Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 21.05.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

6. dan rada

21.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne, ne. Hvala.
Pravo na repliku, ministar dr Nebojša Stefanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Ja sam ubeđen, a evo sad se konsultujem i sa kolegama iz Ministarstva građevine, čitav sistem zamišljen je u faznoj izgradnji i mi ćemo početi neke projekte već u avgustu, neke u septembru, neke u oktobru a neke u novembru. Dakle, to je otprilike vreme kada može da se započne gradnja i verujemo da će vremenski uslovi to dozvoljavati.

Definitivno u ovoj prvoj fazi može da se gradi 1.500. Do kraja godine, verujemo da može 5.200 da se započne izgradnja. Naravno, ne može se završiti. Pet hiljada dve stotine tri, da, to je prema projekciji koja je ovde pred nama. Dakle, svakako ćemo se truditi da to bude poštovano.

E sad, ono što jeste dobro, dobro je što je ovo sistemsko rešavanje koje omogućava da se planski rešava u naredne dve do tri godine, četiri, koliko bude potrebno za izgradnju čitavog ovog sistema, koliko budemo uspešni.

Na kraju krajeva, videće i građani to koliko budemo ove godine uspeli, videćemo u novembru da li smo tu dinamiku postigli ili nismo. Na kraju krajeva, i to je nešto što ljudi procenjuju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov Predloga zakona, amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi narodni poslanici, SRS podnela je više amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Predlog zakona po pitanju stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti je svakako dobra ideja, samo kada bi se sprovodila u delo. Zašto to kažem? Osnovni razlog je zato što trideset hiljada ljudi u Vojsci, policiji, BIA je stambeno nezbrinuto, a 19.905 potražuje krov nad glavom, a planira se da se uradi 1.578 stambenih jedinica. Iz tog razloga smatramo da je taj broj od 1.578 jako mali da bi zadovoljio potrebe onih kojima je stan preko potreban.

Ko će i na koji način odrediti kriterijume dodele tih stanova da bi ta raspodela bila stvarno transparentna, poštena, a ne po principu podobnih, poslušnih i burazerskih?

Da budemo iskreni, sa ovim platama koje imaju recimo u Vojsci, nisu dovoljne za kredit u nekoj od banaka, bilo ona strana ili domaća. Ne smemo dozvoliti na još jednu prevaru banaka gde nam građani, njih 19.000 koji su se zadužili u švajcarskim francima budu u dužničkom ropstvu, a nemaju nikakvu mogućnost da im država pomogne, kao recimo države u okruženju poput Mađarske, Crne Gore i drugih.

Ove stanove treba da rade domaće firme, sa reputacijom, naravno. Recimo, firma koja se javi na tender za izgradnju tih stanova bude najpovoljnija, a kada uđe u posao, kvalitet najlošiji.

Nadzor opet isti kao i ta firma, nažalost, gde se otvara mogućnost korupcije. Naravno, ne mislim na sve ljude sa licencom nadzornog organa, kojih ima časnih i poštenih. Najviše slučajeva korupcije je u malim sredinama, gde se otvara mogućnost zloupotreba, a kontrola istih minimalna ili je uopšte nema. Zato bi trebalo pooštriti kaznene odredbe, pa i onu oduzimanje licence.

Ovo ne kažem samo da bi kritikovao, jer sam neko ko dugo učestvuje u političkom životu jedne sredine i video da često oni koji učestvuju u vršenju vlasti imaju svoje firme, a učestvuju na tenderima što smatram da je nedopustivo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala predsedavajući. Imam i vreme grupe i kao ovlašćeni, pa kako vama volja.

Drago mi je da je bar jedan od ministara koji se bavi bezbednosnim sektorom ovde, govorio sam i u danu kada sam kao ovlašćeni predstavnik imao vreme grupe, mislim da je poražavajuća činjenica i tada sam to rekao da ne optužujem direktno ovu vlast, ali da, najviše nju pošto su šest i po godina na vlasti da 30.000 pripadnika iz sektora bezbednosti nema rešeno stambeno pitanje. Da li treba pripadnici, bez obzira da li rade u MUP, Ministarstvu odbrane, BIA ili drugim organima koji se bave bezbednošću, da reše svoja stambena pitanja? Da, treba.

Voleo bih da mi ministar odgovori na pitanje, pošto nisam dobio odgovor od ministarke Mihajlović, a nisam dobio ni odgovor od strane SNS, jer su bile prazne klupe verovatno zbog bojkota prema ministarki, ali to nije naša stvar i od toga pripadnici sektora bezbednosti neće bolje živeti.

Kako će, ministre, pripadnik MUP ili Ministarstva odbrane izdvojiti 500 evra po kvadratu? Ako je za četvoročlanu porodicu normalno da žive u 80 kvadrata, kako će izdvojiti 40 hiljada evra da kupe stan pod uslovom da je ovo što je ministarka građevine Zorana Mihajlović nama kao zakon podnela tačno? Videli smo njene izjave da je ona rekla da ćemo 2016. godine putovati do Novoga Sada od Beograda za pola sata. Od toga nema ništa. Imali smo plan da se izgrade stanovi po ceni od 380 evra po kvadratu. Od toga takođe nema ništa.

Voleo bih da se ovaj projekat ostvari. Demokratska stranka jeste opozicija najžešća SNS, ali DS nikada neće biti opozicija Srbiji i građanima Srbije i svemu onome što je dobro po Srbiju.

Ne znam da li imate podatak, verovatno imate, da 72% pripadnika koji rade u Ministarstvu odbrane ima prosečnu zaradu nižu nego što je prosečna zarada u Srbiji, a da civili koji rade u Vojsci imaju prosečnu zaradu 22 hiljada dinara. Voleo bih da mi objasnite kako će neko sa takvim zaradama, sa smanjenim platama, sa smanjenim dnevnicama, sa smanjenim penzijama, pošto ovo obuhvata i ljude koji su u penziji, a radili su u sektoru bezbednosti, moći da izdvoji 500 evra po kvadratu i da reši svoje stambeno pitanje?

Jasno je da oni koji obezbeđuju nas i naše granice, brinu se o našoj bezbednosti ne mogu da rade savesno svoj posao, kao što to ne može da radi lekar, kao što nijedna profesija na svetu ne može da se obavlja na valjan način, ako dođete na posao, a razmišljate da li ste kući ostavili supruzi novca da plati struju, da li ste dete poslali na ekskurziju, da li ste imali novca da mu date da kupi patike ili užinu. Naravno da je svaki živ čovek, pre svega, zabrinut za finansijsko stanje svoje porodice, a onda na drugom mestu da savesno i časno obavlja svoj posao.

Predlažem izmene i dopune i Zakona o policiji i Zakona o odbrani i Zakona o Vojsci. Postaviću vam pitanje, nije direktno vezano za ovu temu i voleo bih da mi odgovorite, zašto ne izbrišemo član 172. tačka 2. Zakona o policiji, jer se tim članom poništava prezunkcija nevinosti? Voleo bih da mi odgovorite da li postoji neki valjan razlog. Nisam to postavljao kroz poslanička pitanja, pa nisam ni dobio odgovor, ali jeste udaljavanje od teme. Voleo bih da znam, ne zbog mene, ne zbog vas, ne zbog toga što je DS opozicija, vi vlast, već zbog pripadnika Ministarstva, kako unutrašnjih poslova, tako i Ministarstva odbrane.

Ne želim zaista više da govorim o tome da svi pripadnici Vojske Srbije žive u izuzetno teškoj situaciji, tako i pripadnici ministarstva. Samo u Hrvatskoj je plata vodnika, prosečna plata vodnika 900 evra. Vodnik u Srbiji ima nižu zaradu nego što je prosečna zarada u Srbiji. Kako mislite da sa tim finansijskim stanjem oni obezbede 500 evra po kvadratu ili ti 40 hiljada evra da kupe stan od 80 kvadrata. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, po Poslovniku.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 107. – dostojanstvo Narodne skupštine.

Bez obzira što su u njima neki stranački izbori, gospodine predsedavajući, niste trebali dozvoliti da prethodni govornik govori o kiflama, užinama i ne znam čemu. Tim pre što je na dnevnom redu prva faza od 1.570, hajde da ne grešim, stanova za organe bezbednosti. To je negde sedam milijardi.

Govornik koji je narušio dostojanstvo je četiri milijarde potrošio više od dozvoljenog za vreme dok je bio predsednik opštine Smederevska Palanka. To je u stanovima 900 stanova. Da vojnici i policajci znaju gde su njihovi stanovi, 900 stanova samo za proneveru u Smederevskoj Palanci, njegov šef, a vi ste dozvolili da narušava dostojanstvo, u narodu poznat kao zgrabi novac, Dragan Šutanovac je u stambenim jedinicama dobar miliona evra. To je 25 dodatnih stanova. Samo na rukama ima pet, šest stanova. Svako njegovo odelo koje je šio Tadži je vredno najmanje jedan stan. To su, gospodo oficiri, gospodo vojnici, gospodo policajci, vaši stanovi.

Naravno da je u Hrvatskoj prosečna plata 900 evra, jer oni nisu imali DS da vlada 12 godina. Hvala i ne tražim da se glasa.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Smatram, kolega Rističeviću, da nisam prekršio nijednu odredbu.
Ne želite da se Skupština izjasni u danu za glasanje.
Reč ima ministar dr Nebojša Stefanović.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Hvala.
Pre svega, zbog građane Srbije, plate u Vojsci i policiji su veće nego što su bile ikada u prethodnom periodu, dakle, posle povećanja koja su bila u dva navrata, značajno veće nego 2014, 2012, 2010, 2009. godine itd. To je činjenica. Da li su one dovoljne, da li bismo želeli da one budu veće? Naravno da bi i zbog toga Vlada radi na tome da već ove godine ili sledeće, u zavisnosti od finansijskih pokazitelja, koji su zaista, zaista dobri sada, omogućimo još jedno povećanje u službama bezbednosti, da možemo tim ljudima dodatno da podignemo primanja.
Pripadnici službi bezbednosti su se izjašnjavali na osnovu upitnika. Oni su znali okvirno vrednost kvadrata koja će biti ponuđena i ovi ljudi su se izjasnili da mogu da podnesu da, sa svojim platama i platama svojih supružnika, finansiraju pod povoljnim uslovima, dakle, subvencionisanom cenom, koja će u nekim gradovima, dakle, mi smo definisali 500 evra kao najvišu cenu, biti 400, 420 ili 350 evra po kvadratnom metru, dakle, da mogu da finansiraju i da uz plan otplate, uz dogovor sa finansijskim institucijama koje će dati najpovoljnije ponude, mogu faktički da izdrže i da finansiraju.
Što se tiče zabrinutosti, naravno da smo bili zabrinuti. Zabrinuti smo od 2012. godine zato što vojnici i policajci nisu imali dovoljno opreme, ni oružja, ni tehnike, ni zgrada, što nam je ratno vazduhoplovstvo bilo u tragovima, što nam je PVO bila na nivou kamenog doba, što su nam uniforme i oprema bile nepostojeće, što su nam vozila i u policiji i u vojsci bila još iz vremena ne znam ni ja kada, zastavina vozila iz 80-ih i 90-ih, što je sve to bilo nefunkcionalno i što ni na oko nije izgledalo dobro, a u smislu odbrane katastrofalno.
Dakle, učinili smo sve da i u vojsci i u policiji te plate budu popravljene, da se nabavi nova uniforma, nove čizme, nova vozila, nova ratna tehnika, nova avijacija, nova oprema i naoružanje, da se potrudimo da i ono zbog čega vojska i policija postoje, pre svega, u interesu građana Srbije budu ispunjeno, pa da njihova uloga može da se sprovede na teritoriji cele Srbije i da garantujemo bezbednost i sigurnost našem narodu, a sa druge strane da podignemo standard čime i ovo pitanje, koje nije bilo adekvatno rešeno u prethodnom periodu, sada rešavamo, da pomognemo policajcima i vojnicima i drugim ljudima iz službe bezbednosti, da njihove porodice isto tako imaju neku vrstu sigurnosti i rešavanje svih socijalnih pitanja.