Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marjana Maraš. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji smo zajedno podneli narodna poslanica Mirjana Dragaš i ja, odbijen je sa obrazloženjem da nije suštinski već se radi o drugačijoj jezičkoj formulaciji. Upravo zbog te jezičke formulacije smo i podnele ovaj amandman, jer želim da ukažemo na neophodnost negovanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma.

Predlog zakona o nacionalnom okviru klasifikacija Republike Srbije smatramo da nadograđuje već postojeću zakonsku regulativu, a mi iz poslaničke grupe SPS smatramo i da je kontinuitet zakona koji je u mandatu kada je naš ovlašćeni predstavnik bio i ministar prof. Žarko Obradović, kada je doneo sedam zakona i pored zakona i Strategiju obrazovanja, da nastavljamo sa kontinuitetom i donošenjem zakona koje ste vi obrazlagali ovde u Skupštini.

Ono što želim da pohvalim, poštovani ministre, da pored ove zakonske regulative, konkretno u opštini Vrbas, radi se na rekonstrukciji mnogih škola. Vi ste bili prisutni kada smo obilazili radove, rekonstrukcija je bila osnovne škole „Petar Petrović NJegoš“, radi se o Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Pored ove škole, dobili smo sredstva za još dve, jedna je osnovna škola „Jovan Jovanović“ u Zmajevu, a druga je gimnazija „Žarko Zrenjanin“ u Vrbasu. To je gimnazija koja je jedna od najstarijih prosvetnih ustanova ove vrste u našoj državi.

Pored toga, uz pokrajinska sredstva koja smo dobili iz pokrajinskog budžeta za sanaciju sanitarnih čvorova i za ulaganje u energetsku efikasnost, zaista sve pohvale ministre. Pored zakonskih regulativa i izmena zakona i novih zakona koje donosite, brine se i o tome kako i u kojim uslovima nam deca pohađaju školu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Želim da glasom „za“ podržim amandman koleginice Mirjane Dragaš i Marijane Maraš i da posvetim od vremena ovlašćene predstavnice poslaničke grupe nekoliko minuta ovoj izuzetno zanimljivoj temi, baš zato što je u pitanju Ministarstvo prosvete.

Naime, koleginice su predložile da se reč: „deskriptori“ zamene sa rečju: „opisivači“, argumentujući korišćenje stranih reči ili oblika stranih reči u našem jeziku, a pogotovo u zakonima.

Zašto ću glasati za i zašto podržavam? Zato što je prva, na primer, stvar, onda bi nam, na primer, „transkriptori“ bili „prepisivači“, pa bi bila uvreda transkriptoru. Ali, smatram da je tema jako važna, zato što tu vidimo u čemu imamo problem. Jezik je čudo. I ako imate reči na nekom drugom jeziku, koje ne možete jednom rečju da prevedete prirodno u sopstveni jezik i u sopstveno društvo, to znači da ili to što postoji ne postoji ni u imaginaciji, kao veštice, vile i ostalo, ali ne postoji ni u realnosti. Ilustracija za to vam je reč: „akauntabiliti“. To ne možete da prevedete jednom rečju, zato što morate da opišete šta znači odgovornost nekog na javnim poslovima. Kome on odgovara?

Tako i deskriptori, kao reči koje u evropskom okviru kvalifikacija stoje sasvim prirodno, jer tamo se zna ko šta radi, odjedanput se pojavljuju ovde. Ja ne znam da li je najbolja reč „opisivač“, ali znam da to mora da bude tema vašeg ministarstva, naših odbora, u javnosti, šta su reči u našem jeziku za stvari koje kod nas ne postoje ni u realnosti, ni u imaginaciji, ali želimo da ih stvorimo.

Kada pogledate sa te tačke gledišta, nadam se da razumete moju argumentaciju zašto ću glasati za amandman, pogotovo zato što i obrazloženje kaže da se ne prihvata, jer nije suštinski. A onda se onaj drugi ne prihvata zato što je suštinski.

Nemam ton kritike ni za one koji pišu članove zakona, niti za sve nas koji mislimo da smislimo neko bolje rešenje, ali će nam se u godinama pred nama taj projektni jezik Evropske unije, koji ja kritikujem godinama, jer je neslušljiv, jer ne možete da razumete kada počnu da pričaju projektnim jezikom, jer je to ono, neko priča udobno, sigurno, imaćemo problem sa tim jezikom projektnim jezikom Evropske unije, kao što imamo problem, recimo, sa ovom rečju „deskriptori“. Ako znamo šta će oni raditi, onda, zašto ne umemo da nađemo reč kojom će na našem jeziku biće jasno šta će raditi?

Ne mislim ja da će moje glasanje „za“ promeniti išta u stavu Ministarstva, ali, ovo su važne stvari, bar kad je ovo ministarstvo u pitanju. Ali, inače, stil i jezik kojima se pišu zakoni, je važan za sve nas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne)
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Stefana Miladinović i narodni poslanik Miletić Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Miladinović, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Stefana Miladinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala vam, predsedavajući.

Uvaženi ministre, saradnici iz Ministarstva prosvete, u pitanju je tehnički amandman kojim se vrši preciziranje navedene zakonske odredbe na nešto drugačiji način.

No, bez obzira što ovaj amandman nije prihvaćen, ja bih iskoristila ovu priliku da pohvalim ne samo ovaj zakon nego i druga dva zakona iz oblasti prosvete, kojima se unapređuje, promoviše i ocenjuje sistem obrazovanja u Republici Srbiji.

Uvidom u obrazloženje Vlade vidimo da je na ovaj zakon Vlada prihvatila 17 amandmana i verujem da će oni poboljšati tekst samog zakona, jer ovaj Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija koji, kao što smo imali priliku da čujemo, čekamo decenijama u Narodnoj skupštini, je inovativan, on povezuje učenje i sticanje znanja i stavlja u funkciju rada i mogućnosti zapošljavanja na jedan sistematičan način.

Kao što sam rekla, ovo je izuzetno važan zakon, koji će svakako uticati i na privredu, ali i na profesionalni razvoj svakog pojedinca u Srbiji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima kolega Miletić Mihajlović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, rekao bih da je naslov zakona sasvim odgovarajući i da on tačno precizira suštinu materije kojom se bavi.

Drugo, sam član 1. apsolutno nas uvodi u materiju ovog zakona i na precizan način ga definiše.

Veoma je važno da ćemo mi ovim zakonom urediti jedan nacionalni okvir koji predstavlja deo evropskog okvira kvalifikacija i samo na takav način možemo da budemo inkorporirani u evropski prostor obrazovanja, jer bez toga nemamo šta da tražimo. Mi moramo da budemo jedinstveni deo tog prostora.

Zato, gospodine ministre, imate našu podršku u svemu onome što činite da upodobite i zakonsku regulativu i čitav sistem obrazovanja sa onim što jeste obrazovanje na širem prostoru, odnosno na evropskom prostoru.

Kada je reč o ovom amandmanu, on je takođe, kao što je rečeno, tehničke prirode i možda on doprinosi jezičkoj preciznosti formulacije koja objašnjava predmet zakona. Zapravo on glasi da u članu 1. stav 1. ispred reči: „nivoa kvalifikacija“ dodaje se reč: „određenog“, u nastavku bi bilo – nivoa kvalifikacija.

Mislim da nije sad to od suštinskog značaja. Ovaj član 1. na prilično dobar način objašnjava Predlog zakona, čime se on bavi i u svakom slučaju, usvojili ga vi ili ne, imaćete našu podršku, gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 1. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije definiše predmet samog zakona, koji pored utvrđivanja svrhe, ciljeva i principa Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije, zatim vrsta, nivoa i načina sticanja kvalifikacija, obuhvata i formiranje novih organizacija nadležnih za primenu i razvoj Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije.

Amandman koji sam podnela na član 1. Predloga zakona upravo se odnosi na ove organizacije.

Ovim amandmanom u članu 1. stav 1. Predloga zakona tražimo brisanje teksta. Znači, organizacije nadležne za primenu i razvoj novca, upravo zbog toga zato što bi pomenuta organizacija bila samo još jedna ustanova koja bi bespotrebno opterećivala budžet.

Amandman koji smo podneli je u skladu sa stavom SRS, koji je jasan i nedvosmislen kada je u pitanju formiranje raznoraznih organizacija i državnih agencija koje samo troše ogromne pare građana Srbije.

Mi smo protiv formiranja ove organizacije, jer u oblasti obrazovanja je i onako prevelik broj i raznoraznih institucija čije se nadležnosti preklapaju što bi stvorilo dodatnu zbrku. Hvala.