Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, koleginice Kompirović.
  Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
  Sa radom nastavljamo u 15.15 časova.
  (Posle pauze.)
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo, nastavljamo sa radom.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Vladimir Petković. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Petković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. da se doda stav 4, a odnosi se na digitalizaciju.

  Smatram da je Predlog zakona za svako poštovanje i da ga je potrebno u svakoj meri podržati, jer predloženim zakonom se vidi spremnost, odlučnost i odgovornost Vlade Republike Srbije, kao i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se prikaže odnos prema službama bezbednosti, MUP i Ministarstva odbrane.

  Ono što bih posebno hteo da naglasim jeste da je digitalizacija prisutna u svim sferama društva, pa i u ovom slučaju, u slučaju građevine. Podsetiću vas da je objedinjena procedura gde je to jasno definisano, gde samim podnošenjem zahteva skraćujemo vreme i pojednostavljujemo postupak prikupljanja potrebne dokumentacije.

  Smatram i siguran sam da će predstavnici ministarstva i MUP i odbrane primeniti situaciju kao što je objedinjena procedura da se i podnošenje zahteva, ja već smatram da je to i u nacrtu, podnošenje zahteva za prijave za konkursne dokumentacije vršiti elektronskim putem i samim tim skratiti vreme i omogućiti konkurs da što lakše i što bolje bude sproveden.

  Ono što bih još želeo da kažem, a posle i da zaključim, jeste da svakako trebamo podržati ovaj zakon u danu za glasanje. Pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže predložene zakone. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Miodrag Linta.

  Miodrag Linta

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Želim da pohvalim odluku Vlade Republike Srbije, koja je predloženim zakonom o izgradnji povoljnih stanova obuhvatila ne samo aktivna, nego i penzionisana vojna lica.

  Posebno želim da istaknem činjenicu da u Srbiji živi nekoliko hiljada vojnih penzionera koji su vojnu službu služili u novonastalim državama na prostoru bivše Jugoslavije do početka ratnih dejstava 90-tih godina prošlog veka. Radi se o hiljadama vojnih penzionera i njihovih porodica koji 25 godina i više žive u statusu podstanara, u kasarnama, u raznim hostelima, u raznim prilagođenim smeštajima koji nisu trajno rešenje. To su bivša vojna lica koja su decenijama izdvajala značajna sredstva iz svog bruto ličnog dohotka, koji žive u teškim uslovima i konačno je došlo vreme da će ovim predloženim zakonom o izgradnji povoljnih stanova za pripadnike snaga bezbednosti biti rešeno njihovo pitanje. Dakle, radi se od oko 20.000 stanova i mislim da je to jedna odlična stvar i da konačno ova Vlada je preuzela odgovornost da reši to pitanje.

  Ono što posebno želim takođe istaći jeste veoma važno da u što kraćem vremenskom roku Vlada donese novi leks specijalis, odnosno da Skupština donese novi zakon kojim ćemo obuhvatiti i druge ranjive kategorije. Na prvom mestu radi se o ratnim vojnim invalidima, radi se o porodicama palih boraca. Dakle, to su najveće žrtve ratova na prostoru bivše Jugoslavije i verujem da će ova Vlada takođe vrlo brzo obuhvatiti i ove kategorije građana, kao i druge kategorije građana, jer, ponavljam i često ističem da je pitanje stanovanja jedno od ključnih pitanja svakog čoveka, svake porodice i veoma je važno da nastojimo da u ovom pravcu i rešavamo taj jedan od ključnih problema pored pitanja zapošljavanja. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem, kolega Linta.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vera Jovanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, oslanjajući se na zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti na član 2. ulažem amandman.

  Prva faza projekta je 1.578 stanova i prateća infrastruktura, a procena troškova će iznositi 64,3 miliona evra bez PDV i radovi će se odvijati u naredne tri godine.

  Donošenjem posebnog zakona ubrzaće se procedura izdavanja akata za građenje, postupak javnih nabavki, postupak eksproprijacije zemljišta. Sa aspekta ustavnosti donošenja ovakvog zakona koji po svojoj pravnoj prirodi je leks specijalis i u odnosu na druge zakone je moguće, budući da je ovo projekat od značaja za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, a pri tome se, donošenjem istog, nije odstupilo od osnovnog ustavnog načela o zaštiti imovine, koje je propisano članom 58. Ustava Republike Srbije.

  Sa posebnim osvrtom treba istaći da domaća građevinska operativa ima prednost, a i naši građevinski radnici su svuda u svetu poznati po stručnosti i zahvaljujući znanju naše kompanije su sagradile poznate građevinske objekti u čitavom svetu.

  Pozivam našim kompanijama je već upućen, ali će one morati da ispoštuju rokove i da se uklope u cenu izgradnje ovih stanova. Lokacije su već spremne u gradovima koje sam već spomenula u prethodnom amandmanu. Radnu grupu koja će biti na čelu ovog projekta činiće gradonačelnici, direktori katastra, kao i direktor Građevinske direkcije Srbije.

  Pored brige i napora koji ulaže Vlada Srbije i Aleksandar Vučić, moram da primetim da borba nije samo na obezbeđivanju što većeg broja kvadrata, već uopšte na povećanju standarda ne samo ljudi koji rade u bezbednosnim strukturama, nego i zaposleni u javnom sektoru, kao i penzioneri, pa će tako u narednom periodu, rebalansom budžeta, to biti realizovano. Kako? Pa tako zato što ima dovoljno sredstava u budžetu, a ne uzimanjem kredita pred izbore, kao pred izbore 2008. godine, što je činila sada opozicija, a tada na vlasti, tako da je ovo odgovorna Vlada i odgovorna vlast koja brine o svojim građanima. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik mr Igor Bečić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Igor Bečić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, podneo sam amandman gde se u članu 2. Predloga zakona dodaje stav 4. koji glasi da projektom se obezbeđuje sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova Vojske i policije.

  Izgradnja stanova za bezbednosni sektor je jedna od važnih mera Vlade da reši ključni problem ljudima koji rade važan posao za našu državu i njene građane. Mislim na policiju, vojsku kao i pripadnike VBA zbog kojih se osećamo bezbedno, a koji teško mogu da sebi priušte rešavanje stambenog pitanja dugoročno i naš zadatak je da ih zbrinemo.

  Vlada će raspisati javni poziv i odabrati najpovoljniju banku za kreditiranje stanova po subvencionisanim cenama za pripadnike bezbednosnog sektora.

  Sada možemo da kažemo da su plate u Vojsci, policiji i BIA veće nego što su ikad bile, a svi znamo da je to nedovoljno i da za razliku iz vremena bivše vlasti isplaćuju se iz realnih izvora i Vlada, već sada radi na tome da se već ove ili sledeće godine u zavisnosti od finansijskih pokazatelja, koji su za sada dobri, omogući još jedno povećanje zarada u službama bezbednosti.

  Samo za primer imamo BIA gde mi je zadovoljstvo da kažem da je u kontaktu, stalnom kontaktu kao predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti sam sa pripadnicima Agencije i koji mogu sada da kažu po dolasku novog direktora na čelo Agencije, gospodina Gašića, imaju mnogo bolje uslove za rad, tehničku mnogo bolje opremljenost. Plate se bolje raspoređuju, jednostavno jedan trend koji može da nas uveri da svakog dana unutar bezbednosnog sektora možemo imati povećanje tih kapaciteta i sve na korist građana i Republike Srbije.

  Mi sada možemo da vidimo prazne klupe opozicije i ne primećujemo ono, čak ni one povremene stručnjake koji se pojave samo na desetak minuta kada je gledanost Skupštine najveća i u svojoj unutar stranačkoj kampanji gde u svom izlaganju ponove nekoliko puta – ja sam bahat, silan i hrabar; i onda posle toga pobegnu brže bolje iz sale.

  Mi sada možemo da samo damo podršku ovim zakonskim rešenjima, jer smo sigurni da u ovom sektoru bezbednosti i ono što sada se u vojsci radi a to je poboljšanje uslova pripadnika Vojske, povećanje i materijalno ulaganje u našu namensku industriju i kapacitete koji mogu da nam garantuju zaštitu države i građana Republike Srbije. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem kolega Bečiću.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
  Da li neko želi reč?
  Reč ima narodni poslanik Zoran Bojanić. Izvolite.