Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Pokret socijalista

  Aleksandar Vulin

  | Ministar unutrašnjih poslova
  Samo kratko.
  Po Zakonu o upravnom postupku državni organi su dužni da pribavljaju sva dokumenta o kojima se vodi službena evidencija. Tako da, ako se to ne uradi onda bar znamo ko je odgovoran. Tu sada ne možete nikada preuzeti stopostotnu odgovornost, ali predviđeno je da će naši organi, konkretno Ministarstvo odbrane, dakle mi ćemo pribavljati dokumenta o kojima vodimo službenu evidenciju.
  Ostao sam dužan, evo sada koristim priliku, za Prokuplje i Šabac. U Prokuplju je traženo 281 vojno lice, govorim samo za Vojsku, nema rešeno stambeno pitanje, a za Šabac to je 87 lica. To jesu brojevi koji garantuju ekonomsku isplativost u smislu da ima razloga da sednemo sa lokalnom samoupravom i da radimo na tome naravno sve faze.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Filip Stojanović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona koji se odnosi na izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

  Poznat vam je stav SRS da mi principijelno nemamo ništa protiv izgradnje ovakvih stanova, pogotovo ako znamo kakva je bezbednosna situacija u našem najbližem okruženju. Ta bezbednosna situacija se svakodnevno pogoršava i Srbiju u narednom periodu čekaju veliki bezbedonosni izazovi. Međutim, smatram da su se mnoge stvari u ovom zakonu mogle rešiti na drugačiji način.

  Iz zakona nigde ne vidimo garanciju da će stanovi zaista biti dodeljeni onima kojima je to najpotrebnije. Postoji opravdana bojazan da će prilikom dodele ovih stanova doći do novih zloupotreba. Naime, početak izgradnje jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, ministarka Mihajlović najavila je još prošle godine, a radovi su trebali da počnu u martu ove godine.

  Iskustvo iz ranijih perioda nam govore da je moj strah opravdan. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nikola Savić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. ovoga zakona i kao što vidite i kao što se čulo danas u ovoj sali, SRS podnela je veliki broj amandmana na predlog ovog zakona.

  To smo podneli pre svega iz razloga što smo želeli da ovaj zakon učinimo boljim. Kao što se čulo i od mnogih mojih kolega, mi principijelno nemamo ništa protiv toga da se pripadnici snaga bezbednosti sagledaju na jedan adekvatan način, jer ipak vitalni interes svake države, pa naravno i države Srbije je da ima snage bezbednosti koje će biti u stanju da vode računa o bezbednosti i sigurnosti svoje države.

  Dakle, niste usvojili naše amandmane, ali dobro to nije razlog da mi kažemo da nije trebalo doći, odnosno nije trebalo doneti ovakav zakon. Međutim, kao što sam rekao u mom prethodnom amandmanu, primetio sam da vi pre svega od ovoga pravite jednu političku kampanju. Mislim da ova stvar nije za političku promociju. Naravno, da li ste bolji nego što je bio prethodni režim? Naravno da jeste. Oni nisu radili ništa, vi se makar trudite. Da li je to dovoljno? Nije dovoljno.

  Evo, samo da se prisetimo vremena koje pamte mnogi, pa možda čak i ovi mlađi, nekada su se stanovi delili besplatno, a danas smo u poziciji da po nekoj, hajde da kažemo povoljnijoj ceni, obezbedimo stambeno pitanje našim snagama bezbednosti i onda se hvalimo tom činjenicom, odnosno vlast se hvali tom činjenicom. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Dubravko Bojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. stav 1. i brisanje tačke 6) sa obrazloženjem da je definisanje pojmova u samom tekstu zakona nepotrebno.

  Ni manji zakon ni više rasprave. Pre svega mislim na onu konstruktivnu raspravu za razliku od onih koji danas nisu u ovoj sali i čija je jedina misija da obesmisle i obezvrede svaki vid rasprave.

  Sam Predlog zakona predstavlja mali pokušaj da se na različitim lokacijama ujednače uslovi izgradnje ovih stanova pod povoljnim uslovima za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije, ali istovremeno i da bude prilog u dobrom pravcu da ovo bude model i u budućnosti da se rešava stambeno pitanje i onih koji na direktniji način doprinose ukupnom društvenom razvoju, kao što su nauka, zdravstvo, obrazovanje, kao i pojedine privredne grane, a koje su i te kako od značaja i imaju status opšteg interesa. Prosto, ne mogu da ne pomenem i rudare i neke druge profesije kod kojih nema dovoljno radne snage, upravo zbog veoma loše perspektive.

  Treba se setiti i onih koji su ne svojom voljom ostali bez posla, prerano otišli u penziju, a čiji višedecenijski trud i doprinos izgradnji društva nije zanemarljiv. Prema tome, još jednom ću da podvučem da SRS ne spori potrebu izgradnje ovih stanova, ali i za sve ostale kategorije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Da li neko želi reč?
  Kolega LJubenoviću, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  U ime poslaničke grupe SRS podneo sam ovaj amandman na član 3. Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, i to na stav 1. tačka 8. Namera nam je bila da se izbegne opterećivanje Predloga zakona, pa je amandmanom predloženo da se u 1. stavu koji se odnosi na definisanje pojmova izbriše čitava tačka 8.

  Mi iz SRS smatramo da je definisanje pojmova u zakonu bespotrebno. Takođe smatramo da je mnogo važnija sama suština zakona, kao i primena zakona u praksi. Prilikom rasprave u načelu poslanička grupa SRS je istakla da nema ništa protiv donošenja jednog ovakvog zakona, da je potrebno rešiti stambeno pitanje pripadnika snaga bezbednosti, ali jeste problem to što će moći da se reši samo mali deo, nekih 5%, od ukupnog potrebnog fonda za stambene objekte.

  Ovakvim tempom rešenje bi bilo moguće kroz 20 do 30 godina, a dotle ovi ljudi koji se bave ovako odgovornim poslom, većina njih će biti sa nerešivim stambenim pitanjima i sa primanjima koja nisu adekvatna težini poslova koje obavljaju, što je u stvari mnogo veći problem kojim bi vlast u Srbiji trebalo što ozbiljnije i što pre da se pozabavi. Kod tih ljudi, pripadnika snaga bezbednosti, očekujete odgovornost, onda i vi morate da se ponašate odgovorno. Ukoliko ne bude tako, postižete suprotan efekat i doprinosite urušavanju i standarda ovih ljudi i ugledu snaga bezbednosti.

  Gospodine ministre, čime ste se rukovodili, koji su kriterijumi bili da za projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Leskovac nije obuhvaćen? Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Nikolić, izvolite.