Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragan Veljković

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pojam stanovanja i stambenih potreba može se posmatrati sa socijalnog, ekonomskog i političkog stanovišta. Socijalno značenje stana polazi od činjenice da je stan primarna čovekova potreba, te da je bez stana nemoguće zamisliti život čoveka i porodice, kao i od toga da je stan nezamenljiv, pa bi ga svako morao imati.

  Zbog toga socijalno značenje stana i stanovanja podrazumeva razne državne i društvene pomoći i potpore koje su prisutne u gotovo celom svetu, bez obzira na razvijenost pojedine zemlje. Ekonomsko vrednovanje stana i stanovanja polazi od stana kao dobra dugoročna potrošnja koja svojom izgradnjom podstiče proizvodnju i zapošljavanje, a u fazi korišćenja, stvarajući bolje uslove života i rada, doprinosi povećanju efikasnosti rada.

  Predloženim zakonom, pored primarnog cilja koji se želi postići, a to je rešavanje stambenih potreba zaposlenih u službama bezbednosti koje decenijama nisu uspeli da reše svoje stambeno pitanje, efekti njegovog usvajanja afirmativno će se manifestovati na sve privredne subjekte i sve državne organe, kao i niz drugih zainteresovanih lica. Istovremeno donošenje predloženog zakona doprineće i povećanju kreditne aktivnosti u okviru bankarskog sektora, budući da su očekivanja da će najveći broj pripadnika snaga bezbednosti kupovinu stana realizovati putem kreditnog zaduženja, što će imati finansijski efekat na privredu u celini.

  Pored ovih afirmativnih efekata na globalnom nivou treba istaći da je stanovanje sektor veoma važan i za lokalni razvoj, jer se izgradnjom i ostalim aktivnostima u stambenom sektoru aktiviraju značajni ekonomski potencijali različitih privrednih grana.

  Iz svih navedenih razloga realizacija projekta predstavlja javni interes Republike Srbije, ali je takođe i javni interes Republike Srbije da svojim aktivnim merama, institucionalno i sistematski rešava probleme raseljenih lica, što sa uspehom radi u kontinuitetu pune dve decenije, stvarajući time pretpostavke za sveukupni razvoj Republike Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Zeljug.
  Kolega Zeljug, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Zeljug

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova podneo sam amandman koji bi definisao da se u stav 1. doda tačka 15) koja predviđa analizu uticaja, investiranja u stanogradnju koja obezbeđuje sveukupan razvoj Republike Srbije.

  Vlada Republike Srbije predvođena, SNS predlaže još jedan u nizu zakona, koji pored rešavanja konkretnog i višegodišnjeg egzistencionalnog problema velikog broja ljudi koji rade u Sektoru službi bezbednosti. Realizacijom ovog projekta planira se višefazna izgradnja stanova po povoljnim cenama za ljude koje obavljaju najvažniji i najrizičniji posao, a to je čuvanje mira i reda u celoj državi.

  Investiranjem u stanogradnju, pored efekata koji će imati privrede kroz veću potrošnju građevinskog materijala u realizaciji projekata u svim gradovima u Srbiji kojima će biti vršena stanogradnja, biće angažovana domaća preduzeća, a zakon predviđa tzv. „vendor“ listu, odnosno spisak materijala koji će biti korišćeni u izgradnji zgrada, a koji su u najvećoj meri domaće proizvodnje, tako da se primenom ove odredbe zakona obezbeđuje pozitivan efekat na građevinsku operativu.

  Ujedno doprinos za uređenje gradskog građevinskog zemljišta koje snosi investitor u ovom slučaju Republika Srbija, slivaće se u budžete lokalnih samouprava i time obezbediti veći budžet za infrastrukturna ulaganja u gradovima u kojima će se vršiti stanogradnja.

  U cilju prihvatanja predložene izmene, zarad efikasnije primene predloženog zakona, pozivam kolege narodne poslanike da podrže ovaj amandman. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
  Da li neko želi reč? Ne.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Đokić.
  Da li neko želi reč?
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zvonimir Đokić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani gospodine ministre sa saradnicima,poštovani narodni poslanici, kada je Aleksandar Vučić 2015. godine, tada kao premijer izjavio da će Vlada Srbije morati da izdvoji iz budžeta 11,6 milijardi dinara za pljačku koju su bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac i ostali, napravili vojnim penzionerima, mnogi su se čudili zašto to radi.

  Zašto baš on kao tadašnji premijer i tadašnja Vlada Srbije moraju da ispravljaju nepravdu koju je neka druga Vlada, mnogo godina ranije učinila prema vojnim penzionerima? Odgovor na to pitanje bio je jednostavan. Tako to radi odgovoran premijer i odgovorna Vlada.

  Danas, kada se ovim Predlogom zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti ponovo, prema ideji Aleksandra Vučića pokreće sistemsko rešavanje ovog problema, akumuliranog mnogo godina ranije, neki se opet pitaju zašto? Zašto baš opet podnosite najveći teret za rešavanje nečega što je trebao da odradi neko drugi? Odgovor je opet isti, tako to radi odgovorna vlast.

  Vodeći se logikom nekih ranijih garnitura vlasti iz one DOS-ovske koalicije koji su tada tvrdili da im vojska nije potrebna, da ratova više nikada neće biti, po toj logici i zdravim ljudima nikada ne trebaju lekari. Trebaju im lekari i doktori tek kada se razbole. Tom logikom su se vodili kada su potpuno zanemarili vojsku, sve potrebe vojske, zanemarili čak i rešavanje stambenog pitanja vojnih lica, penzionera i svih drugih pripadnika snaga bezbednosti.

  Dakle, ako nam nekada u budućnosti bude trebala vojska, moramo je graditi danas, ako želimo bezbednu Srbiju, bezbednost moramo graditi danas. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Reč ima ministar Vulin. Izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Aleksandar Vulin

  | Potpredsednik Vlade
  Vojska nam je baš kao i sve službe bezbednosti potrebna uvek i u miru i kada nije mir, jer nema zemlje, nema organizovane stabilne, sigurne zemlje koja nema snažne strukture bezbednosti, nema funkcionisanja, uređenog društva bez snažnih struktura bezbednosti.
  Sve što uložite u strukture bezbednosti višestruko se vraća. Vraća se kroz kvalitet ljudi koji brinu o našoj bezbednosti, vraća se kroz stabilnost koju imate u jednoj zemlji, a bez stabilnosti ne možete imati ni ekonomski razvoj, ne možete imati ni politički razvoj, ne možete imati ništa ukoliko nemate sigurnu i stabilnu zemlju.
  Sa pravom ste spomenuli taj slučaj, to nije slučaj, nego jedna bahatost DOS-ovske vlasti koja je vojnim penzionerima oduzela milijarde, odbijajući da poštuje odluku Ustavnog suda i da Aleksandar Vučić sada kao predsednik Vlade je insistirao i preuzeo obavezu i tada je izdao nalog i meni kao resornom ministru u to vreme, da nađemo način da se dogovorimo sa vojnim penzionerima da ne idemo na sudove, da izbegavamo sudske troškove, ali da platimo ono što im se duguje.
  Platili smo im ono što im se duguje. Dug koji nismo mi napravili, ali Aleksandar Vučić je našao načina da vrati dugove koji su drugi pravili. Zahvaljujući takvoj politici, obnavljamo vojsku, zahvaljujući takvoj politici možemo da kupimo i da remontujemo i migove i sve druge sisteme koji su nam potrebni, ali možemo i da se posvetimo svakom pojedinačnom čoveku u svim našim strukturama bezbednosti, da mislimo i o njegovom stanu i o školovanju i o lečenju, da vodimo računa o tome kakvu uniformu ima, kakve čizme ima. Od sitnijih do krupnih stvari, ali vodimo računa. Tako se ponaša odgovorna vlast i hvala što ste to primetili.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Hvala.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Žarko Bogatinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem.

  Sa ponosom i zadovoljstvom mogu da kažem da je na Trećoj sednici po redu, svečanoj ceremoniji u Skupštini grada Leskovca danas vojnicima sa teritorije grada Leskovca uručeno 100 znački i zahvalnica otadžbine, čime im je odato priznanje što su dobrovoljno služili vojni rok 2014/2015. godine.

  Značke i zahvalnice vojnicima su uručili načelnik regionalnog centra Ministarstva odbrane Niš, pukovnik Nenad Marković i gradonačelnik Grada Leskovca, dr Goran Cvetanović.

  Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš je u saradnji sa Gradom, uspešno realizovao javni konkurs i izbor kandidata za uput na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružijem. Na konkurs se prijavilo više od 8.000 kandidata, a na dobrovoljno služenje upućeno je i odslužilo više od 1.500, dok trenutno na uput čeka 470 kandidata ili nešto više od dva kandidata za jedno mesto.

  Regionalni centar Ministarstva odbrane Niš je uputio na služenje vojnog roka sa oružijem više od svih centara, skoro polovinu od ukupnog broja kandidata. Izbor kandidata je vršen po strogo definisanim kriterijumima u skladu sa odredbama. Konkurencija je bila žestoka, posebno vojnicima ženskog pola.

  Poštovani ministre, ovo jasno pokazuje da ljudi sa juga Srbije, posebno Jablaničkog okruga i Grada Leskovca, patriotski i hrabrim srcem uvek idu na poziv otadžbine. Tada Leskovac, kao sedmi grad treba uvrstiti u gradove u kome će se graditi stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJubica Mrdaković Todorović.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Mrdaković Todorović, izvolite.