Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 27.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pretpostavljam da kolege poslanici traže repliku, ali ni jednog od vas ministar nije spomenuo. Odgovarao je na pitanja poslanika. Nikoga nije spomenuo. Nemate pravo na repliku.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Kosanić. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Đorđe Kosanić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Zahvaljujem.

Poštovani ministre sa saradnicima, predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas objedinjena rasprava seta vojnih zakona. Poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće zakone iz ove objedinjene rasprave. Moj kolega Vujić, kao ovlašćeni ispred poslaničke grupe JS, govorio je o svim predlozima zakona iz ove objedinjene rasprave, a moje izlaganje danas u najvećem delu biće usmereno na dve odluke, i to prve odluke o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini i druga o učešću pripadnika Vojske u multinacionalnim operacijama u 2018. godini.

Na samom početku, ministre, ja sam siguran da ćete se složiti sa mnom, kada kažemo da je srpski vojnik uvek bio cenjen i poštovan, čak i od svojih protivnika. I celokupna vojna strategija Srbije kao vojničke zemlje uvek je bila bazirana na samoodbrani. Vojska Srbije je jedna danas od najcenjenijih institucija, jer Vojska je uvek bila uz narod i za narod i Srbija kao zemlja koja sprovodi politiku vojne neutralnosti i saradnje sa partnerima i sa istoka i sa zapada, potrebna je jaka Vojska, sa jakim moralom i svakako Srbija kao zemlja koja, da kažem, razvija svoje vojne potencijale i svoju vojnu industriju.

Kada ovo kažem, čuli smo razne komentare, ali mi govorimo jezikom argumenata iz JS, i ja ovde moram da kažem u prilog ovome da ćemo uskoro, zahvaljujući pomoći naših prijatelja najpre iz Rusije, a onda i iz Belorusije, imati eskadrilu modernizovanih migova 29. Stići će i erbasovi helikopteri H 145M. Zatim, ministre, bićemo jači za ruske helikoptere M35, koji su namenjeni protivoklopnoj borbi. I, ministre, zaista se nadam da ćemo uskoro imati jedan moćan PVO sistem.

S druge strane, želim da kažem, i brojno naoružanje iz naše, da kažem, proizvodnje, podsetiću samo, kada o ovome govorim, da je nekadašnja Jugoslavija na vrhuncu svoje moći imala proizvodnju vojnog naoružanja i opreme u vrednosti od 4,5 milijardi dolara. Kada govorimo o Srbiji, naša proizvodnja opreme i naoružanja u ovom trenutku se bliži milijardu dolara. To govori da je naša odbrambena industrija veoma uspešna i da su naši proizvodi traženi u svetu. Kada ovo kažem da su traženi u svetu, ne mislim samo na zemlje okruženja EU, ne mislim samo na arapske zemlje, već i na zemlje NATO pakta i na zemlje ODKB-a.

Isto tako, ovde treba pomenuti da je domaća industrija razvila neke od ključnih borbenih sistema za naše potrebe, kao što su oklopni transporter „Lazar 3“, zatim samohodni top haubica „Nora 155mm“, ali ovde zaista moramo da pomenemo još jednu stvar, veoma značajnu, modernizacija školskih i borbenih aviona. Reč je o avionima „Super Galeb G4“ i „Orao“.

Vi ste dosta pričali malopre o našoj namenskoj industriji. Pomenuli ste Kragujevac. Ja dolazim iz Kragujevca i sa ponosom mogu da kažem da je praktično Kragujevac kolevka vojne industrije što se tiče Srbije. Podsetiću samo da su još 1853. godine u Kragujevcu izlivene prve topovske cevi, u tom trenutku. Okončani su napori tadašnje Kneževine Srbije da ima samostalnu proizvodnju oružanja i opreme.

Ono što je važno, ja se zaista nadam, ne ulazeći, jer ste dosta govorili o namenskoj industriji u Kragujevcu, da će ona u narednom periodu ići krupnim koracima napred i očito je iz vašeg govora da će to tako biti.

Kada govorimo o multinacionalnim operacijama, Republika Srbija potvrđuje interes i nameru da učestvovanjem u tim multinacionalnim operacijama konkretno doprinese svetskoj, evropskoj, ali i regionalnoj stabilnosti i poštovanju prava.

Polazeći čak od 1948. godine, kada je na Bliskom istoku organizovana prva mirovna misija, danas je u svetu aktivan veliki broj mirovnih misija, da kažem, zbog sve većeg broja kriznih žarišta i oružanih sukoba. Ratovi su danas nekako promenili svoju narav. Nekada su trajali tri, četiri, pet godina. Danas traju 12, 13 godina, praktično im se i ne vidi kraj, kao što je, recimo, u Siriji. Tako da, imajući ovo u vidu, multinacionalne operacije dobijaju sve veći značaj za očuvanje mira u svetu.

E, sad, angažovanjem Vojske Srbije i drugih snaga odbrane Republika Srbija pokazuje da je aktivan činilac u očuvanju mira i bezbednosti u svetu. Takođe, učestvovanjem u mirovnim operacijama, mi pokazujemo jasan i čvrst dokaz spoljne politike Republike Srbije da se zalažemo za mirno rešavanje svih konflikata u svetu, a isto tako, učestvovanjem pokazujemo da smo ravnopravan partner sa zemljama EU i UN.

Godišnjim planom upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane predviđeno je učešće do 700 pripadnika Vojske i 11 pripadnika MUP u snagama EU i UN. Planirano je da srpski plavi šlemovi čuvaju mir u devet misija, dakle, pet misija pod pokroviteljstvom UN i četiri misije pod EU, a činiće ih vojnih posmatrači, da pomenem još jednom, štabni oficiri i podoficiri, medicinsko osoblje u sanitetskim timovima i u bolnicima, zatim, jedinice nivoa pešadijskog odeljenja, voda i čete i autonomni tim za zaštitu brodova. Dakle, reč je o misijama sa različitim zadacima i sa različitim ciljevima.

Nije tajna, ministre, da su u svim operacijama u kojima su naši vojnici učestvovali, tj. naši plavi šlemovi, oni su prepoznati sigurno kao odlični vojnici i ljudi koji izvršavaju sve svoje obaveze profesionalno. To govori činjenica da su u mnogim misijama odlikovani, pa bilo ih je zaista dosta.

Na samom kraju, pošto mi vreme ističe, želim da kažem jednu veoma važnu stvar. Rekao sam da su naši vojnici i naši plavi šlemovi prepoznati kao odlični vojnici i profesionalci. To leži u činjenici da oni znaju da prepoznaju šta znači teškoća jednog naroda i kako se sa tim teškoćama nositi, jer svakako, mi kao narod smo kroz sve ovo prošli.

Na samom kraju, reći ću samo još jednom, poslanička grupa JS u danu za glasanje podržaće sve ove predloge zakona iz objedinjene rasprave. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Goran Bogdanović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Goran Bogdanović

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Hvala.

Poštovani ministre, poštovani pripadnici Vojske, poštovani pripadnici BIA, pred nama su vrlo važni zakoni o kojima danas raspravljamo, pre svega, zakoni iz oblasti Vojske i BIA. Zajednički imenitelj, pre svega Zakona o Vojsci i Zakona o BIA je da se ovi zakoni, tj. dopuna ovih zakona donose, pre svega, da bi se povećale ingerencije i ovlašćenja ministra, odnosno direktora policije.

Sa punim pravom smo u poslednja dva dana slušali najviše o dopuni Zakona o BIA i sa punim pravom je izazvao najviše polemike. Umesto, poštovani narodni poslanici, da mi danas raspravljamo o novom Zakonu o BIA i da ovu oblast uredimo na celovit način, mi se bavimo ovlašćenjima direktora BIA, a ne bavimo se na koji način treba direktor BIA da se bira, kao što se biraju i predstavnici vojnoobaveštajne službe, VBA itd.

Ovde ću, pre svega zbog građana Srbije, jer dosta je bilo polemike koja su ovlašćenja direktora BIA, pročitati ogromna ovlašćenja direktora BIA. Prvo, direktor BIA donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, odlučuje o zasnivanju radnog odnosa u Agenciji rešenjem, utvrđuje obrazac kojim se određuje sadržaj upitnika o identifikacionim podacima koji se koriste za bezbednosne provere, utvrđuje postupak, program i način pohađanja stručne obuke, stručnog usavršavanja i polaganja posebnog stručnog ispita, utvrđuje postupak, merila i način ocenjivanja pripadnika Agencije, određuje koeficijente za obračun plata, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Ništa ovo nije neuobičajeno što sam sada pročitao i to važi, mogu slobodno reći, u većini zemalja EU, ali posebno u zemljama u okruženju.

Međutim, nije neuobičajeno da se ovako velika ovlašćenja direktora BIA ne regulišu, pre svega, na zakonom propisani način. Kao što sam malopre rekao, vi imate direktora BIA u zemljama u okruženju, posebno tamo u zemljama gde vlada mnogo veća demokratija nego što je trenutno u Srbiji, gde postoje jasni kriterijumi, a ne da se postavljaju političari.

Ne govorim ja sada konkretno samo o gospodinu Gašiću, govorim o svim prethodnim direktorima BIA i mislim da je to nešto loše. Postoji trend od 2002. godine i mislim da moramo to promeniti. Mi smo u više navrata to pokušavali da uradimo, ali zadnji put je to bilo 2015. godine, mislim da se gospodin Panić seća toga, kada je predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost gde sam ja bio član tog odbora, čak smo i napisali jedan predlog, naravno, u saradnji sa Beogradskim centrom za bezbednost koji takođe je napisao predlog zakona o BIA, ali nažalost tj. naprasno je prestala zainteresovanost za takav jedan zakon.

Ne vidim razlog zbog čega i u BIA, kao što je i u VBA, se ne bi se postavljao čovek iz unutrašnjeg sistema za direktora BIA. Znači,čovek koji je radio najmanje, kako piše u zakonu o VBA, devet godina u bezbednosnom sistemu a ne da mi dovodimo političare i da onda sa punim pravom i građani, a i mi poslanici ovde sumnjamo da li taj direktor BIA radi po pravilima vladajuće stranke, da li radi po zahtevima ili intervencijama nekoga spolja ili itd, itd.

Da sve to ne bi bilo, mislim da je neophodno sačiniti jedan novi zakon koji će vrlo jasno i precizno odrediti pravila, ne samo izbor direktora BIA, nego i zamenika direktora BIA. Na isti način po meni treba birati i zamenika direktora BIA. Ne vidim razlog da to isto ili slično ne bude kao, ponavljam u Vojnoj obaveštajnoj i VBA. Prosto to je nešto što postoji u zakonima zemalja u okruženju.

Neću se baviti više ovim pitanjem. Mislim da sam dovoljno rekao i dovoljno je. Ponavljam, posebno pozivam poslanike vladajućih stranaka da podrže ovu inicijativu, da krenemo zajednički da izradimo novi zakon o BIA i da ne bi dolazili u situaciju da sumnjamo u takve stvari.

Rekao sam malopre da je i zakon o vojsci, na neki način, tj. izmene i dopune Zakona o vojsci su donete da bi, pre svega, ministar imao veća ovlašćenja i veće nadležnosti.

Navešću vam samo dva primera. Recimo, u članu 2. Nacrta člana 8. Zakona o vojsci Srbije, u članu 18. uvodi se tačka 8a kojom se precizira nadležnost ministra odbrane da donosi plan istraživanja i razvoja sredstava naoružanja i vojne opreme i uređuje način i postupak istraživanja razvoja proizvodnje, prometa, nabavke i naoružanja vojne opreme za potrebe Vojske Srbije. Za razliku od plana opremanja, ministar plan istraživanja i razvoja ne donosi na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ne znam zbog čega je to, a svi znamo da mnoge naučno-istraživačke u sastavu Generalštaba, kao što je Vojnogeografski institut i Tehnički opitni centar, itd…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Žao mi je, ali nemate više vremena, 6 minuta i 12 sekundi.
(Vladimir Đukanović: Replika.)
Na osnovu čega, kolega Đukanoviću?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pomenut je gospodin Gašić i pomenuta je vladajuća stranka, kako mi postavljamo ljude…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vladajuće stranke. Od kuda ja znam na koga je mislio?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dužan sam, naravno, da odgovorim, pošto se ovde pominje…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinite, kolega Đukanoviću, zatražite ponovo reč.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, uvaženi predsedavajući.

Dužan sam, naravno da odgovorim, pošto se ovde pominje kako vladajuća stranka postavlja političke ličnosti na tako važno mesto, kao što je BIA.

Uzgred budi rečeno, uvaženi kolega, koga zaista poštujem, je bio deo sistema, gde je baš tada vladajuća stranka svoj partijski kadar postavila za šefa BIA, pa mi nije jasno zašto se tada nije suprotstavio tome.

Znate, ako bismo se pozivali na zemlje zapadne demokratije, evo da uzmemo jednu koja nam je bastion – Sjedinjene američke države. Tamo direktno predsednik države postavlja šefa službe. Zamislite kada bismo mi ovde uveli princip da predsednik države postavi šefa službe. Šta biste nam onda rekli? Da imamo partijsku državu, da imamo ličnu državu jednog čoveka itd? Hajde, recimo, kad bismo uzeli primer Amerike.

Sa druge strane, ovde čujemo stalno pozivanje na ovaj nekakav Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Inače, ja ga od milošte zovem britanski centar za bezbednosnu politiku. Ti ljudi imaju toliko egzotične predloge. Na primer, da se sve naše službe spoje u jednu, da imaju jednog direktora. Zašto? Zato što ih onda tako lakše kontrolišete. Što to, recimo, ne predlože kod onih koji ih najviše dotiraju? Recimo, Velikoj Britaniji neka predlože da se sve službe sklope u jednu ili u Americi. Koliko ih imaju? Devetnaest službi i da svih 19 bude u jednoj. Bilo bi sjajno da, recimo, tamo to predlože, a da se malo manu nas i da se manu tih egzotičnih predloga, pošto ta želja za kontrolom naših službi, koju oni imaju preko određenih faktora, zaista bi trebala da bude manje zastupljena. Hvala.