Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

2. dan rada

15.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o putevima
 • Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • Zakona o železnici
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Aleksiću.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  Prvo, na samom početku, malo da budemo precizniji. Izvinjavam se, možda vi to smatrate preciznošću, ali ja mislim, vrlo neprecizno se izjašnjavate.
  Prvo, rekli ste za Aerodrom „Nikola Tesla“ – dali Francuzima. Ništa mi nismo dali Francuzima, možda u vaše vreme se to sve lepo davalo, sada se ništa ne daje. Postoje ugovori, u pitanju je koncesija, pre svega zbog potrebnog investiranja u ovaj aerodrom. Niti je aerodrom privatizovan, niti je nekom dat. To je prva stvar da bi znali građani Srbije.
  Drugo, da ne govorimo o tome, o vrednostima koje ste pominjali kao opozicija, neće biti niko zainteresovan za koncesiju, neće biti ni 10 miliona evra. Evo, milijardu i po, to su rezultati.
  Onda, druga nepreciznost. Kažete – danas usvajamo zakon. Ja koliko znam, mi raspravljamo danas o predlozima ovih zakona i to nadam se imamo konstruktivnu raspravu, prema tome mi danas još uvek, tj. vi, Vlada je usvojila, još uvek ne usvajate zakon.
  Sada da krenemo malo oko svega ovoga što ste vi sada pomenuli. Kada govorite za nelegalnu gradnju, mogu da razumem da poslanici vladajuće naše stranke, naših koalicionih partnera, pričaju o tome zato što oni nisu odgovorni ni za jedan jedini nelegalno izgrađeni objekat, za razliku od poslanika opozicije, za čije vreme se izgradilo sve što je nelegalno na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, kada pričate o nelegalno izgrađenim objektima, od ona dva miliona, osamdeset posto je za vreme vaše vladavine.
  Dalje, kada pominjete Pančićev vrh, vi možete da podnesete krivičnu prijavu, odmah. Svaki građanin u ovoj zemlji može da podnese krivičnu prijavu, svaki, za svaki nelegalno izgrađeni objekat, tako piše u zakonu. Dakle, ako vam je tako stalo do toga, izvolite, podnesite krivičnu prijavu. Ja koliko sam informisana, podneta je krivična prijava, kao što je takođe za taj objekat, nije izdato rešenje o zakonjenju. Tačnije, odbijen je zahtev za ozakonjenje koje se javilo. Tek da budemo tu potpuno jasni, Vlada Srbije, država Srbija kroz svoje institucije radi sve.
  Zašto se to dalje ne završava? Zato što se nalazi u upravnom sporu. Po zakonima koje ste vi donosili, da mi sada krenemo da menjamo te zakone, onda bi rekli - namerno to radite, nema slobode. Dakle, po zakonima koje ste vi doneli za naše pravosuđe, obavlja se upravni spor i moramo da sačekamo da se on završi, to je vezano za Pančićev vrh.
  Drugo, kažete da ovi zakoni koje smo predložili su kontradiktorni. Kontradiktorno je samo onda kada ne čitate sve pažljivo, kao što se mi trudimo da pred poslanike zaista predstavimo i damo zakone koje smo pažljivo pravili. Zakoni koji su pred vama, većina njih, čitave 2017. godine radilo se na tim zakonima. NJih najmanje piše ministar. NJih pišu svi oni koji su partneri u izradi zakona, u smislu da daju najbolji kvalitet u toj izradi zakona.
  Pogledajte radne grupe, pogledajte javne rasprave koje su vršene po svim ovim zakonima. Na kraju krajeva, jednom ste i pomenuli Zakon o upisu u katastar, koji se pravi sigurno jedno godinu i po dana. Znam, i radujem se što će nekoliko amandmana koje je Ekonomski kokus predložio biti, takođe, usvojeni.
  Zatim, govorite o zakonu o posebnom zakonu. Želim da vas informišem, vezano za lokacije, možda niste znali, da ponovim još jednom, ali to jasno piše i u obrazloženju, lokacija za Beograd nije nikakvo Makiško polje. Lokacija za Beograd je Banja Ovča. To je lokacija za Beograd. Vrlo jasno piše da je to glavna lokacija na kojoj počinje da se radi. Anketiranje ili zainteresovanost, dakle, zainteresovanost svih onih koji su zaposleni u službama bezbednosti, koji su iskazivali svoje potrebe i normalno je da pred njih stavimo pripremljene lokacije, da vidimo ko je koliko zainteresovan za koju od lokacija. Dakle, to nije tačno.
  Zatim, dalje, iskreno, ja sam stvarno mislila da ćete vi da pohvalite Vladu zato što ima ovoliko zakona. Vi se bunite što ima toliko zakona. Sada, ne znam da li je to problem što treba da se čitaju zakoni, ili je problem neke druge vrste. I, nekako, iz 15 minuta vaše rasprave, ja stvarno mislim da bi moralo da bude nekih suštinskih primedbi na ove zakone. Ja nisam čula dalje ni jednu suštinsku primedbu na zakone koji su ispred vas, zato ono što ste vi rekli, prosto se kosi sa onim što piše u samom zakonu. Toliko.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  (Aleksandar Marković: Replika.)
  Aleksandar Marković se javio. Po kom osnovu se javljate?
  (Aleksandar Marković: Replika, pominjanje stranke.)
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Kada nema argumenata, kada nema suštinske kritike, onda imamo ovde galamu i razne besmislice koje smo imali prilike da slušamo.

  Prethodni govornik je postavio pitanje određivanje investitora kao pojma predviđenog ovim zakonom. Da je pročitao zakon, kao što nije, što se moglo videti iz njegove diskusije, u članu 3. je vrlo naznačeno ko je investitor – investitor izgradnje stambene zgrade za kolektivno stanovanje unutar stambenog kompleksa je Republika Srbija ili privredno društvo koje osniva Republika Srbija, koje ima prava i obaveze investitora u skladu sa odredbama ovog zakona.

  Dalje, sledeći stav, investitor izgradnje komunalne i ostale infrastrukture, unutar stambenog kompleksa je Republika Srbija. Dakle, nema ovde prostora ni malo ni za kakve mistifikacije ili nagađanja. Vrlo je jasno određeno ovim zakonom.

  Dalje, postavilo se pitanje amandmana. Opet po ko zna koji put smo čuli ovde zamerku kako je SNS podnela ne znam koliko amandmana. Jeste, istina je, na svih 20 zakonskih predloga SNS je podnela 405 amandmana, a poslanička grupa prethodnog govornika, koja broji samo pet poslanika, je podnela na iste ove zakonske predloge 1.358 amandmana i znate kako glase? Glase – briše se. To su ti genijalni amandmani. Toliko o tome.

  Postavilo se samo još jedno pitanje, pitanje stvarnih vlasnika. Da, i nas zanima, dugo nas to zanima i nikako da dobijemo odgovor ko su stvarni vlasnici Jeremićevih miliona u kampanji koje je imao za beogradske izbore. Ko su pravi vlasnici? To je pitanje na koje treba da date odgovor. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima Miroslav Aleksić. Izvolite.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
  Zahvaljujem.

  Što se tiče ovoga da se ja bunim zbog velikog broja zakona, što je ministarka rekla, ne stoji, već u 15 minuta, 20 minuta, poštovana ministarko, nije moguće razgovarati o šest, sedam ili osam zakonskih predloga, kao što i sami znate, niti se detaljno njima posvetiti. To je moguće raditi samo u raspravi u pojedinostima, gde smo mi iz opozicije onemogućeni zato što slušamo amandmane vlasti dok se ne potroši vreme. Tako da, ne stoji vam ta primedba da nekog mrzi da čita zakon.

  Što se tiče zakona koje kažete da ste vi, ko to vi? Ja nikada nisam doneo ni jedan zakon do pre dve godine. Vi ste tu na vlasti. Svi zakoni koji su loši, pa, trebali ste valjda da ih promenite. Ima šest godina kako vladate unazad, pa, vi ste valjda obećali građanima da će biti bolje kada vi dođete na vlast.

  Što se tiče Kopaonika, kažete da je podneta krivična prijava. Ja vam čitam odgovor, odnosno objašnjenje ministra Stefanovića koji kaže da nije podneta nikakva krivična prijava. Vi kažete da mislite da jeste.

  Što se tiče lokacija, ovo je upitnik koji su dobili predstavnici i radnici zaposleni u službi bezbednosti, gde kaže – zaokružite redni broj ispred jedne od ponuđenih trenutno raspoloživih lokacija na kojoj ste zainteresovani da kupite stan u okviru programa izgradnje stanova pripadnika snaga bezbednosti Republike Srbije, lokalitet grad Beograd, Palilula, Ovča Banja, lokalitet grad Beograd, Čukarica, Makiško polje. Ja čitam ono što vaša Vlada daje, ne izmišljam ništa.

  Na kraju, što se tiče te koncesije, tek ćete odgovarati o tome kakvi su interesi Srbije ili ostvareni ili nisu ostvareni. Da vaša vlast aktuelna nije odgovorna ni za jedan nelegalno sagrađeni objekat, to govori ovaj objekat na Pančićevom vrhu, koji je za vreme vaše vlasti sagrađen. A, što se tiče pripadnika bezbednosti, oni će morati da plate, i neka je 500 evra taj stan koji će kupiti i platiti državi Srbiji, za razliku od Aleksandra Vučića, koji ga je 1999. godine dobio džabe i nije platio ni jedan jedini dinara.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  Ja razumem da je ovaj poslanik pokupio sve najbolje od svog šefa. Mnogo kaže, a malo činjenica. Ali, hajde još jedanput.
  Prvo, svaka lokacija koja i bude bila i na kojoj se budu gradili stanovi, ni na jednoj neće početi izgradnja dok ne budemo imali javni poziv i tender. Ja mislim da nema otvorenije procedure od te. Dakle, ne zatvoren, nego otvoren postupak javne nabavke, što mislim da je veoma važno.
  Drugo, kada pominjete, i uvek ću vam odgovoriti na priču o koncesiji, ja mislim da je to jedan od najboljih projekata koje je Srbija u poslednje vreme završila, dakle, počela i završila. Opet me ne čudi zašto komentarišete na takav način koncesiju. Podsetiću javnost da vaš šef Vuk Jeremić je, između ostalog, i protiv izgradnje autoputa, pa mi je tako potpuno jasno zašto ste vi na neki način i protiv ulaganja u naš Aerodrom „Nikola Tesla“. Sedamsto miliona evra samo za investicije u narednih pet godina, najveći deo tih investicija će biti napravljen na aerodromu, govori u prilog tome da mi jesmo zaista centar jugoistočne Evrope.
  Što se tiče Kancelarije za brze odgovore, koju ste takođe pomenuli, da vas podsetim, mi smo taj problem rešili, uspostavili objedinjenom procedurom, Zakon o planiranju i izgradnji donet 2014. godine, a zatim, i elektronsko izdavanje građevinskih dozvola. Tapšali ste, takođe, na mnogim konferencijama kada smo to radili. Prema tome, nema razloga da sada govorite drugačije.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Pravo na repliku na pominjanje predsednika partije, Aleksandar Marković. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Aleksandar Marković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Očekivao sam da ćemo dobiti odgovor na pitanje – ko su stvarni vlasnici Jeremićevih miliona? Sve je rekao, samo to nije rekao i nikako da kaže ko su stvarni vlasnici Jeremićevih miliona iz predizborne kampanje za beogradske izbore, a i za predsedničke. A, Jeremić je sam rekao, priznao da su iz inostranstva. Nas još samo zanima čije su tačno? Nadam se da ćemo dobiti odgovor na to pitanje.

  Nema potrebe, koliko sam shvatio prethodnog govornika, za brigom kada je reč o stanovima od 500 evra, koji su predmet ovog zakona, naravno, zato što Jeremić stan košta milion evra, a verovatno odatle ne proističe uopšte interesovanje za ovaj predlog zakona. Zahvaljujem.