Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem ministre.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, po amandmanu.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vrlo kratko. Dopala mi se diskusija koleginice koja je malopre govorila i dobro je što je imala hrabrosti da napadne i ministra i ovu Vladu i prethodnu Vladu, jer zaista je sramota da u ovom periodu, u ovom vremenu imamo takvu školu kakva je ta u selu koju je ona opisala, ali još jedna poruka ministru.

Ministre, vi ste očigledno sa tada predsednikom Vlade, Aleksandrom Vučićem, obilazili škole kad ste obećavali, odnosno kada je Vučić obećavao da će sređivati toalete i sve ostalo po školama i nije ovo jedina škola koju je koleginica opisala. Nažalost, još je dosta takvih škola, prošetajte malo i sredite to što pre. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvolite ministre.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ja sam izjavio pre godinu i sedam-osam meseci, kada sam uzeo mandat, da ću biti bar dva puta nedeljno van Beograda. I češće sam. Preko 70% opština sam, proverite, obišao, a škola na stotine. Svakako nisam mogao sve u jednom naletu, moram i ovde nešto da radim.

Ponoviću, više puta sam i ovde rekao, ne treba mi izveštaj dok ne vidim i s kim imam posla i kakvi su ljudi, nije samo zgrada u pitanju. Nemar je velika kategorija. Za malo vremena je urađeno mnogo. Ove godine će se sigurno taj rekord oboriti i sigurno novac dobijaju one ustanove koje sam ja obišao sa svojim saradnicima i video. A ranije je to sigurno išlo po nekim drugim, rođačkim i ko zna kojim vezama, pa se nekom radi 16-ti put nešto na zgradi, a ovo će stajati do sudnjega dana.

Pošto je to drugačije kad vidite, imate sve to u vidu i planu, imate neposrednu saradnju sa lokalnom samoupravom, bez obzira ko je na vlasti, znači, ja obilazim škole ko god vladao njima tamo na opštinama, gledam decu, zgrade, sve ono što je moj posao. Tako da me ne morate podsećati, ja to radim intenzivno, verujte mi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvljujem ministre.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege poslanici, ja sam na osnovu člana 161. stava 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podneo amandman na Predlog zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije.

Amandman u članu 1. Predloga zakona glasi – dodaje se stav 3, koji glasi: „Nacionalnim okvirom kvalifikacija se afirmiše sveukupan razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Ovaj amandman ima za cilj da dodatno definiše predmet ovog zakona. Stabilnost kursa dinara je od izuzetne važnosti za našu zemlju. Stabilan dinar podstiče privredni razvoj. Ono što hoću da naglasim je da smo zbog stabilnosti dinara bili u mogućnosti da iz budžeta Republike Srbije finansiramo izgradnju deonice auto-puta Srpska kuća-Levosoje, na Koridoru 10, koja će biti pokretač privrednog razvoja u opštinama Bujanovac i Preševo. Ključ privrednog razvoja je svakako politička stabilnost koju u ovim opštinama imamo.

Ja očekujem da se deonica na Koridoru 10 koju sam spomenuo, Srpska kuća-Levosoje završi za par meseci i da time podstičemo investitore da ulažu svoj kapital na jugu Srbije. Time stvaramo uslove za nova radna mesta, da omladina ima šanse da se zaposli, da stečena znanja prilikom školovanja primene konkretno u praksi i time pomognu široj društvenoj zajednici.

Republika Srbija je preko Službe Koordinacionog tela za opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa za stipendije dodelila 20 miliona i 556 hiljada dinara ili 312 stipendija, što po opštinama iznosi: Preševo – 174 stipendije, Bujanovac – 124 i Medveđa – 14. Studentske stipendije u iznosu od 10.649.470 dinara za 19 studenata na fakultetima Univerziteta u Novom Sadu ili 45 hiljada dinara mesečno, a studenti su takođe iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Mitroviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Igor Bečić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se gospodine predsedavajući.

U prilog neophodnosti donošenja ovog zakonskog rešenja, podneo sam amandman da se u članu 1. Predloga zakona doda stav 3. koji glasi: „NOKS-om se afirmiše sveobuhvatni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova vojske i policije“.

U svetlu ukupnih reformskih procesa u oblastima obrazovanja i ostvarivanja ciljeva postavljenih u razvojnim dokumentima Republike Srbije, neophodno je definisati nacionalni okvir kvalifikacije. Uspostavljanje NOKS-a koristiće svim zainteresovanim učesnicima iz sfere rada i obrazovanja, jer uspostavljeni okvir doprinosi obezbeđivanju kvaliteta, kako rezultata procesa rada, tako i stručnog obrazovanja i obučavanja.

Uspostavljanje NOKS omogućiće jedinstveno statističko praćenje obrazovanja, usklađivanje, evidenciju iz oblasti obrazovanja i zapošljavanja, kao i uporedivost sa drugim sistemima u Evropskoj uniji.

Korisnici NOKS su državne institucije, javne službe, fondovi, preduzeća, realizatori programa obrazovanja. Državni subjekti koji utiču na sistem obrazovanja i zapošljavanja imaju direktnu korist od uspostavljanja NOKS-a, a u delu planiranja razvoja ljudskih resursa, obrazovanja i zapošljavanja.

Kada govorimo o rezultatima, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u proteklim godinama napravili su rekordne rezultate u više oblasti.

Tokom 2017. godine policija je zaplenila 4,1 tonu narkotika, što je najbolji rezultat u poslednjih 10 godina, a zbog prodaje i držanja droge procesuirano je 1.668 osoba.

Zahvaljujući požrtvovanom i efikasnom radu policije, nastavljen je trend smanjenja stope kriminaliteta, te je u godini za nama izvršeno 91.283 krivična dela, što je najmanji broj u poslednjih 10 godina.

Gledajući ovaj period, počinjeno je najmanje krivičnih dela ubistava, dok je broj saobraćajnih nezgoda smanjen za 17%, odnosno na prosek u poslednjih 10 godina.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su 2017. godine ugasili, sprečili širenje 31.328 požara, izdali više od dva miliona pasoša, ličnih karata, vozačkih i saobraćajnih dozvola, a na graničnim prelazima izvršena je kontrola skoro 69 miliona putnika.

Takođe, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su učesnicima četvrtog i šestog razreda osnovnih škola održali 20.815 predavanja u okviru predmeta – osnovi bezbednosti dece.

Tim posvećenih profesionalaca Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodnoj godini danonoćno je radio za Srbiju i rezultati govore o tome. Zahvaljujem se.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Jelena Mijatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Mijatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, amandman koji sam podnela dodatno definiše predmet ovog zakona, sa posebnim osvrtom na prava deteta.

Obrazovanje dece, sticanje kvalifikacije i znanja koje je primenjivo na tržištu rada u stvari direktno utiče na smanjenje siromaštva.

Istraživanja UNICEF-a su pokazala da najveći broj dece u Srbiji koja završe osmogodišnju školu ne nastavlja školovanje i obično su to deca iz najsiromašnijih porodica, u kojima roditelji imaju najniže kvalifikacije. Obrazovanje jeste uslov za dugoročno rešenje problema siromaštva.

Istraživanja takođe pokazuju da veliki uticaj na postignuće u školovanju imaju socioekonomski status porodice, kao i demografski faktori. Nemoguće je ući u svaku porodicu ponaosob i uticati na uslove u kojima deca po prvi put saznaju o školi, o obrazovanju, o školovanju. Inače, u samoj porodici odnos dece prema obrazovanju veoma zavisi od roditelja. Kako onda uticati na motivaciju dece koja dolaze iz takvih porodica? Kako ih zainteresovati za nastavni proces? Promenom ambijenta u školama kvalitet motivacije u stvari predstavlja jedan od ključnih činilaca obrazovnog postignuća.

Zato želim da pohvalim Vladu Republike Srbije i Ministarstvo prosvete koji zajednički ulažu veliki napor i velika sredstva da adaptiraju, da obnove škole, da ulažu u tehničku opremljenost škola. Takođe bih veoma pohvalila uvođenje informatike kao obaveznog predmeta od petog razreda osnovne škole, jer smatram da u ovom veku digitalizacije je veoma bitno za buduće kadrove da budu informatički pismeni.

Kao član Odbora za prava deteta, kao i roditelj, u svemu što radim trudim se da jedan od prioriteta bude zaštita prava deteta. Mislim da je naša dužnost, ne mislim, smatram da je naša dužnost i obaveza da zaštitimo decu i njihovo pravo na obrazovanje. Deca jesu naša budućnost, ali su deca i naša sadašnjost. Mi sada prepoznajemo njihove talente, sada ulažemo u njihovo obrazovanje i sada gradimo budućnost. Zato smatram da je veoma bitno da u ovom zakonu stoji naglašeno pravo deteta. Zahvaljujem.