Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragana Barišić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, Vlada Republike Srbije još jednom pokazuje da vodi odgovornu politiku i da brine o svim strukturama, kako o materijalnom statusu, tako, evo, ovim zakonom i o stambenom statusu i rešavanju stambenih pitanja.

  Ja bih ovom prilikom dodala da vrhovni komandant i predsednik Republike Srbije, uz njegovu ogromnu podršku i rad svih pripadnika snaga bezbednosti, u prethodnim mesecima su povećane plate pripadnicima snaga bezbednosti za oko 10% i, naravno, to nije nešto na čemu će se stati, nego će se raditi i dalje. Zatim, podignute su dnevnice. Samim tim, lakše će uspeti da uz ove povoljnosti koje će biti obezbeđene ovim zakonom, uspeće da reše svoja stambena pitanja.

  Ono što je za pohvalu jeste da se obnavljaju internati, vojne gimnazije, vojno zdravstvo. Znači, radi se na svim poljima. Za svaku pohvalu jeste i to što naše službe bezbednosti, odnosno Ministarstvo odbrane, MUP i BIA uspostavile su intenzivnu saradnju i rade na preventivnom delovanju protiv ekstremizma i terorizma i to je zaista za svaku pohvalu, jer se u prethodnom periodu to nije dešavalo. Zaista, aktuelni ministri i aktuelni direktor BIA zaslužuju sve pohvale.

  Mi smo kao građani, kao predstavnici građana u ovom parlamentu zahvalni, jer su nam obezbedili sigurnost kako nama, tako i našoj deci. Samo tako nastavite, a mi ćemo svakako u danu za glasanje podržati ovaj dobar zakon. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, dr Barišić.
  Na član 2. Amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Ivana Nikolić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ivana Nikolić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnetim amandmanom želim da istaknem da je za realizaciju projekta predviđenog predloga zakona jako važno sagledati infrastrukturu u celosti.

  Realizacijom projekta će se i te kako uticati na obavljanje ozbiljnih zahtevnih poslova kroz donošenje planskih dokumenata, a u vezi sa proširenjem i unapređenjem postojeće infrastrukturne mreže, komunalne, saobraćajne, sve ono što je neophodno za nove stambene blokove.

  Projekat izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije realizovaće se po fazama, a tako će se svi učesnici u sistemu, počev od jedinica lokalne samouprave, uključiti u izvršenje kroz obezbeđivanje planskih dokumenata, kroz obezbeđivanje urbanističko-tehničkih dokumenata, kroz izdavanje lokacijskih uslova, pa sve do građevinske dozvole.

  U kreiranju svih navedenih dokumenata posebna pažnja se mora posvetiti saobraćajnoj i svoj ostaloj infrastrukturi i koristiti svi dobrobiti koje saobraćaj nosi sa sobom.

  Realizacija ovog projekta predstavlja opšti interes od važnosti za jačanje sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije i ovde država, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i Vlada Republike Srbije za cilj nemaju interes, lični profit, već se pruža pomoć, stvaraju se uslovi za što bolji kvalitet života građana.

  Mogućnost koja se pruža pripadnicima snaga bezbednosti naše države ovim zakonom svakako će imati pozitivne efekte, jer program rada SNS jeste pomoć građanima, ali trajnim rešenjem, u ovom slučaju, rešenje stambenog pitanja na koje se čekalo decenijama. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Svetlana Nikolić Pavlović.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Koleginice Pavlović, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Svetlana Nikolić Pavlović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, Realizacijom projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje medicinskih ustanova.

  Ovim amandmanom se dodatno definiše član 2. ovog Predloga zakona. Želim da istaknem veliko zadovoljstvo što imam priliku da podržim usvajanje Predloga ovog zakona i na taj način doprinesem da se obećanje našeg predsednika Aleksandra Vučića, dato pripadnicima oružanih snaga Republike Srbije, da država Srbija za rešavanje njihovih stambenih problema planira tokom 2018. godine da izdvoji određena finansijska sredstva i započne prvu fazu izgradnje.

  Da se podsetimo, ukupno iskazane stambene potrebe pripadnika snaga bezbednosti Republike Srbije su 20.295 stambenih jedinica, a planirano je da se u prvoj fazi izgradnje izgradi 1.578 stanova. Izgradnja stanova pripadnicima oružanih snaga Republike Srbije je „pilot projekat“, koji će biti proširen i na mlade naučnike i na mlade bračne parove.

  Ja sam u ranijim izlaganjima već podsetila da je za vreme NATO agresije na našu zemlju 8. aprila 1999. godine, bombardovana i Ćuprija, kada je teško oštećena ćuprijska kasarna.

  Nažalost, do današnjeg dana naša kasarna nije stavljena u funkciju. Poštovani gospodine ministre Vulin, molim vas, da shodno vašim ovlašćenjima pokrenete inicijativu kako bi se donela odluka o budućnosti naše kasarne, da Vojska Srbije donese odluku da ćuprijsku kasarnu ponovo stavi u funkciju odbrane naše zemlje uzimajući u obzir činjenicu da se ista nalazi na samo 20 kilometara od našeg najvećeg vojnog poligona „Pasuljanske livade“, ili da se gradsko-građevinsko zemljište koje se nalazi u sklopu ćuprijske kasarne opredeli za izgradnju stanova za pripadnike oružanih snaga Republike Srbije.

  Podsećam vas da se ćuprijska kasarna nalazi u centru grada, da raspolaže sa više od 17 hektara gradsko-građevinskog zemljišta, da je opremljena sa skoro svim infrastrukturnim objektima.

  Poštovani ministre Vulin, još jednom građani Ćuprije bi bili srećni da se ćuprijska kasarna ponovo stavi u funkciju, odnosno da se ponovo otvori artiljerijsko-podoficirska škola, a ako to nije moguće, molim vas da uvažite potrebe lokalne samouprave da na osnovu dogovora sa njom odredite njenu buduću civilnu namenu, odnosno da zemljište sa kojim raspolaže ćuprijska kasarna opredelite za izgradnju stanova za potrebe oružanih snaga Republike Srbije.

  Realizovanjem projekta obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije i unapređenje i medicinskih ustanova. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.

  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša St. Jovanović.

  Izvolite, koleginice Jovanović.

  ...
  Srpska napredna stranka

  Nataša Jovanović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Poštovani ministre, saradnici iz Ministarstva, poštovane kolege narodni poslanici, neophodnost ovog posebnog zakona koji reguliše izgradnju stanova za snage bezbednosti je iz razloga, jer projekti se realizuju istovremeno, na više lokacija u više gradova i zato je potrebno sistemsko rešenje i rešavanja potencijalnih problema, a radi efikasnije realizacije projekta.

  Ja sam podnela amandman na član 2. Predloga zakona gde se dodaje stav 4, koji se odnosi na povezanost realizovanja projekta i uticaja na ekonomski razvoj Republike Srbije.

  U zakonu je predviđena i odredba da za izgradnju mogu biti angažovani samo domaći izvođači na ovako veliki broj stanova koji će iznositi 5.203 stan do 2020. godine to nije beznačajno i postaće motor pokretač celokupne privrede.

  Najčešće korišćeni ekonomski indikatori su, da podsetim, indeks cena, indeks industrijske proizvodnje, indeks proizvodnje u građevinarstvu, što je ovde slučaj, indeks prometa u trgovini na malo.

  Privredni rast će proces uvećavanja realnog BDP, on se kvantitativno izražava na najrazličitije načine, uz pomoć rasta BDP po glavi stanovnika ili nacionalnog dohotka po glavi stanovnika i drugo.

  Zatim, što se tiče Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, oni obuhvataju pripadnike MUP, zatim Ministarstva odbrane Vojske Srbije, BIA i Uprave za izvršavanje krivičnih sankcija, koje se nalazi pred nama i zaista tome se iskreno radujem jer pokazuje koliko je odgovorna vlas, jer decenijski nerešena pitanja počinju da se rešavaju i to sistematski i po zakonu.

  Stanovi će se graditi, kao što smo čuli već danas više puta, u šest gradova, Beograd, Vranje, Kraljevo, Novi Sad, Kragujevac, Niš. Naravno, biće tu i drugih. Ima puno kolega koje su izrazili želju da baš u njihovim gradovima se nastavi gradnja, toga će sigurno biti i stanovi će biti po ceni najviše od 500 evra.

  Ja mogu da kažem da u Mladenovcu, odakle sam ja, je minimalna cena u najgorim delovima grada 700 evra, a mi smo ipak jedan mali grad, da ne pričamo o Beogradu, Novom Sadu, gde su cene znatno više. Prema tome, ova cena stanova je izuzetno povoljna.

  Ove stanove mogu da kupe i pripadnici bezbednosnih snaga koji su upravo ostvarili pravo na penziju, znači ni penzioneri nisu zaboravljeni, a neće moći ni oni pripadnici snaga bezbednosti koji su otuđili svoju nekretninu u Srbiji ili u bivšoj SFRJ. Gradnja ovih državnih nekretnina treba da krene u avgustu od 2008. godine praktično sutra.

  Zato pozivam kolege poslanike da glasaju za moj amandman koji kroz podsticanje gradnje, zatim proizvodnje, ugradnje materijala, kupovine nameštaja, svega drugog neophodnog za stvaranje adekvatnih uslova, za stanovanje direktno podstiče ekonomski razvoj Srbije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Kolega Kneževiću, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, Predlogom zakona o izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti osnovna ideja je da se popravi životni standard ljudi zbog kojih se građani Srbije osećaju bezbedno.

  Naše snage bezbednosti danonoćno rade kako bi naša država bila pre svega mirna i bezbedna, a samim tim stvaraju se uslovi za dolazak velikog broja investitora i dalji ekonomski preporod Srbije.

  Država Srbija se suočila sa ogromnim problemom 2012. godine, kada su nam finansije i država dovedeni do bankrota. Dolaskom SNS na vlast, sve se menja iz temelja. Država Srbija se fiskalno konsoliduje, a ekonomija se zasniva na realnim i stabilnim finansijama.

  Naravno, ništa od infrastrukturnih projekata nije moglo da se realizuje preko noći. Mudrom, pametnom i odgovornom politikom Aleksandra Vučića, udaraju se temelji stabilnim finansijama 2014. i 2015. godine i nastavljaju se sve do danas, pa su se sticali uslovi da se realizuje veliki broj važnih projekata, a među njima i projekat izgradnje stanova za naše pripadnike snaga bezbednosti.

  Ovo može da realizuje samo država i Vlada koja se odgovorno odnosi prema svojim građanima, štiteći pre svega preko pripadnika snaga bezbednosti pravo da živimo u mirnoj, stabilnoj, bezbednoj i ekonomski uređenoj zemlji. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Koleginica Grubor, izvolite.