Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 26.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

3. dan rada

26.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predsednika ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodi poslanici: Marija Obradović, Aleksandra Tomić, Dubravka Filipovski, Elvira Kovač, Žarko Obradović, Aleksandar Stevanović, Aleksandar Šešelj, Dejan Radenković i Muamer Bačevac.
Nastavljamo zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima akata od 1. do 13. tačke dnevnog reda.
Nastavljamo po listi prijavljenih za diskusiju.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite, koleginice Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem poštovani predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas je pred nama set predloga zakona iz oblasti odbrane i Vojske Srbije, koji će regulisati pitanja od izuzetnog značaja za odbranu i Vojsku Srbije, ali i za pripadnike Ministarstva odbrane.

Poslanička grupa SNS i u ovim oblastima podržava politiku Vlade i kvalitete koji su određeni od Ministarstva odbrane, a samo neki od njih su unapređenje operativnih i funkcionalnih Vojske Srbije, poboljšanje standarda pripadnika Vojske, ali i održavanje i nabavka vojne opreme.

Tek posle 2012. godine može da se kaže da odbrana i Vojska dobijaju izgled i značaj koji im pripada. Ako uzmemo prošlu godinu, 2017. godina je jako bila uspešna za Ministarstvo odbrane i ja pre svega želim da istaknem projekat izgradnje stanova za potrebe pripadnika Ministarstva odbrane.

Takođe, završeni su nacrti i strategije Nacionalne bezbednosti i odbrane i usvojeni planovi dugoročnog razvoja sistema odbrane. Samo u 2017. godini primljeno je više od 1.000 profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije. Sprovedene su obuke sa preko 2.000 lica iz rezervnog sastava jedinica i komandi Vojske Srbije.

Politika vojne neutralnosti je takođe politika koju podržava poslanička grupa SNS. To je pre svega važno zbog naših građana kojima ratovi nisu potrebni, već politika mira, politika stabilnosti, dakle, politika vojne neutralnosti. Ali, sa druge strane, dajemo podršku i razvoju i modernizaciji i jačanju naše Vojske i bezbednosnih kapacitet jer želimo da u svakom trenutku naši sugrađani budu zaštićeni.

Složićete se, ministre Vulin, da ne smemo da zaboravimo period do 2012. godine i katastrofalno loše stanje u ovom resoru, koji je tada bio u rukama Dragana Šutanovca, koji je kao namerno želeo da radi isključivo na uništenju svih vojnih kapaciteta.

Setimo se samo koliko je tenkova tada uništeno, ali vi ste već o tome govorili juče, pa se ne bih ponavljala, a i tada je moglo da se radi na razvoju i na modernizaciji i odbrane i Vojske Srbije kao što se to radi danas.

Moram da kažem upravo u tom periodu, tačnije 22. oktobra 2010. godine, je nastao i problem za grad Niš. Danas su na protestima u tom gradu najglasniji oni koji su taj problem i napravili i koji su do tog problema i doveli. Tada je zaključen štetan ugovor po Ministarstvo odbrane i pod grad Niš. Kada je grad Niš preuzeo obaveze i to kao nadoknadu za prenos prava korišćenja Aerodroma i kasarne „Bubanjski heroji“.

Te obaveze do danas nisu izvršene, te obaveze nisu bile izvršene ni u tom periodu i te obaveze svakako smatram da neće moći da budu izvršene ni u narednom periodu jer su procenjene na više od 65 miliona evra koje grad Niš u ovom trenutku nema. Nije imao ni tada.

Između ostalog, trebalo je da se izgrade stanovi za potrebe pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a podsetila bih da su samo 32 stana dodeljena.

Sada je rukovodstvo Niša usvojilo preporuku Vlade da se Aerodrom vrati Republici Srbiji. To su naravno odmah iskoristili propali političari kojima su ostale samo plastične pištaljke i šetnja ulicama grada. Oni ljudi koji ne misle na Niš, oni ljudi koje ne vole Niš, oni ljudi koji žele da smo iskoriste medijsku pažnju i nešto malo minuta u medijima kako bi gorak ukus od poraza na svim izborima mogli malo da ublaže jer njihovi rezultati na izborima počinju uglavnom nulom i zarezom.

Sa druge strane, grad nema para za modernizaciju Aerodroma, a Vlada Republike Srbije će nastaviti sa ulaganjima. Aerodrom će se dalje razvijati. Vlada je samo u poslednje tri godine čak osam miliona evra uložila u grad Niš. Dakle, 3,6 miliona evra je Vlada Republike Srbije u poslednje tri godine uložila u grad Niš.

Mogu na proteste u Nišu samo da pozivaju oni ljudi koji ne vole Niš i samo ljudi koji ne žele da Niš postane centar Balkana, a sada ima najveću šansu za to.

Što se tiče putnika, moram i to da kažem, putnici će putovati pod istim uslovima što se tiče cene sve do 2021. godine jer su na taj period zaključeni ugovori sa kompanijama.

Na kraju, iskoristiću priliku da vama ministre i pripadnicima Vojske Srbije čestitam Dan Vojske Srbije koji je bio 23. aprila, a da koleginice i kolege pozovem da podržimo ove predloge. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte i dnevnog reda ove sednice.
Reč ima narodni poslanik Maja Videnović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala gospodine potpredsedniče.

Gospodine ministre, gospodo iz ministarstva, iz Vojske Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, imamo 13 važnih zakona koji govore o tome kako će nam izgledati BIA, Vojska Srbije, policija i mnoge druge stvari. Mi o tome razgovaramo u objedinjenoj raspravi koja nas onemogućava s obzirom na vreme koje imamo da se zbog svega onoga što ste uputili poslanicima, Narodnoj skupštini na način koji nas obavezuje da o tome odgovorno govorimo.

Mi smo podneli veliki broj amandmana u nadi da ćemo o njima imati priliku da razgovaramo kada budemo imali priliku da govorimo o pojedinostima. Ta nada je naravno kao i svaki pokušaj da ovaj parlament bude parlament a ne igračka SNS, Aleksandra Vučića. Poslanici vlasti su i ovaj put podneli nebuloznih stotine amandmana koji onemogućavaju poslanike opozicije, ne poslanike opozicije nego građane da čuju o čemu se ovde radi, tako da će ovo vreme koje mi stoji u raspravi u načelu samo u nekoliko akcenata govoriti o nečemu što smatram najvažnijim u ovom trenutku, a to je Zakon o BIA.

Kada govorimo o tom zakonu vrlo je važno kao odgovorni ljudi i ministre ja od vas očekujem i ne samo ja, nego i građani Srbije i javnost da nam odgovorite na nekoliko važnih pitanja. Taj zakon je po hitnom postupku upućen u parlament Srbije 31. avgusta 2017. godine sa neverovatnim obrazloženjem, koje su svi narodni poslanici dobili ovde i zbog interesa javnosti to obrazloženje moram da pročitam.

Dakle, predlaže se da se ovaj zakon donese po hitnom postupku, s obzirom da bi u protivnom bila dovedena u pitanje mogućnost BIA da delotvorno zaštiti ustavno uređenje i bezbednost Republike Srbije, a to bi moglo da ima štetne posledice po bezbednost građana i ostvarivanje i zaštitu njihovih sloboda i prava.

Ovako nešto apsolutno uznemirava, ne svakog narodnog poslanika, nego građanku i građanina Srbije. Ovako nešto kada sa ovakvim obrazloženjem u avgustu 2017. godine pošaljete da je potrebno da se menjaju članovi odredbe određenih članova Zakona o BIA i da nakon toga, sada se nalazimo u aprilu 2018. godine, i dalje po hitnom postupku. Ja vas molim da kažete na koji način je Republika Srbija bila ugrožena, na koji način je sačuvana bezbednost građana i građanki, i ustavni poredak, što je, između ostalog, posao ove agencije ili je možda moguće da je i ovo jedna od stvari o kojoj Vlada ne govori istinu građanima Srbije i narodnim poslanicima?

Ukoliko je jedini razlog da se menja po hitnom postupku zbog ugroženosti i potrebe da se sačuva bezbednost građana i ustavni poredak, činjenica da se suština ovog zakona odnosi i zapravo radi o samo jednoj jedinoj stvari, a to je da direktor BIA, gospodin Gašić, žao mi je što nije ovde i što se ne usudi da odgovori na ova pitanja, dobija ovlašćenja koja prevazilaze sva ona ovlašćenja koja imamo u uporednoj praksi, sva ova ovlašćenja koja su prethodni direktori imali.

Dakle, ugrožena je bezbednost, po hitnom postupku se upućuje Zakon o BIA zato što i kaže se građanima – ako ne usvoje narodni poslanici ove izmene BIA neće biti u mogućnosti da na adekvatan način u skladu sa zakonom radi ono što joj je posao, a posao je, između ostalog, da štiti bezbednost građana, da štiti Ustavom utvrđeni poredak.

Dakle, ustavni poredak i bezbednost i prava i slobode građana zavise isključivo od povećanja ovlašćenja direktora BIA, kome se u nekoliko članova, koji su predmet ovih izmena o kojima mi govorimo, se isključivo i samo povećavaju nadležnosti i ovlašćenja direktora Agencije, od toga da ne mora da raspisuje konkurs, od toga da je on taj koji će utvrđivati koeficijente za plate, od toga da je Bratislav Gašić, direktor BIA, posebno on, ali i bilo koji, on će odlučivati o tome da li neko ima potrebne kvalifikacije, on će odlučivati o tome na koji način će se ljudi stručno usavršavati, on će odlučivati o tome na koji način će ljudi naknadno napredovati u strukturi BIA.

Čovek, bilo koji čovek, znate, kada povećavate ovlašćenja u bilo kojoj oblasti, bez da se povećava prostor za kontrolu, u bilo kojoj oblasti, a posebno u BIA, gde je neophodno da postoji civilna kontrola takve službe, to je Agencija koja, podsećam vas, nije odgovorila i nije zaštitila građanina ove zemlje, kako i vi govorite, lidera opozicije Olivera Ivanovića, koji je 10 dana pred smrt otišao u prostorije BIA i sopstvenu državu obavestio o ozbiljnim pretnjama koje su se, nažalost, ispostavile kao istinite.

Znači, neophodno je da se promeni zakon tako što će se povećati ovlašćenja direktora Agencije, koji će moći da zapošljava, da određuje koeficijente, da nagrađuje itd. I zbog toga, ako se to ne uradi, BIA neće biti u mogućnosti da na adekvatan način štiti poredak.

To je nešto što apsolutno zahteva vaše odgovore i očekujem i od vas, gospodine Vuline, ukoliko ste u mogućnosti, i gospodina Gašića, čije trenutno odsustvo ga neće abolirati od toga.

(Narodni poslanici SNS dobacuju.)

Gospodine Arsiću, nadam se da ovom prilikom možda čujete dobacivanja koja svakako mene neće dekoncentrisati, ali će ostati u stenogramu, kao jedna od stvari koju vi navodno niste čuli.

(Predsedavajući: Koleginice, nije bilo dobacivanje da vas ometa, nego da ne napravite grešku, zato što jedino ovoj Narodnoj skupštini može da se obrati ministar, ne može direktor nijedne Agencije.)

Ovo je duhovit pokušaj.

(Predsedavajući: Nije duhovit pokušaj.)

Jeste, nažalost, samo duhovit pokušaj.

(Predsedavajući: Nije uopšte duhovit.)

Da li možete da mi dozvolite da nastavim?

(Predsedavajući: Nastavite.)

Samo nekoliko drugih stvari, dakle, sva moć koja se ovim izmenama Zakona stavlja u ruke direktoru BIA, sva ta dodatna moć sa druge strane nema za posledicu dodatnu kontrolu ovog procesa, koja se stavlja u ruke jednom čoveku, Agencija koja štiti bezbednost građana Srbije i ustavni poredak se daje u ruke čoveku koga je na tu poziciju jedino, po rečima predsednika Srbije i molim vas da me u tom smislu ne prekidate, zato što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao – naravno da će Bratislav Gašić biti direktor BIA zato što je strpljivo čekao godinu i po dana bez ikakve funkcije.

Dakle, direktora BIA je kandidovalo strpljenje, jer je čovek preživeo godinu i po dana bez funkcije sa jedne strane, a sa druge strane se poslanicima i građanima govori …

(Predsedavajući: Koleginice, vratite se na temu. Tačka dnevnog reda nije izbor direktora Agencije.)

Molim vas da me ne prekidate. Govorim o izmenama Zakona. Ako niste u stanju da pratite tok misli, molim vas da se skoncentrišete.

(Predsedavajući: Ja vas molim da se vratite na temu. Odlično pratim, samo vam kažem da tačka dnevnog reda nije izbor direktora BIA.)

Da li ste završili?

(Predsedavajući: Da li ste vi završili?)

Ne, ja govorim, a vi me konstantno prekidate.

(Predsedavajući: Nastavite, ali po tački dnevnog reda.)

Odakle vam ideja da ću ja da slušam šta vi meni govorite, kada treba da nastavim, o čemu ne treba da pričam? Govorim o izmenama i dopunama Zakona o BIA. Ako vi niste u mogućnosti…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nađite mi molim vas u Zakonu o BIA da bilo gde piše Bratislav Gašić.
(Maja Videnović: Gospodine Arsiću, možete li da mi vratite reč?)
Zatražite reč, nije problem. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Prvo, jedino, isključivo je da vi mene ne smete da prekidate. Nemam ja šta da zatražim.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izričem vam opomenu koleginice Videnović.
(Maja Videnović: Vi ste mi ponovo isključili mikrofon. Mogu li da nastavim da govorim? Četvrti put ste mi isključili mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Prijavite se poslanice da nastavite da govorite. Prijavite se, niste u sistemu.
...
Demokratska stranka

Maja Videnović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ovo je sedmi put, predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, da sam prekinuta dok govorim o zakonima koji su na dnevnom redu, o čemu očekujem i vaše i vašeg prethodnika objašnjenje, kao i obrazloženje zbog čega sam obrazlažući Predlog zakona dobila opomenu.
Znači, činjenica da ste se sada zamenili na mestu predsedavajućeg vas ne oslobađa obaveze da mi kažete zbog čega sam dobila opomenu zato što sam rekla da će izmenama Zakona o BIA, o kojima danas govorimo, koje su donete po hitnom postupku zato što je i narodnim poslanicima i građanima Srbije rečeno – ukoliko direktor BIA ne dobije najveća moguća ovlašćenja, nećemo biti u mogućnosti, pripadnici BIA, da na adekvatan način štitimo bezbednost građana i ustavni poredak.
Zbog toga sam dobila opomenu i molim vas da na tako nešto reagujete, odnosno da dobijem obrazloženje. Ovo je suština i očekujem u narednoj raspravi, ostavljajući vreme kolegama, da dobijemo odgovore na nekoliko pitanja.
Takođe, činjenica da ne postoji da ovaj predlog zakona niste ni preveli, ni uputili Evropskoj komisiji za mišljenje je nešto što ćemo takođe u narednoj raspravi, u narednom toku diskusije imati pravo da čujemo.
Molim vas za odgovor zbog čega sam prekinuta četiri puta u toku svoje diskusije i obrazloženje zbog čega mi je data opomena kada sam govorila o Predlogu ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo polako. Da li ste završili obraćanje, poslanice Videnović? Da, hvala.
Moram da se upoznam sa tokom sednice pre nego što sam ušla i daću vam odgovore na vaša pitanja zašto ste četiri puta prekinuti i zašto ste dobili opomenu. Samo da se upoznam sa tokom sednice, odnosno delom kada se to dešavalo.
Povreda Poslovnika. Izvolite.