu zemlju. To je veliki novac za svaku zemlju, a posebno za Srbiju koja tek treba da se razvija, da otvara nove fabrike i nova radna mesta.

Zašto je važno ovih 2,7 milijardi evra? Tih 2,7 milijardi nisu zajedno sa nekim privatizacionim prihodima već direktno ulaganje u našu zemlju. Neki su se hvalili ranije sa privatizacijom Maksija, Miškovićevog Maksija, gde je Maksi prodat Delezu za cenu skoro negde oko 2 milijarde evra i oni su to računali kao investiciju u Srbiju. Znači, prodaju privatne kompanije su računali kao investiciju. To kod nas nije slučaj.

Ono što moram da istaknem, to je da je problem nataliteta nešto što je usko vezano za investicije, bezbednost, ravnomerni razvoj. Što naša zemlja bude bila ekonomski uspešnija, što više investicija budemo imali, što se Srbija bude ravnomernije razvijala, a to je slučaj u prethodnih, četiri, pet, šest godina da SNS i Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić vrlo brižljivo i rekao bih pažljivo gledaju gde treba investirati, gde treba pozivati investitore da ulažu, pogotovo u ona mesta u kojima decenijama fabrike nisu otvarane, gde je sve samo zatvarano, gde su ljudi bežali iz svojih gradova, sela i opština.

Po prvi put imamo u poslednjih 20, 30 godina da se baš tu otvaraju fabrike, tu se otvaraju radna mesta i imamo šansu da sačuvamo Srbiju i da nastavimo da je razvijamo, a jedan od preduslova jeste da nastavimo sa reformama i između ostalog da usvojimo ovakve zakonske predloge.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, već sam navodila značaj stranaca investitora na ekonomski razvoj i korišćenje privrednih potencijala i kako njihovo poslovanje u Srbiji doprinosi kvalitetnijem standardu. Navela bih i da je stranim investitorima za poslovanje u nekoj zemlji najvažnija politička stabilnost i sigurni i predvidivi uslovi za rad.

Srpska privreda je značajno popravila svoj finansijski rezultat velikim naporima uloženim u povećanje obima poslovanja ali i zahvaljujući tome što su smanjeni neto troškovi po osnovu kamata i kursnih razlika čime su ostvarene ogromne uštede. Takav rezultat predstavlja jednu od najboljih potvrda ispravnosti politike koji vodi NBS jer se tako stvaraju izvesnije perspektive da će preduzeća nastaviti da investiraju u postojeće ali i u nove poslove i time doprinositi održivom ubrzanju privrednog rasta.

Devizne rezerve koje predstavljaju važan činilac ekonomske odbrane svake zemlje od eventualnih spoljnih potresa ne samo da su sačuvane već su i povećane. Dinar je stabilizovan, inflacija stabilna, a poverenje stranih investitora i pojačana kupovina dinarskih hartija od vrednosti su još jedan uzrok jačanja srpske valute.

Svi ovi rezultati su zapravo plod hrabre odluke Aleksandra Vučića da prekine neodrživu ekonomsku politiku zasnovanu na lažnoj slici o precenjenim prihodima i potcenjenim obavezama. Prestali smo da unapred trošimo ono što nismo zaradili, a dobra ekonomska politika i dobri međunarodni odnosi nesumnjivo su doprineli da je poslovna klima u Srbiji danas daleko bolja nego pre pet godina, a privreda beleži stalni napredak. Strani investitori pozdravljaju sve što je učinjeno na ovom polju. Zahvaljujem.