Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Nataša Jovanović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Jovanović, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poredeći ovaj zakon sa zemljama u okruženju, pre svega u zemljama bivše Jugoslavije, dolazimo na to da to nije Nacionalni okvir kvalifikacija Srbije, već okvir kvalifikacija kako to traži tržište EU i kako to zahtevaju sistematizovana zvanja po Bolonjskoj deklaraciji i opet dolazimo na to, gospodine ministre, da u osnovi budući poslodavac, evo navešću kroz jedan primer, baš je tu i jedan kolega koji je doktor elektrotehnike, ali on je to verovatno po normalnom hodu, što se kaže, završio u redovnim studijama na elektrotehnici i sad imate situaciju da je neko studirao, završio osnovne studije iz matematike, da je na master studijama bio na nekom sasvim drugom fakultetu, na informatici, i onda je došao na Fakultet elektrotehnike i tamo doktorirao. Šta će taj neko da bude za budućeg poslodavca, to je sada veliko pitanje?

Imate još drastičniji primer, da je neko završio osnovne studije iz biologije, da je posle toga išao na master studije, što mu Bolonja daje za pravo, na pedagoški fakultet i stekao ta zvanja iz pedagogije i na kraju je odlučio da ipak zbog unapređenja svog informatičkog znanja, što je danas imperativ za XXI Vek, završi doktorske studije na elektrotehnici.

To su zaista ključna pitanja za buduće poslodavce, koja ovaj zakon neće da reši, jer poenta je u tome šta poslodavac traži, a šta tržište rada u Srbiji danas ima da ponudi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, naša poslanička grupa je podnela 31 amandman na predloženi zakon i ovaj zakon bi možda imao smisla da su neke predradnje, u smislu reforme obrazovanja u prethodnih šest godina urađene u Republici Srbiji.

Dakle, ovaj zakon tačno je da predstavlja usaglašavanje sa evropskim standardima i sa evropskim regulativama, međutim mi u ovom slučaju, kad govorimo o obrazovanju, želimo da postavimo krov na kući a da nismo napravili ni zidove.

Želim reći da mi nismo za poslednjih šest godina uspeli da naš obrazovni sistem u Republici Srbiji stavimo na zdrave noge. Dakle, nismo napravili sistem koji će na neki način moći da oceni vrednost i verodostojnost svih onih diploma koje se stiču u Srbiji.

Imali smo priliku da vidimo u prethodnim godinama kako to izgleda sa brojnim kupljenim i plagiranim diplomama koje imaju istu vrednost i isti značaj u našem obrazovnom sistemu i našoj Republici, kao i oni ljudi koji su stekli prava zvanja i znanja na relevantnim ustanovama.

Dakle, svi su u istom košu i bez obzira da li je neko stekao obrazovanje na enkom privatnom fakultetu, ili je kupio diplomu, plagirao doktorat, šta god je uradio, on ima apsolutno istu težinu kao i neko ko je morao poprilično da se namuči za to. To je nešto što je problem da i ovaj zakon koji je sada predložen ne može dati rezultate.

Dakle, nije dovoljno samo usaglasiti sa evropskim regulativama naše postojeće zakonodavstvo, već je potrebno i nešto uraditi. Apsolutno se ništa nije uradilo u prethodnih šest godina iz oblasti obrazovnog sistema.

Podsetiću vas da deca koja su se rodila kad ste vi došli na vlast, danas imaju šest godina, sledeće godine polaze u školu i krenuće ponovo po jednom obrazovnom sistemu koji neće moći njima da garantuje svetlu budućnost.

Ovde u ovom zakonu, ono što je posebno problematično, uvodite i Agenciju za kvalifikacije, iako je jedno od obećanja bilo još 2012. godine, da će se smanjiti broj agencija, da će se smanjiti broj radnih tela koja se plaćaju sredstvima budžeta. Dakle, ne da niste smanjili, vi još povećavate broj agencija i broj radnih tela i ovo će biti dodatni trošak za Republiku Srbiju i za nekog ko će još moći da… Zapravo, biće dobro za one koji će u ovoj agenciji raditi i koji će primati nekakvu nadoknadu, pritom bez ikakvih kriterijuma ko će tu moći da radi, kolika će mu biti plata, koliko će biti zaposlenih. To u ovom zakonu ovde se ne vidi.

Takođe, što se tiče i Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija Republike Srbije, tu nema nikakvih kriterijuma za izbor članova, a itekako je taj Savet važan, jer on predlaže standarde kvalifikacija za sve nivoe Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije.

Naravno, ovaj zakon, kada bi se o njemu ozbiljno raspravljalo, mogao bi da ima smisla, ali vi želite da nastavite sa praksom koju smo imali u prethodnih nekoliko meseci, odnosno u prethodne dve sednice.

I dalje se nastavlja praksa da se izbegava ozbiljna diskusija po zakonskim predlozima. Danas je SNS po ovom zakonu podnela preko 380 amandmana. Dakle, poslanici vlasti podnose amandmane na zakon koji predlaže Vlada? To se nikada nije dešavalo sve do onog trenutka kada ste prošle godine izbegli raspravu o budžetu na isti način, na prošloj sednici isto tako i sada želite da sa 380 amandmana, koje podnosite vašoj Vladi, obesmislite raspravu i rad u ovom parlamentu.

Dakle, ovo su važni zakoni. Radi se o obrazovanju, radi se o budućnosti naše dece. Nemojte da srozavate ugled ove institucije. Nemojte građanima koji su vam dali poverenje da sedite u ovim klupama, da zastupate interese njihove, da im se na ovaj način rugate. Nemojte ovu praksu da nastavljate.

Ja ću predložiti kolegama da, ukoliko se nastavi ova praksa sa besmislenim amandmanima, gde se vi ovde takmičite ko će se više dodvoriti vašem stranačkom rukovodstvu, gde organizujete takmičenje za čitalačku značku, ako se to nastavi…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Aleksiću, da li možete malo o svom amandmanu?
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
…nema smisla učestvovati u ovakvim raspravama.
Predložiću uopšte u opoziciji da se ne učestvuje u radu, jer to bi vama verovatno najviše odgovaralo, da mi napustimo salu, a onda vi između sebe čitajte jedni drugima sastave koje ste dobili…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu, kolega Aleksiću.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
… hvalite se i govorite kako ste pametni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu. Vređate dostojanstvo svojih kolega tako što njihove diskusije nazivate čitanjem literalnih radova.
Da li želite da vam pojasnim?
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Ja ću, gospodine Arsiću, vas danas podsetiti kada budemo čuli neke od tih radova…