Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska narodna partija

  Ognjen Pantović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Predlog zakona je jedan od onih koji su ključni za jačanje sistema nacionalne odbrane Republike Srbije.

  Imali smo priliku pre nekoliko nedelja da razgovaramo ovde i o Zakonu o Vojsci, vojnom obrazovanju, BIA. Svi ovi zakoni su dobra rešenja čiji je cilj unapređenje naših bezbednosnih snaga, poboljšanje njihovog statusa i oni su najbolji primer kako se ova Vlada odgovorno ponaša prema svojim građanima.

  Takođe smo imali priliku da vidimo kako su se ranije rešavala pitanja naših pripadnika Vojske i Policije. Do 2012. godine Vojska je sistematski uništavana i pokušali su čak da nas i ubede da nam Vojska nije ni potrebna. Smanjivao se broj pripadnika Vojske, topili su se tenkovi i haubice.

  Na sreću građana Srbije ovo je prošlost i danas usvajanjem ovakvih zakona imamo situaciju da se obnavlja vojna oprema, da se nabavljaju avioni, tenkovi, da se kupuju vozila za pripadnike Policije, da se grade stanovi za pripadnike bezbednosnih snaga. Na taj način Vlada Srbije jasno govori da želi da ima snage bezbednosti koji mogu da zaštite naše granice, koji mogu da sačuvaju našu decu na ulici i govori da više niko nikada neće moći da vrši zločine nad našim narodom, koji su nam se desili u 20. veku.

  Pozivam sve narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ovaj zakon. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Savkiću, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragan Savkić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, u članu 2. Predloga zakona dodaje se stav 4. koji glasi – realizacijom projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija.

  Politika nacionalne bezbednosti predstavlja deo ukupne državne politike i sprovodi se kroz usklađen program mera i aktivnosti koje država preduzima radi dostizanja ciljeva politike nacionalne bezbednosti. NJenom realizacijom stvaraju se uslovi za politički, ekonomski, socijalni, kulturni i ukupni društveni razvoj Republike Srbije.

  Imajući u vidu značaj i odgovornost posla koji pripadnici snaga bezbednosti obavljaju, kao i njihov značaj za bezbednost čitave države, a polazeći od toga da je najveći broj nerešenih stambenih potreba zaposlenih u državnim organima upravo među pripadnicima snaga bezbednosti koji decenijama nisu uspeli da trajno reše svoje stambeno pitanje, neophodno je u samom Predlogu zakona da se izričito i nedvosmisleno naglasi i afirmiše princip efikasnosti pravosudnih institucija, a to se upravo postiže ovim predloženim amandmanom. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dubravka Filipovski

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Uvažene kolege, poštovani građani i građanke Srbije, svaki dinar uložen u ovako veliki projekat kakav je izgradnja dva miliona kvadrata za pripadnike bezbednosti se višestruko isplati i pokreće našu privredu.

  Takvi projekti omogućiće i veliki broj novih radnih mesta, ne samo u našim građevinskim kompanijama, već i u oblastima kao što su proizvodnja građevinskog materijala, keramike, nameštaja i ostalih delatnosti.

  Podnela sam ovaj amandman zato što smatram da je važno ukazati na konstantu produktivnost radnika u građevinarstvu, na konstantno unapređivanje konkurentnosti. Važno je uticati na motivaciju mladih za ovu oblast. Zatim, važna je usklađenost sa tržištem rada i identifikacija broja i strukture kadrovskih potreba.

  Kada kažem usklađenost sa tržištem rada mislim na činjenicu da smo već u situaciji da se suočavamo sa deficitom kadra u toj oblasti i da određen broj kvalifikovanih radnika, birača, tesara i ostalih specifičnih profila, uvozimo već sa strane iz okolnih zemalja kako bi se građevinski radovi izvodili u roku i ne smanjenim intezitetom.

  Zato smatram da ovaj problem treba rešavati sistematski i da je neophodan korak bio uvođenje dualnog obrazovanja. Drugi korak je analiza stanja i struktura zaposlenih u građevinarstvu, jer je apsolutna potreba da se ostvari čvršća veza školstva i privrede i unapredi profesionalno usmeravanje mladih u skladu sa potrebama privrede u oblasti građevinarstva i stanogradnje.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na naslon iznad člana 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
  Da li neko želi reč? Ne.
  Na naziv člana 3. i član 3. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.
  Da li neko želi reč? Ne.
  Na član 3. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i Marko Đurišić.
  Reč ima Vjerica Radeta.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vjerica Radeta

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Član 3. je neka EU novotarija gde se objašnjavaju određeni pojmovi iz Predloga ovog zakona, koji zapravo nemaju nikakve veze ni sa suštinom ni sa duhom ovog zakona.

  Vi kažete da ne možete prihvatiti ovaj amandman gde ovo treba da se briše, jer kažete – kada bi zakon ostao bez pojmovnika kojim se objašnjavaju izrazi upotrebljeni u ovom zakonu da bi to onemogućilo primenu zakona. Ovo je zaista neverovatno.

  Jel mislite da će ovaj zakon primenjivati ko? Valjda će primenjivati pravici u upravnom postupku i svakako znaju i bez ovog pojmovnika šta, šta znači. vi ste objašnjavali ko je lice koje ima neodgovarajući stan, ko je lice koje nema trajno rešenu stambenu potrebu itd . Svi mi znamo ko su lica i koja lica nemaju rešenu stambenu potrebu, ali ovim zakonom ne rešavate njihove probleme.

  Kada su u pitanju službe bezbednosti, ovaj zakon nikako nije smeo da bude, a da u njemu ne budu predviđeni i borci poslednjih ratova, pali borci, njihove porodice, ranjeni, odnosno invalidi,učesnici ratova i ne znam u koju kategoriju ćete njih svrstati. Obećavate, zapravo Vučić je to još 2014. godine obećao da će svi mladi parovi imati ovakve, čak je nudio i bolje uslove, povoljnije od ovih što sada nudite, ali vas pitam ministre u koju kategoriju ćete svrstati te ljude i kada je konačno namera, posle ovoliko godina da se eventualno reše i njihova pitanja?

  Što se tiče nas iz SRS, oni su zaista prioritet i krajnje je vreme da se i o njima povede računa.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Vesović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boško Obradović.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Radojičić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marija Janjušević.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Kostić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Nogo.

  Da li neko želi reč? (Ne.)

  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

  Da li neko želi reč? (Da.)

  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nataša (Spasoja) Jovanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Gospodine ministre, veoma je važno da neke nedoumice sada ovde raščinimo i da nam kažete na koji način će, evo tu su i kolege iz SNS koje su juče slušale gospodina Stefanovića. Upravo ovaj član 3. govori o tome ko su ona lica i do detalja opisuje po članovima, koji imaju pravo da konkurišu za kupovinu ovakvog stana, ali kako će to da se organizuju centri u ovih šest gradova?

  Naime, gospodin Stefanović je juče rekao, pa zbog nedostatka vremena nisam imala mogućnost njega to da pitam, pitam vas, po sistemu, znate onu narodnu staru izreku ko prvi devojci devojka njegova, on je isto tako rekao ko prvi aplicira stan je njegov, odnosno mogućnost da kupi, nema klasične rang liste. Pitale su kolege srpski radikali. On je rekao ne. Ko se prvi prijavi. Vi sada, evo tu sedimo mi narodni poslanici, mnogi od vas su bili odbornici, kandidovali se na razne funkcije.

  Da bi neko aplicirao za bilo koji kredit on mora da ima urednu dokumentaciju. Najpre ko je ta osoba da se identifikuje, iz ustanove u kojoj radi, izvod iz matične knjige, državljanstvo itd. Vi sami vrlo dobro znate, kada prikupljate dokumentaciju za vaše kandidovanje na listi za narodnog poslanika ili za odbornika, da nekada može da se desi da organ uprave vam taj dokument koji vam je potreban ne izda u trenutku kada to treba, da morate da čekate itd.

  Zamislite vi sada, oni treba da se nadmeću i onaj koji nije imao sreće, a recimo iz Kuršumlije je, iz Vranja, iz Bačke Topole, iz Kragujevca, nebitno, iz LJubovije, da ne dobije jedan dokument, ne svojom krivicom nego neke službe, on će da ostane bez mogućnosti da kupi stan zato što ga je neko pretekao. Onda dolazimo do situacije da je to kao neka lutrija i jednostavno to morate da promenite i da ipak postoje neka druga pravila.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Reč ima ministar gospodin Vulin.